Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe

NN 42/2011 (13.4.2011.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

996

Na temelju članka 13. stavka 9. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/09), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU, OBLIKU I TROŠKOVIMA IZDAVANJA GLAVNE SVJEDODŽBE

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe (»Narodne novine«, broj 4/11) u članku 7. stavku 1. riječ: »siječnja« zamjenjuje se riječju: »prosinca«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/20
Urbroj: 538-07-2/0156-11-1
Zagreb, 7. ožujka 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.