Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima humanitarnog razminiranja

NN 39/2011 (4.4.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima humanitarnog razminiranja

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

936

Na temelju članka 69. stavka 2. Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« broj 153/05, 63/07 i 152/08) ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje, uz prethodno pribavljeno mišljenje ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo klasa: 011-01/10-01/18, urbroj: 558-02/1-1-6-11-2 od dana 12. siječnja 2011. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I OCJENI SUKLADNOSTI UREĐAJA I OPREME NAMIJENJENE POSLOVIMA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima humanitarnog razminiranja (»Narodne novine« 53/07) članak 65. mijenja se tako da glasi:

»Ocjenjivanju sukladnosti podliježu sve ručne pipalice koje se upotrebljavaju na poslovima humanitarnog razminiranja, a provodi se svake četiri godine.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-01/10-01/7

Urbroj: 530-117-06/2-11-04

Sisak, 23. ožujka 2011.

Ravnatelj
Zdravko Modrušan, v. r.