Odluka o postavljenju Bat-Erdenea Purtevdage za počasnog konzula Republike Hrvatske u Mongoliji, sa sjedištem u Ulan Batoru

NN 41/2011 (7.4.2011.), Odluka o postavljenju Bat-Erdenea Purtevdage za počasnog konzula Republike Hrvatske u Mongoliji, sa sjedištem u Ulan Batoru

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

969

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 24. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96) i točke II.a Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

kojom postavljam BAT-ERDENEA PUREVDAGVU za počasnog konzula Republike Hrvatske u Mongoliji, sa sjedištem u Ulan Batoru i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća cjelokupni teritorij Mongolije.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/10-05/04
Urbroj: 71-05-03/1-11-3
Zagreb, 31. ožujka 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.