ODLUKA O OSNIVANJU KONZULATA REPUBLIKE HRVATSKE U MONGOLIJI, SA SJEDIŠTEM U ULAN BATORU

NN 41/2011 (7.4.2011.), ODLUKA O OSNIVANJU KONZULATA REPUBLIKE HRVATSKE U MONGOLIJI, SA SJEDIŠTEM U ULAN BATORU

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

968

Na temelju odredbe članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 10. stavka 5., članka 17. stavka 2. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96) i točke I. podtočke 6. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/10-01/23, urbroj: 5030109-11-1 od 23. ožujka 2011., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU KONZULATA REPUBLIKE HRVATSKE U MONGOLIJI, SA SJEDIŠTEM
U ULAN BATORU

Osniva se Konzulat Republike Hrvatske u Mongoliji, sa sjedištem u Ulan Batoru, na čelu s počasnim konzulom i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća cjelokupni teritorij Mongolije.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/10-01/20
Urbroj: 71-05-03/1-11-4
Zagreb, 31. ožujka 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.