Pravilnik o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

NN 44/2011 (18.4.2011.), Pravilnik o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1034

Na temelju članka 60., stavka 2., točka 7. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 92/10) ministar nadležan za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj donosi

PRAVILNIK

O PODRUČJIMA S TEŽIM UVJETIMA GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: TUG područja).

(2) Status pripadnosti TUG područjima utvrđuje se na razini katastarske općine.

(3) Način i uvjeti provođenja mjera ruralnog razvoja za TUG područja propisani su posebnim propisom kojim se uređuju izravna plaćanja u poljoprivredi, potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potpore za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potpore za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.

Članak 2.

TUG područja razvrstana su u sljedeće kategorije:

1. brdsko-planinska područja,

2. otoci i poluotok Pelješac, utvrđeni posebnim zakonom,

3. prva i druga skupina od posebne državne skrbi (PPDS), utvrđene posebnim zakonom.

Članak 3.

Brdsko-planinska područja obuhvaćaju katastarske općine više nadmorske visine i povećanog nagiba terena, i to one s:

– prosječnom nadmorskom visinom od najmanje 600 m ili

– prosječnim nagibom terena od najmanje 20% ili

– prosječnom nadmorskom visinom od 500 do 600 m, uz prosječni nagib terena od najmanje 15%.

Članak 4.

Popis TUG područja nalazi se u Dodatku 1., 2. i 3. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o područjima s otežanim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine« 154/09 i 34/10).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/52
Urbroj: 525-12-1-0540/11-5
Zagreb, 6. travnja 2011.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK 1.

Popis katastarskih općina koje su razvrstane u 1. kategoriju TUG područja

Katastarska općina

Redni broj

Matični broj

Naziv

Županija

1

311804

Aržano

Splitsko-dalmatinska

2

325473

Bajagić

Splitsko-dalmatinska

3

316997

Bast-Baška Voda

Splitsko-dalmatinska

4

310590

Baške Oštarije

Ličko-senjska

5

304476

Begovo Razdolje

Primorsko-goranska

6

302562

Belgrad

Primorsko-goranska

7

304484

Belo

Primorsko-goranska

8

335657

Bistransko Podgorje

Zagrebačka

9

319546

Blato na Cetini

Splitsko-dalmatinska

10

333344

Blaževci

Primorsko-goranska

11

329436

Bračević

Splitsko-dalmatinska

12

319821

Brce

Primorsko-goranska

13

319830

Bregi

Primorsko-goranska

14

317004

Brela

Splitsko-dalmatinska

15

322172

Brest pod Učkom

Istarska

16

302058

Brgudac

Istarska

17

302589

Bribir

Primorsko-goranska

18

320790

Brlog

Ličko-senjska

19

304492

Brod Moravice

Primorsko-goranska

20

304506

Brod na Kupi

Primorsko-goranska

21

310620

Brušane

Ličko-senjska

22

304514

Bukov Vrh

Primorsko-goranska

23

310638

Bužim

Ličko-senjska

24

324493

Cernik-Čavle

Primorsko-goranska

25

310646

Cesarica

Ličko-senjska

26

311839

Cista Provo

Splitsko-dalmatinska

27

329479

Crivac

Splitsko-dalmatinska

28

304522

Crni Lug

Primorsko-goranska

29

302694

Čabar

Primorsko-goranska

30

305561

Čavoglave

Šibensko-kninska

31

304549

Delnice

Primorsko-goranska

32

304557

Divjake

Primorsko-goranska

33

310662

Divoselo

Ličko-senjska

34

311847

Dobranje

Splitsko-dalmatinska

35

322237

Dolenja Vas

Istarska

36

327166

Doljanovci

Požeško-slavonska

37

329487

Donje Ogorje

Splitsko-dalmatinska

38

310689

Donje Pazarište

Ličko-senjska

39

329495

Donje Postinje

Splitsko-dalmatinska

40

319562

Donji Dolac

Splitsko-dalmatinska

41

310697

Donji Kosinj

Ličko-senjska

42

329509

Donji Muć

Splitsko-dalmatinska

43

324507

Draga

Primorsko-goranska

44

333891

Dragljane

Splitsko-dalmatinska

45

324515

Dražice

Primorsko-goranska

46

319228

Drežnica

Karlovačka

47

302627

Drivenik

Primorsko-goranska

48

317039

Drvenik

Splitsko-dalmatinska

49

329525

Dugopolje

Splitsko-dalmatinska

50

333905

Dusina

Splitsko-dalmatinska

51

320293

Duzluk

Virovitičko-podravska

52

315133

Đurmanec

Krapinsko-zagorska

53

304565

Fužine

Primorsko-goranska

54

302708

Gerovo

Primorsko-goranska

55

311855

Glavina Gornja

Splitsko-dalmatinska

56

325597

Gljev

Splitsko-dalmatinska

57

322253

Gologorica

Istarska

58

333352

Gomirje

Primorsko-goranska

59

333379

Gomirsko Vrbovsko

Primorsko-goranska

60

302716

Gorači

Primorsko-goranska

61

335690

Gornja Bistra

Zagrebačka

62

320307

Gornja Pištana

Virovitičko-podravska

63

312134

Gornja Višnjica

Varaždinska

64

312142

Gornja Voća

Varaždinska

65

329541

Gornje Ogorje

Splitsko-dalmatinska

66

329550

Gornje Postinje

Splitsko-dalmatinska

67

335568

Gornje Vrapče

Grad Zagreb

68

310735

Gornji Kosinj

Ličko-senjska

69

329568

Gornji Muć

Splitsko-dalmatinska

70

325627

Grab

Splitsko-dalmatinska

71

319635

Grabovac

Splitsko-dalmatinska

72

335363

Gračani

Grad Zagreb

73

322288

Gradinje

Istarska

74

304573

Grbajel

Primorsko-goranska

75

322300

Grimalda

Istarska

76

302635

Grižane

Primorsko-goranska

77

315150

Hlevnica

Krapinsko-zagorska

78

324540

Hreljin

Primorsko-goranska

79

302724

Hrib

Primorsko-goranska

80

320994

Hrvatsko Polje

Ličko-senjska

81

317047

Igrane

Splitsko-dalmatinska

82

311863

Imotski-Glavina

Splitsko-dalmatinska

83

312169

Ivanec

Varaždinska

84

325228

Jablanac

Ličko-senjska

85

319279

Jasenak

Karlovačka

86

324558

Jelenje

Primorsko-goranska

87

324566

Jelenje Lepenice

Primorsko-goranska

88

315168

Jesenje

Krapinsko-zagorska

89

320846

Jezerane

Ličko-senjska

90

312185

Kamenica Ivanečka

Varaždinska

91

325651

Kamensko

Splitsko-dalmatinska

92

312193

Kaniža

Varaždinska

93

327379

Kaptol

Požeško-slavonska

94

322334

Kašćerga

Istarska

95

313459

Kaštel Gomilica

Splitsko-dalmatinska

96

313505

Kaštel Sućurac

Splitsko-dalmatinska

97

325244

Klada

Ličko-senjska

98

324582

Klana

Primorsko-goranska

99

329576

Klis

Splitsko-dalmatinska

100

320315

Kokočak

Virovitičko-podravska

101

319660

Kostanje

Splitsko-dalmatinska

102

323934

Kostel

Krapinsko-zagorska

103

329614

Kotlenica

Splitsko-dalmatinska

104

333913

Kozica

Splitsko-dalmatinska

105

304816

Kraljev Vrh

Krapinsko-zagorska

106

325252

Krasno Polje

Ličko-senjska

107

311871

Krastatice

Splitsko-dalmatinska

108

316466

Krbune

Istarska

109

319678

Kreševo

Splitsko-dalmatinska

110

325279

Krivi Put

Ličko-senjska

111

320862

Križpolje

Ličko-senjska

112

302651

Krmpote

Primorsko-goranska

113

329622

Kučine

Splitsko-dalmatinska

114

319929

Kućeli

Primorsko-goranska

115

324655

Kukuljanovo

Primorsko-goranska

116

320889

Kuterevo

Ličko-senjska

117

302155

Lanišće

Istarska

118

302660

Ledenice

Primorsko-goranska

119

312215

Lepoglava

Varaždinska

120

304581

Lič

Primorsko-goranska

121

310832

Lički Čitluk

Ličko-senjska

122

310891

Lipovo Polje

Ličko-senjska

123

324663

Lisac

Primorsko-goranska

124

304590

Lokve

Primorsko-goranska

125

311880

Lokvičić

Splitsko-dalmatinska

126

311898

Lovreć

Splitsko-dalmatinska

127

325724

Lučane

Splitsko-dalmatinska

128

310905

Lukovo Šugarje

Ličko-senjska

129

320358

Manastir Orahovica

Virovitičko-podravska

130

335347

Markuševec

Grad Zagreb

131

319961

Matulji

Primorsko-goranska

132

311901

Medovdolac

Splitsko-dalmatinska

133

325287

Melnice

Ličko-senjska

134

329649

Milešine

Splitsko-dalmatinska

135

319341

Modruš

Karlovačka

136

333468

Moravice

Primorsko-goranska

137

319988

Mošćenička Draga

Primorsko-goranska

138

329657

Mravinci

Splitsko-dalmatinska

139

304603

Mrkopalj

Primorsko-goranska

140

304611

Mrzla Vodica

Primorsko-goranska

141

319996

Mune

Primorsko-goranska

142

319350

Musulinski Potok

Karlovačka

143

329665

Neorić

Splitsko-dalmatinska

144

302678

Novi

Primorsko-goranska

145

312223

Očura Lepoglavska

Varaždinska

146

311910

Opanci

Splitsko-dalmatinska

147

320005

Opatija

Primorsko-goranska

148

336084

Oštrc

Krapinsko-zagorska

149

325767

Otišić

Splitsko-dalmatinska

150

325775

Otok

Splitsko-dalmatinska

151

312932

Pasičina

Dubrovačko-neretvanska

152

324698

Pašac

Primorsko-goranska

153

320030

Perenići

Primorsko-goranska

154

319392

Petar Ogulinski

Karlovačka

155

336114

Petrova Gora

Krapinsko-zagorska

156

302732

Plešce

Primorsko-goranska

157

320048

Pobri

Primorsko-goranska

158

312975

Podaca

Splitsko-dalmatinska

159

317071

Podgora

Splitsko-dalmatinska

160

319716

Podgrađe

Splitsko-dalmatinska

161

324701

Podhum

Primorsko-goranska

162

333930

Poljica

Splitsko-dalmatinska

163

311944

Postranje

Splitsko-dalmatinska

164

325791

Potravlje

Splitsko-dalmatinska

165

324728

Praputnjak

Primorsko-goranska

166

302759

Prezid

Primorsko-goranska

167

329681

Pribude

Splitsko-dalmatinska

168

325295

Prizna

Ličko-senjska

169

320943

Prokike

Ličko-senjska

170

311952

Proložac

Splitsko-dalmatinska

171

329690

Prugovo

Splitsko-dalmatinska

172

320064

Puharska

Primorsko-goranska

173

336149

Purga

Krapinsko-zagorska

174

320404

Pušina

Virovitičko-podravska

175

325813

Radošić

Splitsko-dalmatinska

176

333948

Raščane

Splitsko-dalmatinska

177

333956

Ravča

Splitsko-dalmatinska

178

304620

Ravna Gora

Primorsko-goranska

179

304638

Razdrto

Primorsko-goranska

180

304646

Razloge

Primorsko-goranska

181

324736

Rečina

Primorsko-goranska

182

311979

Ričice

Splitsko-dalmatinska

183

325821

Ruda

Splitsko-dalmatinska

184

320099

Rukavac Donji

Primorsko-goranska

185

320102

Rukavac Gornji

Primorsko-goranska

186

324744

Ružić Selo

Primorsko-goranska

187

325830

Satrić

Splitsko-dalmatinska

188

322482

Semić

Istarska

189

325309

Senj

Ličko-senjska

190

325848

Sićane

Splitsko-dalmatinska

191

322504

Skopljak

Istarska

192

320412

Slatinski Drenovac

Virovitičko-podravska

193

311995

Slivno

Splitsko-dalmatinska

194

302210

Slum

Istarska

195

329711

Solin

Splitsko-dalmatinska

196

319759

Srijane

Splitsko-dalmatinska

197

304654

Stara Sušica

Primorsko-goranska

198

304662

Stari Laz

Primorsko-goranska

199

325317

Starigrad

Ličko-senjska

200

333964

Stilja

Splitsko-dalmatinska

201

325325

Stinica

Ličko-senjska

202

325864

Strizirep

Splitsko-dalmatinska

203

317195

Struge

Dubrovačko-neretvanska

204

337234

Otrić-Seoci

Dubrovačko-neretvanska

205

337226

Kobiljača

Dubrovačko-neretvanska

206

324787

Studena

Primorsko-goranska

207

312002

Studenci

Splitsko-dalmatinska

208

304689

Sunger

Primorsko-goranska

209

329720

Sutina

Splitsko-dalmatinska

210

325236

Sveti Juraj

Ličko-senjska

211

312029

Svib

Splitsko-dalmatinska

212

312266

Šaša

Varaždinska

213

335258

Šestine

Grad Zagreb

214

324817

Škrljevo

Primorsko-goranska

215

325899

Tijarica

Splitsko-dalmatinska

216

312274

Trakošćan

Varaždinska

217

335100

Tribanj-Kruščica

Zadarska

218

311057

Trnovac

Ličko-senjska

219

302279

Trstenik

Istarska

220

304697

Turke

Primorsko-goranska

221

325929

Udovičić

Splitsko-dalmatinska

222

320153

Vasanska

Primorsko-goranska

223

324833

Veli Dol

Primorsko-goranska

224

327999

Vetovo

Požeško-slavonska

225

319511

Vitunj

Karlovačka

226

302287

Vodice

Istarska

227

321044

Vodoteč

Ličko-senjska

228

336190

Vojnovec Loborski

Krapinsko-zagorska

229

321052

Vojvoduša

Ličko-senjska

230

320170

Volosko

Primorsko-goranska

231

325988

Voštane

Splitsko-dalmatinska

232

322555

Vranja

Istarska

233

304719

Vrata

Primorsko-goranska

234

333484

Vrbovsko

Primorsko-goranska

235

333972

Vrgorac

Splitsko-dalmatinska

236

333999

Vrgorac I

Splitsko-dalmatinska

237

326003

Vrpolje

Splitsko-dalmatinska

238

319520

Zagorje

Karlovačka

239

312045

Zagvozd

Splitsko-dalmatinska

240

336203

Zajezda

Krapinsko-zagorska

241

322571

Zamask

Istarska

242

317101

Zaostrog

Splitsko-dalmatinska

243

334006

Zavojane

Splitsko-dalmatinska

244

324868

Zlobin

Primorsko-goranska

245

322598

Zumesk

Istarska

246

320188

Zvoneća

Primorsko-goranska

247

320196

Žejane

Primorsko-goranska

248

317110

Živogošće

Splitsko-dalmatinska

249

329878

Žrnovnica

Splitsko-dalmatinska

250

312053

Župa

Splitsko-dalmatinska

251

320773

Babin Potok

Ličko-senjska

252

305502

Baljci

Šibensko-kninska

253

317586

Banićevac

Brodsko-posavska

254

310581

Barlete

Ličko-senjska

255

304972

Begluci

Zadarska

256

319040

Bilišane

Zadarska

257

321605

Bjelajci

Požeško-slavonska

258

330388

Bjelopolje

Ličko-senjska

259

319171

Blata

Karlovačka

260

317632

Bobare

Brodsko-posavska

261

305537

Bogatić Prominski

Šibensko-kninska

262

305545

Bogetić Miljevački

Šibensko-kninska

263

304999

Boričevac

Ličko-senjska

264

304069

Borki

Bjelovarsko-bilogorska

265

314820

Borojevići

Sisačko-moslavačka

266

306142

Brašina

Dubrovačko-neretvanska

267

320781

Brinje

Ličko-senjska

268

305553

Brištane

Šibensko-kninska

269

320803

Brloška Dubrava

Ličko-senjska

270

305006

Brotnja

Zadarska

271

306193

Brsečine

Dubrovačko-neretvanska

272

311073

Bruvno

Zadarska

273

321656

Budići

Požeško-slavonska

274

306207

Buići

Dubrovačko-neretvanska

275

330396

Bunić

Ličko-senjska

276

305014

Bušević

Ličko-senjska

277

311081

Cerje

Ličko-senjska

278

313785

Cetina

Šibensko-kninska

279

321699

Cikote

Požeško-slavonska

280

313793

Civljane

Šibensko-kninska

281

321702

Čaglić

Požeško-slavonska

282

306223

Čajkovica

Dubrovačko-neretvanska

283

330400

Čanak

Ličko-senjska

284

306231

Čelopeci

Dubrovačko-neretvanska

285

306266

Čibača

Dubrovačko-neretvanska

286

319201

Čorkova Uvala

Karlovačka

287

320811

Čovići

Ličko-senjska

288

320820

Dabar

Ličko-senjska

289

325520

Dabar

Splitsko-dalmatinska

290

305022

Dabašnica

Zadarska

291

310654

Debelo Brdo

Ličko-senjska

292

330418

Debelo Brdo

Ličko-senjska

293

311090

Deringaj

Zadarska

294

305049

Dnopolje

Ličko-senjska

295

305057

Dobroselo

Ličko-senjska

296

320838

Doljani

Ličko-senjska

297

305065

Doljani

Ličko-senjska

298

325538

Donji Bitelić

Splitsko-dalmatinska

299

306339

Donji Brgat

Dubrovačko-neretvanska

300

305073

Donji Lapac

Ličko-senjska

301

306347

Donji Majkovi

Dubrovačko-neretvanska

302

305081

Drenovac Lički

Zadarska

303

310719

Drenovac Radučki

Ličko-senjska

304

305618

Drinovci

Šibensko-kninska

305

306363

Duba Konavoska

Dubrovačko-neretvanska

306

311103

Duboki Dol

Zadarska

307

306398

Dubravica

Dubrovačko-neretvanska

308

306401

Dubravka

Dubrovačko-neretvanska

309

306410

Dubrovnik

Dubrovačko-neretvanska

310

305090

Dugopolje

Zadarska

311

306428

Dunave

Dubrovačko-neretvanska

312

325562

Garjak

Splitsko-dalmatinska

313

311111

Glogovo

Zadarska

314

313823

Golubić

Šibensko-kninska

315

319058

Golubić

Zadarska

316

310727

Gornje Pazarište

Ličko-senjska

317

325619

Gornji Bitelić

Splitsko-dalmatinska

318

305103

Gornji Lapac

Ličko-senjska

319

306495

Gornji Majkovi

Dubrovačko-neretvanska

320

323250

Gornji Meljani

Virovitičko-podravska

321

327263

Gornji Vrhovci

Požeško-slavonska

322

311120

Grab

Zadarska

323

311138

Gračac

Zadarska

324

305669

Gradac

Šibensko-kninska

325

306517

Grbavac

Dubrovačko-neretvanska

326

321800

Grđevica

Požeško-slavonska

327

306525

Gromača

Dubrovačko-neretvanska

328

319066

Jasenice

Zadarska

329

306576

Jasenice

Dubrovačko-neretvanska

330

319287

Jezero

Karlovačka

331

325643

Ježević

Splitsko-dalmatinska

332

330426

Jošan

Ličko-senjska

333

305677

Kadina Glavica

Šibensko-kninska

334

305111

Kaldrma

Zadarska

335

310751

Kaluđerovac

Ličko-senjska

336

305685

Kaočine

Šibensko-kninska

337

305120

Kestenovac

Ličko-senjska

338

311146

Kijani

Zadarska

339

313858

Kijevo

Šibensko-kninska

340

311154

Kik

Ličko-senjska

341

310778

Klanac

Ličko-senjska

342

305715

Ključ

Šibensko-kninska

343

306592

Knežica

Dubrovačko-neretvanska

344

313882

Kninsko Polje

Šibensko-kninska

345

325678

Koljane

Splitsko-dalmatinska

346

311162

Kom

Zadarska

347

323314

Kometnik

Virovitičko-podravska

348

330434

Komić

Ličko-senjska

349

306622

Komolac

Dubrovačko-neretvanska

350

320854

Kompolje

Ličko-senjska

351

330051

Konjevrate

Šibensko-kninska

352

310786

Konjsko Brdo

Ličko-senjska

353

330604

Korenica

Ličko-senjska

354

330442

Kozjan

Ličko-senjska

355

330469

Krbava

Ličko-senjska

356

330477

Krbavica

Ličko-senjska

357

305138

Kruge

Ličko-senjska

358

310794

Kruščica

Ličko-senjska

359

310808

Kruškovac

Ličko-senjska

360

310816

Kukljić

Ličko-senjska

361

306657

Kuna Konavoska

Dubrovačko-neretvanska

362

319309

Kunić

Karlovačka

363

305146

Kupirovo

Zadarska

364

330485

Kurjak

Ličko-senjska

365

323349

Kuzma

Virovitičko-podravska

366

320919

Letinac

Ličko-senjska

367

319325

Lička Jesenica

Karlovačka

368

310859

Lički Novi

Ličko-senjska

369

320897

Ličko Lešće

Ličko-senjska

370

320927

Lipice

Ličko-senjska

371

321923

Lipovac

Požeško-slavonska

372

314986

Lovča

Sisačko-moslavačka

373

311189

Lovinac

Ličko-senjska

374

306690

Lovorno

Dubrovačko-neretvanska

375

330094

Lozovac

Šibensko-kninska

376

306703

Ljubač

Dubrovačko-neretvanska

377

306720

Makoše

Dubrovačko-neretvanska

378

325732

Maovice

Splitsko-dalmatinska

379

306746

Martinovići

Dubrovačko-neretvanska

380

305758

Matase

Šibensko-kninska

381

311197

Mazin

Zadarska

382

314994

Mečenčani

Sisačko-moslavačka

383

310913

Medak

Ličko-senjska

384

319333

Međeđak

Karlovačka

385

330507

Mekinjar

Ličko-senjska

386

305154

Melinovac

Ličko-senjska

387

306754

Mihanići

Dubrovačko-neretvanska

388

327522

Mijači

Požeško-slavonska

389

305774

Mirlović Polje

Šibensko-kninska

390

310921

Mlakva

Ličko-senjska

391

329258

Močila

Karlovačka

392

310930

Mogorić

Ličko-senjska

393

306789

Mokošica

Dubrovačko-neretvanska

394

306797

Mravinjac

Dubrovačko-neretvanska

395

306819

Mravinjica

Dubrovačko-neretvanska

396

310948

Mušaluk

Ličko-senjska

397

319112

Muškovci

Zadarska

398

330515

Mutilić

Ličko-senjska

399

305162

Nebljusi

Ličko-senjska

400

305189

Neteka

Zadarska

401

327565

Novo Zvečevo

Požeško-slavonska

402

306835

Obod

Dubrovačko-neretvanska

403

306843

Obuljeno

Dubrovačko-neretvanska

404

311219

Omsica

Zadarska

405

305197

Oraovac

Ličko-senjska

406

306851

Orašac

Dubrovačko-neretvanska

407

327590

Orljavac

Požeško-slavonska

408

305219

Osredci

Zadarska

409

310956

Ostrvica

Ličko-senjska

410

320935

Otočac

Ličko-senjska

411

311227

Palanka

Zadarska

412

310972

Perušić

Ličko-senjska

413

306916

Petrača

Dubrovačko-neretvanska

414

306924

Petrovo Selo

Dubrovačko-neretvanska

415

319406

Plaški

Karlovačka

416

306959

Plat

Dubrovačko-neretvanska

417

313998

Plavno

Šibensko-kninska

418

330523

Plitvička Jezera

Ličko-senjska

419

311235

Ploča

Ličko-senjska

420

310999

Počitelj

Ličko-senjska

421

330531

Podlapača

Ličko-senjska

422

325783

Podosoje

Splitsko-dalmatinska

423

318159

Podvrško

Brodsko-posavska

424

314005

Polača

Šibensko-kninska

425

306991

Poljice

Dubrovačko-neretvanska

426

319449

Pothum

Karlovačka

427

315036

Prevršac

Sisačko-moslavačka

428

322032

Prgomelje

Požeško-slavonska

429

311243

Pribudić

Zadarska

430

307033

Pridvorje

Dubrovačko-neretvanska

431

330540

Prijeboj

Ličko-senjska

432

307041

Prijevor

Dubrovačko-neretvanska

433

311251

Prljevo

Zadarska

434

320951

Prozor

Ličko-senjska

435

305928

Puljane

Šibensko-kninska

436

314013

Radljevac

Šibensko-kninska

437

327689

Radovanci

Požeško-slavonska

438

307084

Radovčići

Dubrovačko-neretvanska

439

311006

Raduč

Ličko-senjska

440

314021

Radučić

Šibensko-kninska

441

320960

Ramljani

Ličko-senjska

442

311260

Ričice

Ličko-senjska

443

314048

Riđane

Šibensko-kninska

444

318205

Rogolji

Brodsko-posavska

445

322059

Rogulje

Požeško-slavonska

446

308536

Rogulje

Sisačko-moslavačka

447

307092

Rožat

Dubrovačko-neretvanska

448

311278

Rudopolje

Zadarska

449

320978

Rudopolje

Ličko-senjska

450

330205

Rupe

Šibensko-kninska

451

319457

Saborsko

Karlovačka

452

327735

Sažije

Požeško-slavonska

453

323497

Sekulinci

Virovitičko-podravska

454

334987

Seline

Zadarska

455

305227

Seoce

Ličko-senjska

456

320986

Sinac

Ličko-senjska

457

305987

Siverić

Šibensko-kninska

458

307106

Slano

Dubrovačko-neretvanska

459

311014

Smiljan

Ličko-senjska

460

311286

Smokrić

Ličko-senjska

461

307122

Soline

Dubrovačko-neretvanska

462

305235

Srb

Zadarska

463

330566

Srednja Gora

Ličko-senjska

464

321001

Stajnica

Ličko-senjska

465

335053

Starigrad

Zadarska

466

307173

Stravča

Dubrovačko-neretvanska

467

327808

Stražeman

Požeško-slavonska

468

314064

Strmica

Šibensko-kninska

469

311022

Studenci

Ličko-senjska

470

307203

Sustjepan

Dubrovačko-neretvanska

471

305243

Suvaja

Zadarska

472

311294

Sveti Rok

Ličko-senjska

473

330574

Svračkovo Selo

Ličko-senjska

474

318299

Šagovina Cernička

Brodsko-posavska

475

330582

Šalamunić

Ličko-senjska

476

318329

Širinci

Brodsko-posavska

477

311049

Široka Kula

Ličko-senjska

478

321010

Škare

Ličko-senjska

479

327867

Šnjegavić

Požeško-slavonska

480

311308

Štikada

Zadarska

481

306029

Štikovo

Šibensko-kninska

482

305251

Štrbci

Ličko-senjska

483

307238

Šumet

Dubrovačko-neretvanska

484

322105

Šumetlica

Požeško-slavonska

485

318345

Šumetlica

Brodsko-posavska

486

306037

Tepljuh

Šibensko-kninska

487

322113

Tisovac

Požeško-slavonska

488

305260

Tiškovac

Zadarska

489

311316

Tomingaj

Zadarska

490

330612

Trnavac

Ličko-senjska

491

307335

Trsteno

Dubrovačko-neretvanska

492

314072

Turić

Šibensko-kninska

493

321036

Turjanski

Ličko-senjska

494

330639

Udbina

Ličko-senjska

495

307343

Uskoplje

Dubrovačko-neretvanska

496

311324

Velika Popina

Zadarska

497

304433

Veliki Bastaji

Bjelovarsko-bilogorska

498

306070

Velušić

Šibensko-kninska

499

325961

Vinalić

Splitsko-dalmatinska

500

330655

Visuć

Ličko-senjska

501

307360

Vitaljina

Dubrovačko-neretvanska

502

307378

Vodovađa

Dubrovačko-neretvanska

503

308650

Volinja

Sisačko-moslavačka

504

311332

Vranik

Ličko-senjska

505

311065

Vrebac

Ličko-senjska

506

311359

Vrelo

Zadarska

507

321079

Vrhovine

Ličko-senjska

508

325996

Vrlika

Splitsko-dalmatinska

509

326011

Vučipolje

Splitsko-dalmatinska

510

304468

Zaile

Bjelovarsko-bilogorska

511

305278

Zaklopac

Zadarska

512

321087

Zalužnica

Ličko-senjska

513

307408

Zaton

Dubrovačko-neretvanska

514

319147

Zaton Obrovački

Zadarska

515

307424

Zavrelje

Dubrovačko-neretvanska

516

308692

Zrin

Sisačko-moslavačka

517

311367

Zrmanja

Zadarska

518

326925

Žažina

Sisačko-moslavačka

519

319163

Žegar

Zadarska

520

318418

Žuberkovac

Brodsko-posavska

521

317578

Baćin Dol

Brodsko-posavska

522

312894

Baćina

Dubrovačko-neretvanska

523

324469

Bakar

Primorsko-goranska

524

324477

Bakarac

Primorsko-goranska

525

325341

Blaguša

Grad Zagreb

526

323861

Brezno

Krapinsko-zagorska

527

312908

Brist

Splitsko-dalmatinska

528

324965

Budinjak

Zagrebačka

529

324973

Cerje Samoborsko

Zagrebačka

530

329924

Crnica

Šibensko-kninska

531

319554

Čisla

Splitsko-dalmatinska

532

302104

Dane

Istarska

533

317136

Desne

Dubrovačko-neretvanska

534

317144

Dobranje

Dubrovačko-neretvanska

535

336556

Donja Podstrana

Splitsko-dalmatinska

536

317012

Drašnice

Splitsko-dalmatinska

537

319589

Dubrava

Splitsko-dalmatinska

538

319597

Duće

Splitsko-dalmatinska

539

319619

Gata

Splitsko-dalmatinska

540

317837

Giletinci

Brodsko-posavska

541

317306

Gornja Motičina

Osječko-baranjska

542

336548

Gornja Podstrana

Splitsko-dalmatinska

543

319627

Gornji Dolac

Splitsko-dalmatinska

544

325015

Grabar

Zagrebačka

545

312916

Gradac

Splitsko-dalmatinska

546

317314

Gradac Našički

Osječko-baranjska

547

302147

Jelovica

Istarska

548

319643

Jesenice

Splitsko-dalmatinska

549

312614

Kalje

Zagrebačka

550

325384

Kašina

Grad Zagreb

551

313637

Klanjec

Krapinsko-zagorska

552

317055

Kotišina

Splitsko-dalmatinska

553

316458

Kožljak

Istarska

554

319902

Kraj

Primorsko-goranska

555

324647

Krasica

Primorsko-goranska

556

319686

Kučiće

Splitsko-dalmatinska

557

310824

Kvarte

Ličko-senjska

558

319945

Lovran

Primorsko-goranska

559

317063

Makarska-Makar

Splitsko-dalmatinska

560

321249

Malinci

Karlovačka

561

330116

Martinska

Šibensko-kninska

562

319970

Mošćenice

Primorsko-goranska

563

312711

Mrzlo Polje Žumberačko

Zagrebačka

564

331228

Natkrižovljan

Varaždinska

565

325074

Noršić Selo

Zagrebačka

566

307823

Novo Selo Bosiljevsko

Karlovačka

567

319139

Obrovac

Zadarska

568

319708

Omiš

Splitsko-dalmatinska

569

312720

Pečno

Zagrebačka

570

312967

Ploče

Dubrovačko-neretvanska

571

325112

Poklek

Zagrebačka

572

313688

Poljana Sutlanska

Krapinsko-zagorska

573

320056

Poljane

Primorsko-goranska

574

316628

Rabac

Istarska

575

319724

Rogoznica

Splitsko-dalmatinska

576

325163

Rude

Zagrebačka

577

325171

Samobor

Zagrebačka

578

321346

Sekulići

Karlovačka

579

329819

Sitno

Splitsko-dalmatinska

580

325180

Slani Dol

Zagrebačka

581

319732

Slime

Splitsko-dalmatinska

582

317187

Slivno

Dubrovačko-neretvanska

583

312827

Sošice

Zagrebačka

584

329851

Srinjine

Splitsko-dalmatinska

585

324779

Stari Grad

Primorsko-goranska

586

324795

Sušak

Primorsko-goranska

587

319767

Svinišće

Splitsko-dalmatinska

588

309842

Šimljanik

Bjelovarsko-bilogorska

589

325201

Šipački Breg

Zagrebačka

590

319775

Trnbusi

Splitsko-dalmatinska

591

317080

Tučepi

Splitsko-dalmatinska

592

319783

Tugare

Splitsko-dalmatinska

593

320145

Tuliševica

Primorsko-goranska

594

317098

Veliko Brdo

Splitsko-dalmatinska

595

320161

Veprinac

Primorsko-goranska

596

331368

Vinicabreg

Varaždinska

597

319791

Zakučac

Splitsko-dalmatinska

598

304727

Završje

Primorsko-goranska

599

331953

Zgurić Brdo

Zagrebačka

600

319805

Zvečanje

Splitsko-dalmatinska

601

312878

Željezno Žumberačko

Zagrebačka

602

312886

Žumberak

Zagrebačka

DODATAK 2.

Popis katastarskih općina koje su razvrstane u 2. kategoriju TUG područja

Katastarska općina

Redni broj

Matični broj

Naziv

Županija

1

306100

Babino Polje

Dubrovačko-neretvanska

2

300748

Banj

Zadarska

3

324388

Banjol

Primorsko-goranska

4

324396

Barbat na Rabu

Primorsko-goranska

5

321494

Barbati

Ličko-senjska

6

315834

Baška

Primorsko-goranska

7

315842

Batomalj

Primorsko-goranska

8

302309

Belej

Primorsko-goranska

9

302317

Beli

Primorsko-goranska

10

306126

Blato

Dubrovačko-neretvanska

11

314633

Blato

Dubrovačko-neretvanska

12

301540

Bobovišće

Splitsko-dalmatinska

13

311634

Bogomolje

Splitsko-dalmatinska

14

315869

Bogović

Primorsko-goranska

15

301558

Bol

Splitsko-dalmatinska

16

306134

Boljenovići

Dubrovačko-neretvanska

17

334596

Božava

Zadarska

18

334600

Brbinj

Zadarska

19

306169

Brijesta

Dubrovačko-neretvanska

20

306177

Broce

Dubrovačko-neretvanska

21

311642

Brusje

Splitsko-dalmatinska

22

302325

Cres

Primorsko-goranska

23

302333

Cres – grad

Primorsko-goranska

24

314641

Čara

Dubrovačko-neretvanska

25

306258

Česvinica

Dubrovačko-neretvanska

26

302341

Ćunski

Primorsko-goranska

27

306282

Dančanje

Dubrovačko-neretvanska

28

321508

Dinjiška

Zadarska

29

315877

Dobrinj

Primorsko-goranska

30

300764

Dobropoljana

Zadarska

31

301566

Dol

Splitsko-dalmatinska

32

311669

Dol

Splitsko-dalmatinska

33

306312

Donja Vručica

Dubrovačko-neretvanska

34

329746

Donje Selo

Splitsko-dalmatinska

35

301574

Donji Humac

Splitsko-dalmatinska

36

301582

Dračevica

Splitsko-dalmatinska

37

315885

Draga Baška

Primorsko-goranska

38

334669

Dragove

Zadarska

39

302350

Dragozetići

Primorsko-goranska

40

330698

Drvenik

Splitsko-dalmatinska

41

306371

Duba Pelješka

Dubrovačko-neretvanska

42

306380

Duba Stonska

Dubrovačko-neretvanska

43

306436

Đonta Doli

Dubrovačko-neretvanska

44

315893

Garica

Primorsko-goranska

45

311677

Gdinj

Splitsko-dalmatinska

46

306479

Gornja Vručica

Dubrovačko-neretvanska

47

329754

Gornje Selo

Splitsko-dalmatinska

48

301604

Gornji Humac

Splitsko-dalmatinska

49

306509

Goveđari

Dubrovačko-neretvanska

50

311685

Grablje

Splitsko-dalmatinska

51

329762

Grohote

Splitsko-dalmatinska

52

306541

Hodilje

Dubrovačko-neretvanska

53

311693

Hvar

Splitsko-dalmatinska

54

334707

Ist

Zadarska

55

306568

Janjina

Dubrovačko-neretvanska

56

311707

Jelsa

Splitsko-dalmatinska

57

330043

Jezera

Šibensko-kninska

58

334715

Kali

Zadarska

59

324400

Kampor

Primorsko-goranska

60

321516

Kolan

Zadarska

61

306606

Koločep

Dubrovačko-neretvanska

62

332755

Komiža

Splitsko-dalmatinska

63

314650

Korčula

Dubrovačko-neretvanska

64

306649

Korita

Dubrovačko-neretvanska

65

330060

Kornati

Šibensko-kninska

66

315907

Kornić

Primorsko-goranska

67

330078

Krapanj

Šibensko-kninska

68

315915

Krk

Primorsko-goranska

69

315923

Krk – grad

Primorsko-goranska

70

314668

Kućište

Dubrovačko-neretvanska

71

334723

Kukljica

Zadarska

72

306665

Kuna Pelješka

Dubrovačko-neretvanska

73

316717

Lastovo

Dubrovačko-neretvanska

74

315931

Linardići

Primorsko-goranska

75

324418

Lopar

Primorsko-goranska

76

306681

Lopud

Dubrovačko-neretvanska

77

302368

Lubenice

Primorsko-goranska

78

334731

Luka

Zadarska

79

334740

Lukoran

Zadarska

80

314676

Lumbarda

Dubrovačko-neretvanska

81

324426

Lun

Ličko-senjska

82

334758

Mali Iž

Zadarska

83

302376

Mali Lošinj

Primorsko-goranska

84

302384

Mali Lošinj – grad

Primorsko-goranska

85

306738

Maranovići

Dubrovačko-neretvanska

86

302392

Martinščica

Primorsko-goranska

87

315940

Miholjice

Primorsko-goranska

88

301612

Milna

Splitsko-dalmatinska

89

301639

Mirce

Splitsko-dalmatinska

90

334766

Molat

Zadarska

91

300799

Mrljane

Zadarska

92

330124

Murter Betina

Šibensko-kninska

93

314684

Nakovanj

Dubrovačko-neretvanska

94

302406

Nerezine

Primorsko-goranska

95

301647

Nerežišća

Splitsko-dalmatinska

96

300802

Neviđane

Zadarska

97

321524

Novalja

Ličko-senjska

98

301655

Novo Selo

Splitsko-dalmatinska

99

330744

Okrug

Splitsko-dalmatinska

100

334812

Olib

Zadarska

101

315958

Omišalj

Primorsko-goranska

102

314692

Orebić

Dubrovačko-neretvanska

103

302414

Orlec

Primorsko-goranska

104

306860

Oskorušno

Dubrovačko-neretvanska

105

306878

Osobjava

Dubrovačko-neretvanska

106

302422

Osor

Primorsko-goranska

107

306894

Ošlje

Dubrovačko-neretvanska

108

321532

Pag

Zadarska

109

300837

Pašman

Zadarska

110

302449

Pernat

Primorsko-goranska

111

306932

Pijavičino

Dubrovačko-neretvanska

112

311715

Pitve

Splitsko-dalmatinska

113

314706

Podgorje

Dubrovačko-neretvanska

114

306983

Podobuće

Dubrovačko-neretvanska

115

302457

Podol

Primorsko-goranska

116

334855

Poljana

Zadarska

117

315966

Poljica

Primorsko-goranska

118

307009

Popova Luka

Dubrovačko-neretvanska

119

301663

Postire

Splitsko-dalmatinska

120

307025

Potomje

Dubrovačko-neretvanska

121

301671

Povlja

Splitsko-dalmatinska

122

321559

Povljana

Zadarska

123

301680

Pražnice

Splitsko-dalmatinska

124

302465

Predošćica

Primorsko-goranska

125

334880

Preko

Zadarska

126

334898

Premuda

Zadarska

127

307050

Prizdrina

Dubrovačko-neretvanska

128

307068

Prožura

Dubrovačko-neretvanska

129

330175

Prvić

Šibensko-kninska

130

301698

Pučišće

Splitsko-dalmatinska

131

315974

Punat

Primorsko-goranska

132

302473

Punta Križa

Primorsko-goranska

133

314714

Pupnat

Dubrovačko-neretvanska

134

307076

Putniković

Dubrovačko-neretvanska

135

324434

Rab-Mundanije

Primorsko-goranska

136

314722

Račišće

Dubrovačko-neretvanska

137

334936

Rava

Zadarska

138

334952

Sali

Zadarska

139

334979

Savar

Zadarska

140

301701

Selca

Splitsko-dalmatinska

141

334995

Sestrunj

Zadarska

142

335002

Silba

Zadarska

143

315982

Skrbčići

Primorsko-goranska

144

329827

Slatine

Splitsko-dalmatinska

145

307114

Smokovljani

Dubrovačko-neretvanska

146

314749

Smokvica

Dubrovačko-neretvanska

147

335045

Soline

Zadarska

148

316008

Soline

Primorsko-goranska

149

307149

Sparagovići

Dubrovačko-neretvanska

150

301710

Splitska

Splitsko-dalmatinska

151

329843

Srednje Selo

Splitsko-dalmatinska

152

307157

Sreser

Dubrovačko-neretvanska

153

314757

Stanković

Dubrovačko-neretvanska

154

316016

Stara Baška

Primorsko-goranska

155

311723

Starigrad

Splitsko-dalmatinska

156

302481

Stivan

Primorsko-goranska

157

307165

Ston

Dubrovačko-neretvanska

158

311731

Sućuraj

Splitsko-dalmatinska

159

307190

Suđurađ

Dubrovačko-neretvanska

160

301728

Sumartin

Splitsko-dalmatinska

161

301736

Supetar

Splitsko-dalmatinska

162

324442

Supetarska Draga

Primorsko-goranska

163

302490

Susak

Primorsko-goranska

164

301744

Sutivan

Splitsko-dalmatinska

165

335088

Sutomiščica

Zadarska

166

316024

Sužan

Primorsko-goranska

167

316032

Sveti Anton

Primorsko-goranska

168

302503

Sveti Jakov

Primorsko-goranska

169

311740

Svirče

Splitsko-dalmatinska

170

307220

Šipanska Luka

Dubrovačko-neretvanska

171

301752

Škrip

Splitsko-dalmatinska

172

330272

Tijesno

Šibensko-kninska

173

300853

Tkon

Zadarska

174

307254

Tomislavovac

Dubrovačko-neretvanska

175

330299

Tribunj

Šibensko-kninska

176

330779

Trogir

Splitsko-dalmatinska

177

307319

Trpanj

Dubrovačko-neretvanska

178

307327

Trstenik

Dubrovačko-neretvanska

179

335118

Ugljan

Zadarska

180

302511

Unije

Primorsko-goranska

181

302520

Ustrine

Primorsko-goranska

182

302538

Valun

Primorsko-goranska

183

314765

Vela Luka

Dubrovačko-neretvanska

184

335126

Veli Iž

Zadarska

185

302546

Veli Lošinj

Primorsko-goranska

186

335134

Veli Rat

Zadarska

187

314773

Viganj

Dubrovačko-neretvanska

188

335169

Vir

Zadarska

189

332763

Vis

Splitsko-dalmatinska

190

307351

Visočani

Dubrovačko-neretvanska

191

302554

Vrana

Primorsko-goranska

192

311758

Vrbanj

Splitsko-dalmatinska

193

316059

Vrbnik

Primorsko-goranska

194

311766

Vrboska

Splitsko-dalmatinska

195

300888

Vrgada

Zadarska

196

316067

Vrh

Primorsko-goranska

197

311774

Vrisnik

Splitsko-dalmatinska

198

307386

Zabrđe

Dubrovačko-neretvanska

199

335207

Zapuntel

Zadarska

200

311782

Zastražišće

Splitsko-dalmatinska

201

307416

Zaton Doli

Dubrovačko-neretvanska

202

330361

Zlarin

Šibensko-kninska

203

335223

Zverinac

Zadarska

204

300896

Ždrelac

Zadarska

205

330795

Žedno

Splitsko-dalmatinska

206

330370

Žirje

Šibensko-kninska

207

335231

Žman

Zadarska

208

314781

Žrnovo

Dubrovačko-neretvanska

209

307432

Žuljana

Dubrovačko-neretvanska

DODATAK 3.

Popis katastarskih općina koje su razvrstane u 3. kategoriju TUG područja

Katastarska općina

Redni broj

Matični broj

Naziv

Županija

1

320471

Ada

Osječko-baranjska

2

320480

Aljmaš

Osječko-baranjska

3

331970

Antin

Vukovarsko-srijemska

4

320498

Antunovac

Osječko-baranjska

5

321567

Antunovac

Požeško-slavonska

6

331988

Apševci

Vukovarsko-srijemska

7

331406

Auguštanovec

Zagrebačka

8

314790

Babina Rijeka

Sisačko-moslavačka

9

314803

Bačin

Sisačko-moslavačka

10

300900

Bačkovica

Bjelovarsko-bilogorska

11

322601

Bačuga

Sisačko-moslavačka

12

305499

Badanj

Šibensko-kninska

13

321575

Badljevina

Požeško-slavonska

14

309915

Balinac

Sisačko-moslavačka

15

306118

Banići

Dubrovačko-neretvanska

16

321583

Banovac

Požeško-slavonska

17

312983

Banska Selnica

Karlovačka

18

312991

Banski Kovačevac

Karlovačka

19

313009

Banski Moravci

Karlovačka

20

334014

Bapska

Vukovarsko-srijemska

21

300012

Baranjsko Petrovo Selo

Osječko-baranjska

22

307459

Barilović

Karlovačka

23

300039

Batina

Osječko-baranjska

24

333492

Batinova Kosa

Sisačko-moslavačka

25

321591

Batinjani

Požeško-slavonska

26

300918

Bedenička

Bjelovarsko-bilogorska

27

300926

Bedenik

Bjelovarsko-bilogorska

28

322610

Begovići

Sisačko-moslavačka

29

307467

Belaj

Karlovačka

30

300047

Beli Manastir

Osječko-baranjska

31

300373

Benkovac

Zadarska županija

32

317608

Benkovac

Brodsko-posavska

33

334022

Berak

Vukovarsko-srijemska

34

326020

Bestrma

Sisačko-moslavačka

35

334570

Bibinje

Zadarska županija

36

304034

Bijela

Bjelovarsko-bilogorska

37

317616

Bijela Stijena

Brodsko-posavska

38

309923

Bijele Vode

Sisačko-moslavačka

39

322628

Bijelnik

Sisačko-moslavačka

40

320510

Bijelo Brdo

Osječko-baranjska

41

310603

Bilaj

Ličko-senjska

42

329886

Bilice

Šibensko-kninska

43

300055

Bilje

Osječko-baranjska

44

305529

Biočić

Šibensko-kninska

45

300756

Biograd na Moru

Zadarska županija

46

313769

Biovičino Selo

Šibensko-kninska

47

313777

Biskupija

Šibensko-kninska

48

326038

Bistrač

Sisačko-moslavačka

49

323101

Bistrica

Virovitičko-podravska

50

330817

Bistrinci

Osječko-baranjska

51

309931

Bišćanovo

Sisačko-moslavačka

52

321613

Bjelanovac

Požeško-slavonska

53

300381

Bjelina

Zadarska županija

54

314811

Bjelovac

Sisačko-moslavačka

55

329037

Blagaj

Karlovačka

56

313017

Blatnica Pokupska

Karlovačka

57

333506

Blatuša

Sisačko-moslavačka

58

322636

Blinja

Sisačko-moslavačka

59

334049

Bobota

Vukovarsko-srijemska

60

326054

Bobovac

Sisačko-moslavačka

61

317659

Bodegraj

Brodsko-posavska

62

334057

Bogdanovci

Vukovarsko-srijemska

63

329045

Bogovolja

Karlovačka

64

309940

Bojna

Sisačko-moslavačka

65

323110

Bokane

Virovitičko-podravska

66

334588

Bokanjac

Zadarska županija

67

300063

Bolman

Osječko-baranjska

68

327000

Bolomače

Požeško-slavonska

69

332429

Borova

Virovitičko-podravska

70

318710

Borovac

Sisačko-moslavačka

71

309958

Borovita

Sisačko-moslavačka

72

334065

Borovo

Vukovarsko-srijemska

73

334073

Borovo Naselje

Vukovarsko-srijemska

74

336238

Bošnjaci

Vukovarsko-srijemska

75

309966

Boturi

Sisačko-moslavačka

76

333514

Bović

Sisačko-moslavačka

77

321621

Branešci

Požeško-slavonska

78

300071

Branjin Vrh

Osječko-baranjska

79

300080

Branjina

Osječko-baranjska

80

329908

Bratiškovci

Šibensko-kninska

81

327018

Bratuljevci

Požeško-slavonska

82

326089

Brđani

Sisačko-moslavačka

83

308196

Brđani

Sisačko-moslavačka

84

304077

Brđani Bastajski

Bjelovarsko-bilogorska

85

321630

Brekinska

Požeško-slavonska

86

322644

Brest Pokupski

Sisačko-moslavačka

87

318728

Brestača

Sisačko-moslavačka

88

309974

Brestik

Sisačko-moslavačka

89

327026

Brestovac

Požeško-slavonska

90

310611

Brezik

Ličko-senjska

91

321648

Brezine

Požeško-slavonska

92

320226

Brezovljani

Virovitičko-podravska

93

309982

Brezovo Polje

Sisačko-moslavačka

94

300390

Brgud

Zadarska županija

95

329916

Bribir

Šibensko-kninska

96

320692

Briješće

Osječko-baranjska

97

334618

Briševo

Zadarska županija

98

326097

Brkiševina

Sisačko-moslavačka

99

333522

Brnjavac

Sisačko-moslavačka

100

310000

Brnjeuška

Sisačko-moslavačka

101

329053

Bročanac

Karlovačka

102

318736

Bročice

Sisačko-moslavačka

103

306185

Brotnice

Dubrovačko-neretvanska

104

334081

Bršadin

Vukovarsko-srijemska

105

310018

Brubno

Sisačko-moslavačka

106

300403

Bruška

Zadarska županija

107

311375

Brzaja

Bjelovarsko-bilogorska

108

310026

Bučica

Sisačko-moslavačka

109

313025

Budačka Rijeka

Karlovačka

110

322652

Budičina

Sisačko-moslavačka

111

321664

Bujavica

Požeško-slavonska

112

308200

Bujinja

Sisačko-moslavačka

113

321672

Bukovčani

Požeško-slavonska

114

333549

Bukovica

Sisačko-moslavačka

115

332771

Bukovica Utinjska

Karlovačka

116

300411

Buković

Zadarska županija

117

307491

Bukovlje

Karlovačka

118

313033

Burić Selo

Karlovačka

119

327077

Busnovi

Požeško-slavonska

120

310034

Buzeta

Sisačko-moslavačka

121

332461

Cabuna

Virovitičko-podravska

122

317683

Cage

Brodsko-posavska

123

319180

Carevo Polje

Karlovačka

124

306215

Cavtat

Dubrovačko-neretvanska

125

322679

Cepeliš

Sisačko-moslavačka

126

300420

Ceranje

Zadarska županija

127

331996

Cerić

Vukovarsko-srijemska

128

307505

Cerovac Barilovački

Karlovačka

129

313041

Cerovac Vukmanički

Karlovačka

130

314838

Cerovljani

Sisačko-moslavačka

131

319198

Cerovnik

Karlovačka

132

329061

Cetin-grad

Karlovačka

133

329070

Cetinski Varoš

Karlovačka

134

304093

Cjepidlake

Bjelovarsko-bilogorska

135

311383

Cremušina

Bjelovarsko-bilogorska

136

333557

Cremušnica

Sisačko-moslavačka

137

326135

Crkveni Bok

Sisačko-moslavačka

138

333565

Crni Potok

Sisačko-moslavačka

139

334626

Crno

Zadarska županija

140

329088

Cvijanović Brdo

Karlovačka

141

329096

Cvitović

Karlovačka

142

300993

Čađavac

Bjelovarsko-bilogorska

143

334090

Čakovci

Vukovarsko-srijemska

144

326151

Čapljani

Sisačko-moslavačka

145

317713

Čaprginci

Brodsko-posavska

146

308218

Čavlovica

Sisačko-moslavačka

147

328057

Čečavački Vučjak

Požeško-slavonska

148

333573

Čemernica

Sisačko-moslavačka

149

300098

Čeminac

Osječko-baranjska

150

306240

Čepikuće

Dubrovačko-neretvanska

151

320528

Čepin

Osječko-baranjska

152

323136

Čeralije

Virovitičko-podravska

153

326160

Čigoč

Sisačko-moslavačka

154

306274

Čilipi

Dubrovačko-neretvanska

155

329932

Čista

Šibensko-kninska

156

305570

Čitluk

Šibensko-kninska

157

317721

Čovac

Brodsko-posavska

158

314846

Čukur

Sisačko-moslavačka

159

322687

Čuntić

Sisačko-moslavačka

160

308226

Ćore

Sisačko-moslavačka

161

310042

Dabrina

Sisačko-moslavačka

162

320544

Dalj

Osječko-baranjska

163

329959

Danilo Biranj

Šibensko-kninska

164

329967

Danilo Kraljice

Šibensko-kninska

165

311391

Dapčevica

Bjelovarsko-bilogorska

166

327123

Daranovci

Požeško-slavonska

167

300101

Darda

Osječko-baranjska

168

304107

Daruvar

Bjelovarsko-bilogorska

169

322695

Deanovići

Sisačko-moslavačka

170

321729

Dereza

Požeško-slavonska

171

310069

Desni Degoj

Sisačko-moslavačka

172

333581

Desni Štefanki

Karlovačka

173

333590

Desno Sredičko

Karlovačka

174

327140

Deževci

Požeško-slavonska

175

308234

Divuša

Sisačko-moslavačka

176

304123

Dobra Kuća

Bjelovarsko-bilogorska

177

308242

Dobretin

Sisačko-moslavačka

178

300438

Dobropoljci

Zadarska županija

179

321737

Dobrovac

Požeško-slavonska

180

323144

Dobrović

Virovitičko-podravska

181

336769

Dolac

Požeško-slavonska

182

322709

Dolčani

Sisačko-moslavačka

183

306304

Doli

Dubrovačko-neretvanska

184

310077

Dolnjaci

Sisačko-moslavačka

185

304131

Doljani

Bjelovarsko-bilogorska

186

300446

Donja Jagodnja

Zadarska županija

187

311405

Donja Kovačica

Bjelovarsko-bilogorska

188

312584

Donja Kupčina

Zagrebačka

189

321745

Donja Obrijež

Požeško-slavonska

190

310085

Donja Trstenica

Sisačko-moslavačka

191

314854

Donja Velešnja

Sisačko-moslavačka

192

300454

Donje Biljane

Zadarska županija

193

326194

Donje Komarevo

Sisačko-moslavačka

194

323187

Donje Kusonje

Virovitičko-podravska

195

313050

Donje Mekušje

Karlovačka

196

332003

Donje Novo Selo

Vukovarsko-srijemska

197

320285

Donje Predrijevo

Virovitičko-podravska

198

329100

Donje Primišlje

Karlovačka

199

310093

Donje Selište

Sisačko-moslavačka

200

305600

Donje Vinovo

Šibensko-kninska

201

317756

Donji Bogićevci

Brodsko-posavska

202

313076

Donji Budački

Karlovačka

203

304140

Donji Daruvar

Bjelovarsko-bilogorska

204

313807

Donji Ervenik

Šibensko-kninska

205

326208

Donji Hrastovac

Sisačko-moslavačka

206

329118

Donji Lađevac

Karlovačka

207

318744

Donji Rajić

Sisačko-moslavačka

208

310107

Donji Selkovac

Sisačko-moslavačka

209

313084

Donji Sjeničak

Karlovačka

210

307513

Donji Skrad

Karlovačka

211

304158

Donji Sređani

Bjelovarsko-bilogorska

212

317772

Donji Varoš

Brodsko-posavska

213

334642

Dračevac

Zadarska županija

214

308269

Draga

Sisačko-moslavačka

215

327182

Draga

Požeško-slavonska

216

317799

Dragalić

Brodsko-posavska

217

310115

Dragotina

Sisačko-moslavačka

218

322717

Dragotinci

Sisačko-moslavačka

219

321753

Dragović

Požeško-slavonska

220

308277

Draškovac

Sisačko-moslavačka

221

300110

Draž

Osječko-baranjska

222

311413

Dražica

Bjelovarsko-bilogorska

223

318752

Drenov Bok

Sisačko-moslavačka

224

310123

Drenovac Banski

Sisačko-moslavačka

225

317896

Drežnik

Brodsko-posavska

226

329126

Drežnik – grad

Karlovačka

227

326216

Drljača

Sisačko-moslavačka

228

301035

Drljanovac

Bjelovarsko-bilogorska

229

305626

Drniš

Šibensko-kninska

230

306355

Drvenik

Dubrovačko-neretvanska

231

314862

Dubica

Sisačko-moslavačka

232

300128

Duboševica

Osječko-baranjska

233

317829

Dubovac

Brodsko-posavska

234

329991

Dubravice

Šibensko-kninska

235

333603

Dugo Selo

Sisačko-moslavačka

236

308285

Dvor

Sisačko-moslavačka

237

310131

Dvorište

Sisačko-moslavačka

238

332011

Đeletovci

Vukovarsko-srijemska

239

313815

Đevrske

Šibensko-kninska

240

304328

Đulovac

Bjelovarsko-bilogorska

241

323209

Đuričić

Virovitičko-podravska

242

306444

Đurinići

Dubrovačko-neretvanska

243

320579

Erdut

Osječko-baranjska

244

320587

Ernestinovo

Osječko-baranjska

245

326259

Farkašić

Sisačko-moslavačka

246

300772

Filipjakov

Zadarska županija

247

321761

Filipovac

Požeško-slavonska

248

329134

Furjan

Karlovačka

249

332020

Gaboš

Vukovarsko-srijemska

250

306452

Gabrili

Dubrovačko-neretvanska

251

308293

Gage

Sisačko-moslavačka

252

321770

Gaj

Požeško-slavonska

253

300136

Gajić

Osječko-baranjska

254

334677

Galovac

Zadarska županija

255

330850

Gat

Osječko-baranjska

256

308307

Glavičani

Sisačko-moslavačka

257

310140

Glina

Sisačko-moslavačka

258

329142

Glinice

Karlovačka

259

322725

Glinska Poljana

Sisačko-moslavačka

260

329169

Gnojnice

Karlovačka

261

329177

Gojkovac

Karlovačka

262

318779

Goleši

Sisačko-moslavačka

263

333611

Golinja

Sisačko-moslavačka

264

317853

Golobrdac

Brodsko-posavska

265

304166

Golubinjak

Bjelovarsko-bilogorska

266

308315

Golubovac

Sisačko-moslavačka

267

322733

Gora

Sisačko-moslavačka

268

334685

Gorica

Zadarska županija

269

317861

Gorice

Brodsko-posavska

270

308323

Gorička

Sisačko-moslavačka

271

323217

Gornja Bukovica

Virovitičko-podravska

272

300462

Gornja Jagodnja

Zadarska županija

273

311421

Gornja Kovačica

Bjelovarsko-bilogorska

274

321788

Gornja Obrijež

Požeško-slavonska

275

333620

Gornja Trstenica

Sisačko-moslavačka

276

314889

Gornja Velešnja

Sisačko-moslavačka

277

300489

Gornje Biljane

Zadarska županija

278

326267

Gornje Komarevo

Sisačko-moslavačka

279

323225

Gornje Kusonje

Virovitičko-podravska

280

329185

Gornje Primišlje

Karlovačka

281

310158

Gornje Selište

Sisačko-moslavačka

282

317888

Gornji Bogićevci

Brodsko-posavska

283

306487

Gornji Brgat

Dubrovačko-neretvanska

284

313122

Gornji Budački

Karlovačka

285

304174

Gornji Daruvar

Bjelovarsko-bilogorska

286

313831

Gornji Ervenik

Šibensko-kninska

287

327255

Gornji Gučani

Požeško-slavonska

288

314897

Gornji Hrastovac

Sisačko-moslavačka

289

329193

Gornji Lađevac

Karlovačka

290

318787

Gornji Rajić

Sisačko-moslavačka

291

310166

Gornji Selkovac

Sisačko-moslavačka

292

313149

Gornji Sjeničak

Karlovačka

293

313157

Gornji Skrad

Karlovačka

294

304182

Gornji Sređani

Bjelovarsko-bilogorska

295

317918

Gornji Varoš

Brodsko-posavska

296

322741

Gorske Mokrice

Sisačko-moslavačka

297

310743

Gospić

Ličko-senjska

298

304204

Goveđe Polje

Bjelovarsko-bilogorska

299

322750

Graberje

Sisačko-moslavačka

300

314919

Graboštani

Sisačko-moslavačka

301

300144

Grabovac

Osječko-baranjska

302

322768

Grabovac Banski

Sisačko-moslavačka

303

308331

Grabovica

Sisačko-moslavačka

304

334103

Grabovo

Vukovarsko-srijemska

305

310174

Gračenica Šišenečka

Sisačko-moslavačka

306

328049

Gradski Vrhovci

Požeško-slavonska

307

326275

Gradusa Posavska

Sisačko-moslavačka

308

321796

Grahovljani

Požeško-slavonska

309

311430

Grbavac

Bjelovarsko-bilogorska

310

326283

Greda

Sisačko-moslavačka

311

326291

Greda Sunjska

Sisačko-moslavačka

312

333638

Gređani

Sisačko-moslavačka

313

317926

Gređani

Brodsko-posavska

314

308340

Grmušani

Sisačko-moslavačka

315

311448

Grubišno Polje

Bjelovarsko-bilogorska

316

306533

Gruda

Dubrovačko-neretvanska

317

326305

Gušće

Sisačko-moslavačka

318

332534

Gvozdanska

Virovitičko-podravska

319

308358

Gvozdansko

Sisačko-moslavačka

320

310182

Hađer

Sisačko-moslavačka

321

310204

Hajtić

Sisačko-moslavačka

322

331589

Hotnja

Zagrebačka

323

320595

Hrastin

Osječko-baranjska

324

322776

Hrastovica

Sisačko-moslavačka

325

333646

Hrvatsko Selo

Sisačko-moslavačka

326

323276

Hum Voćinski

Virovitičko-podravska

327

323284

Hum-Varoš

Virovitičko-podravska

328

332038

Ilača

Vukovarsko-srijemska

329

334111

Ilok

Vukovarsko-srijemska

330

310212

Ilovačak

Sisačko-moslavačka

331

309745

Ilovski Klokočevac

Bjelovarsko-bilogorska

332

306550

Imotica

Dubrovačko-neretvanska

333

300497

Islam Grčki

Zadarska županija

334

334693

Islam Latinski

Zadarska županija

335

323292

Ivan-Brijeg

Virovitičko-podravska

336

327310

Ivandol

Požeško-slavonska

337

332046

Ivankovo

Vukovarsko-srijemska

338

320617

Ivanovac

Osječko-baranjska

339

326321

Ivanjski Bok

Sisačko-moslavačka

340

313840

Ivoševci

Šibensko-kninska

341

318795

Jablanac Jasenovački

Sisačko-moslavačka

342

322784

Jabukovac

Sisačko-moslavačka

343

321818

Jagma

Požeško-slavonska

344

300152

Jagodnjak

Osječko-baranjska

345

327328

Jaguplije

Požeško-slavonska

346

316156

Jamarica

Sisačko-moslavačka

347

310239

Jame

Sisačko-moslavačka

348

319252

Janja Gora

Karlovačka

349

316164

Janja Lipa

Sisačko-moslavačka

350

332054

Jarmina

Vukovarsko-srijemska

351

332542

Jasenaš

Virovitičko-podravska

352

318809

Jasenovac

Sisačko-moslavačka

353

326330

Jasenovčani

Sisačko-moslavačka

354

308366

Javnica

Sisačko-moslavačka

355

308374

Javoranj

Sisačko-moslavačka

356

308382

Javornik

Sisačko-moslavačka

357

318817

Jazavica

Sisačko-moslavačka

358

320609

Josipovac

Osječko-baranjska

359

322792

Jošavica

Sisačko-moslavačka

360

310247

Joševica

Sisačko-moslavačka

361

300179

Kamenac

Osječko-baranjska

362

313165

Kamensko

Karlovačka

363

309729

Kaniška Iva

Bjelovarsko-bilogorska

364

321826

Kapetanovo Polje

Požeško-slavonska

365

332062

Karadžićevo

Vukovarsko-srijemska

366

305693

Karalić

Šibensko-kninska

367

300187

Karanac

Osječko-baranjska

368

300519

Karin

Zadarska županija

369

333654

Katinovac

Sisačko-moslavačka

370

332780

Kestenovac

Karlovačka

371

308889

Kešinci

Osječko-baranjska

372

310255

Kihalac

Sisačko-moslavačka

373

326364

Kinjačka

Sisačko-moslavačka

374

304239

Kip

Bjelovarsko-bilogorska

375

333662

Kirin

Sisačko-moslavačka

376

313866

Kistanje

Šibensko-kninska

377

310263

Klasnić

Sisačko-moslavačka

378

322806

Klinac

Sisačko-moslavačka

379

304247

Klisa

Bjelovarsko-bilogorska

380

321834

Klisa

Požeško-slavonska

381

334120

Klisa

Osječko-baranjska

382

306584

Kliševo

Dubrovačko-neretvanska

383

332798

Klokoč

Karlovačka

384

314927

Knezovljani

Sisačko-moslavačka

385

300195

Kneževi Vinogradi

Osječko-baranjska

386

313874

Knin

Šibensko-kninska

387

308404

Kobiljak

Sisačko-moslavačka

388

332801

Kolarić

Karlovačka

389

300527

Kolarina

Zadarska županija

390

313904

Kolašac

Šibensko-kninska

391

306614

Komaji

Dubrovačko-neretvanska

392

332089

Komletinci

Vukovarsko-srijemska

393

314935

Komogovina

Sisačko-moslavačka

394

308412

Komora

Sisačko-moslavačka

395

304255

Končanica

Bjelovarsko-bilogorska

396

300209

Kopačevo

Osječko-baranjska

397

320625

Koprivna

Osječko-baranjska

398

327409

Koprivna

Požeško-slavonska

399

307653

Koransko Selo

Karlovačka

400

304263

Koreničani

Bjelovarsko-bilogorska

401

321842

Korita

Požeško-slavonska

402

308919

Koritna

Osječko-baranjska

403

300535

Korlat

Zadarska županija

404

332097

Korođ

Vukovarsko-srijemska

405

307670

Kosijersko Selo

Karlovačka

406

308439

Kosna

Sisačko-moslavačka

407

325686

Kosore

Splitsko-dalmatinska

408

317969

Kosovac

Brodsko-posavska

409

314943

Kostajnica

Sisačko-moslavačka

410

314951

Kostajnički Majur

Sisačko-moslavačka

411

326372

Kostreši Šaški

Sisačko-moslavačka

412

318825

Košutarica

Sisačko-moslavačka

413

300217

Kotlina

Osječko-baranjska

414

321869

Kovačevac

Požeško-slavonska

415

317977

Kovačevac

Brodsko-posavska

416

310271

Kozaperovica

Sisačko-moslavačka

417

300225

Kozarac

Osječko-baranjska

418

333689

Kozarac

Sisačko-moslavačka

419

309362

Kozarevac

Koprivničko-križevačka

420

318833

Kozarice

Sisačko-moslavačka

421

308447

Kozibrod

Sisačko-moslavačka

422

323322

Kozice

Virovitičko-podravska

423

321877

Kraguj

Požeško-slavonska

424

322814

Kraljevčani

Sisačko-moslavačka

425

318841

Krapje

Sisačko-moslavačka

426

320331

Krasković

Virovitičko-podravska

427

326399

Kratečko

Sisačko-moslavačka

428

314960

Krčevo

Sisačko-moslavačka

429

329207

Kremen

Karlovačka

430

305723

Kričke

Šibensko-kninska

431

321885

Kričke

Požeško-slavonska

432

318850

Kričke

Sisačko-moslavačka

433

318868

Krivaj

Sisačko-moslavačka

434

326402

Krivaj Sunjski

Sisačko-moslavačka

435

304280

Krivaja

Bjelovarsko-bilogorska

436

322822

Križ Hrastovički

Sisačko-moslavačka

437

313190

Krnjak

Karlovačka

438

332810

Krstinja

Karlovačka

439

319074

Krupa

Zadarska županija

440

319082

Kruševo

Zadarska županija

441

329215

Kruškovača

Karlovačka

442

327425

Kujnik

Požeško-slavonska

443

321893

Kukunjevac

Požeško-slavonska

444

314978

Kukuruzari

Sisačko-moslavačka

445

300543

Kula Atlagić

Zadarska županija

446

308455

Kuljani

Sisačko-moslavačka

447

332828

Kuplensko

Karlovačka

448

321907

Kusonje

Požeško-slavonska

449

329223

Kuzma Perjasička

Karlovačka

450

317985

Lađevac

Brodsko-posavska

451

333697

Lasinja

Karlovačka

452

320633

Laslovo

Osječko-baranjska

453

319317

Latin

Karlovačka

454

300551

Lepuri

Zadarska županija

455

326437

Letina

Sisačko-moslavačka

456

322849

Letovanci

Sisačko-moslavačka

457

326445

Letovanić

Sisačko-moslavačka

458

332577

Levinovac

Virovitičko-podravska

459

310867

Lički Osik

Ličko-senjska

460

310875

Lički Ribnik

Ličko-senjska

461

330493

Ličko Petrovo Selo

Ličko-senjska

462

331660

Lijevi Štefanki

Zagrebačka

463

312673

Lijevo Sredičko

Zagrebačka

464

310883

Lipe

Ličko-senjska

465

321915

Lipik

Požeško-slavonska

466

332119

Lipovac

Vukovarsko-srijemska

467

334138

Lipovača

Vukovarsko-srijemska

468

318876

Lipovljani

Sisačko-moslavačka

469

306673

Lisac

Dubrovačko-neretvanska

470

300560

Lisičić

Zadarska županija

471

323357

Lisičine

Virovitičko-podravska

472

300578

Lišane Ostrovica

Zadarska županija

473

321931

Livađani

Požeško-slavonska

474

326461

Lonja

Sisačko-moslavačka

475

308463

Lotine

Sisačko-moslavačka

476

334146

Lovas

Vukovarsko-srijemska

477

318884

Lovska

Sisačko-moslavačka

478

300233

Luč

Osječko-baranjska

479

334154

Ludvinci

Vukovarsko-srijemska

480

300241

Lug

Osječko-baranjska

481

313203

Luka Pokupska

Karlovačka

482

305731

Lukar

Šibensko-kninska

483

323365

Lukavac

Virovitičko-podravska

484

331686

Lukinić

Zagrebačka

485

322857

Lušćani

Sisačko-moslavačka

486

308471

Ljeskovac

Sisačko-moslavačka

487

318019

Lještani

Brodsko-posavska

488

308480

Ljubina

Sisačko-moslavačka

489

306711

Ljuta

Dubrovačko-neretvanska

490

323373

Macute

Virovitičko-podravska

491

318035

Mačkovac

Brodsko-posavska

492

322865

Mačkovo Selo

Sisačko-moslavačka

493

322873

Mađari

Sisačko-moslavačka

494

310280

Maja

Sisačko-moslavačka

495

308498

Majdan

Sisačko-moslavačka

496

310298

Majske Poljane

Sisačko-moslavačka

497

310301

Majski Trtnik

Sisačko-moslavačka

498

311456

Mala Barna

Bjelovarsko-bilogorska

499

309397

Mala Črešnjevica

Virovitičko-podravska

500

326488

Mala Gradusa

Sisačko-moslavačka

501

311464

Mala Jasenovača

Bjelovarsko-bilogorska

502

326496

Mala Paukova

Sisačko-moslavačka

503

311472

Mala Peratovica

Bjelovarsko-bilogorska

504

311499

Mala Pisanica

Bjelovarsko-bilogorska

505

310310

Mala Solina

Sisačko-moslavačka

506

313220

Mala Švarča

Karlovačka

507

333719

Mala Vranovina

Sisačko-moslavačka

508

304298

Mali Bastaji

Bjelovarsko-bilogorska

509

310328

Mali Gradac

Sisačko-moslavačka

510

311502

Mali Grđevac

Bjelovarsko-bilogorska

511

311529

Mali Zdenci

Bjelovarsko-bilogorska

512

333727

Malička

Sisačko-moslavačka

513

329231

Maljevac

Karlovačka

514

310336

Marinbrod

Sisačko-moslavačka

515

332127

Marinci

Vukovarsko-srijemska

516

321940

Marino Selo

Požeško-slavonska

517

304301

Markovac

Bjelovarsko-bilogorska

518

332135

Markušica

Vukovarsko-srijemska

519

310344

Martinovići

Sisačko-moslavačka

520

318051

Mašić

Brodsko-posavska

521

329240

Mašvina

Karlovačka

522

307742

Mateško Selo

Karlovačka

523

308501

Matijevići

Sisačko-moslavačka

524

318060

Medari

Brodsko-posavska

525

319104

Medviđa

Zadarska županija

526

322881

Međurače

Sisačko-moslavačka

527

316237

Međurić

Sisačko-moslavačka

528

315001

Meminska

Sisačko-moslavačka

529

332836

Miholjsko

Karlovačka

530

323390

Mikleuš

Virovitičko-podravska

531

334162

Mikluševci

Vukovarsko-srijemska

532

304310

Miljanovac

Bjelovarsko-bilogorska

533

305766

Miočić

Šibensko-kninska

534

332143

Mirkovci

Vukovarsko-srijemska

535

305782

Mirlović Zagora

Šibensko-kninska

536

318892

Mlaka

Sisačko-moslavačka

537

322890

Mlinoga

Sisačko-moslavačka

538

306762

Močići

Dubrovačko-neretvanska

539

313912

Modrino Selo

Šibensko-kninska

540

334189

Mohovo

Vukovarsko-srijemska

541

313939

Mokro Polje

Šibensko-kninska

542

305804

Moseć

Šibensko-kninska

543

322903

Mošćenica

Sisačko-moslavačka

544

322911

Moštanica

Sisačko-moslavačka

545

315010

Mračaj

Sisačko-moslavačka

546

305812

Mratovo

Šibensko-kninska

547

306827

Mrčevo

Dubrovačko-neretvanska

548

307785

Mrežnica

Karlovačka

549

307793

Mrežnički Novaki

Karlovačka

550

307807

Mrežničko Mrzlo Polje

Karlovačka

551

308978

Mrzović

Osječko-baranjska

552

334774

Murvica

Zadarska županija

553

326526

Mužilovčica

Sisačko-moslavačka

554

300586

Nadin

Zadarska županija

555

330914

Nard

Osječko-baranjska

556

334197

Negoslavci

Vukovarsko-srijemska

557

332151

Nijemci

Vukovarsko-srijemska

558

329266

Nikšić

Karlovačka

559

322920

Nova Drenčina

Sisačko-moslavačka

560

329274

Nova Kršlja

Karlovačka

561

309788

Nova Ploščica

Bjelovarsko-bilogorska

562

301248

Nova Rača

Bjelovarsko-bilogorska

563

318906

Novi Grabovac

Sisačko-moslavačka

564

332160

Novi Jankovci

Vukovarsko-srijemska

565

318094

Novi Varoš

Brodsko-posavska

566

334804

Novigrad

Zadarska županija

567

322938

Novo Selište

Sisačko-moslavačka

568

327557

Novo Selo

Požeško-slavonska

569

310352

Novo Selo Glinsko

Sisačko-moslavačka

570

326569

Novoselci

Sisačko-moslavačka

571

318914

Novska

Sisačko-moslavačka

572

313947

Nunić

Šibensko-kninska

573

327573

Nurkovac

Požeško-slavonska

574

332186

Nuštar

Vukovarsko-srijemska

575

310379

Obljaj

Sisačko-moslavačka

576

320374

Obradovci

Virovitičko-podravska

577

313955

Očestovo

Šibensko-kninska

578

305847

Oklaj

Šibensko-kninska

579

318108

Okučani

Brodsko-posavska

580

327581

Oljasi

Požeško-slavonska

581

321966

Omanovac

Požeško-slavonska

582

334219

Opatovac

Vukovarsko-srijemska

583

308510

Oraovica

Sisačko-moslavačka

584

313963

Orlić

Šibensko-kninska

585

301264

Orlovac

Bjelovarsko-bilogorska

586

320650

Orlovnjak

Osječko-baranjska

587

332194

Orolik

Vukovarsko-srijemska

588

320668

Osijek

Osječko-baranjska

589

306886

Osojnik

Dubrovačko-neretvanska

590

305855

Ostrogašica

Šibensko-kninska

591

300594

Ostrovica

Šibensko-kninska

592

332208

Ostrovo

Vukovarsko-srijemska

593

333735

Ostrožin

Sisačko-moslavačka

594

318132

Oštri Vrh

Brodsko-posavska

595

305863

Otavice

Šibensko-kninska

596

332216

Otok

Vukovarsko-srijemska

597

313971

Oton

Šibensko-kninska

598

321974

Ožegovci

Požeško-slavonska

599

334227

Pačetin

Vukovarsko-srijemska

600

313980

Pađane

Šibensko-kninska

601

318922

Paklenica

Sisačko-moslavačka

602

305871

Pakovo Selo

Šibensko-kninska

603

321982

Pakrac

Požeško-slavonska

604

304336

Pakrani

Bjelovarsko-bilogorska

605

320676

Palača

Osječko-baranjska

606

306908

Palje Brdo

Dubrovačko-neretvanska

607

315028

Panjani

Sisačko-moslavačka

608

326593

Papići

Sisačko-moslavačka

609

300608

Parčić

Šibensko-kninska

610

305880

Parčić

Šibensko-kninska

611

322946

Pastuša

Sisačko-moslavačka

612

320684

Paulin Dvor

Osječko-baranjska

613

311537

Pavlovac

Bjelovarsko-bilogorska

614

310964

Pavlovac Vrebački

Ličko-senjska

615

332623

Pčelić

Virovitičko-podravska

616

333743

Pecka

Sisačko-moslavačka

617

322954

Pecki

Sisačko-moslavačka

618

308528

Pedalj

Sisačko-moslavačka

619

327611

Perenci

Požeško-slavonska

620

307840

Perjasica

Karlovačka

621

333751

Perna

Sisačko-moslavačka

622

300616

Perušić Benkovački

Zadarska županija

623

322962

Petkovac

Sisačko-moslavačka

624

300250

Petlovac

Osječko-baranjska

625

330922

Petrijevci

Osječko-baranjska

626

322989

Petrinja

Sisačko-moslavačka

627

326615

Petrinjci

Sisačko-moslavačka

628

334235

Petrovci

Vukovarsko-srijemska

629

330132

Piramatovci

Šibensko-kninska

630

312746

Pisarovina

Zagrebačka

631

332631

Pivnica

Virovitičko-podravska

632

333760

Pješčanica

Sisačko-moslavačka

633

305898

Planjane

Šibensko-kninska

634

318957

Plesmo

Sisačko-moslavačka

635

306967

Pločice

Dubrovačko-neretvanska

636

322008

Ploštine

Požeško-slavonska

637

326623

Pobrđani

Sisačko-moslavačka

638

333778

Podgorje

Sisačko-moslavačka

639

332224

Podgrađe

Vukovarsko-srijemska

640

306975

Podimoč

Dubrovačko-neretvanska

641

300268

Podolje

Osječko-baranjska

642

323446

Podravska Slatina

Virovitičko-podravska

643

327646

Podsreće

Požeško-slavonska

644

305910

Pokrovnik

Šibensko-kninska

645

310387

Pokupska Slatina

Sisačko-moslavačka

646

331775

Pokupsko

Zagrebačka

647

300624

Polača

Zadarska županija

648

334847

Poličnik

Zadarska županija

649

307874

Poloj

Karlovačka

650

322016

Poljana

Požeško-slavonska

651

313238

Poljana Vojnička

Karlovačka

652

318167

Poljane

Brodsko-posavska

653

327654

Poljanska

Požeško-slavonska

654

334863

Poljica

Zadarska županija

655

333786

Ponikvari

Sisačko-moslavačka

656

329282

Ponor

Karlovačka

657

300276

Popovac

Osječko-baranjska

658

329304

Popovac

Karlovačka

659

323454

Popovac Voćinski

Virovitičko-podravska

660

313246

Popović Brdo

Karlovačka

661

300632

Popovići

Zadarska županija

662

307017

Popovići

Dubrovačko-neretvanska

663

334871

Posedarje

Zadarska županija

664

304344

Potočani

Bjelovarsko-bilogorska

665

326640

Pračno

Sisačko-moslavačka

666

310395

Prekopa

Sisačko-moslavačka

667

322024

Prekopakra

Požeško-slavonska

668

326658

Preloščica

Sisačko-moslavačka

669

334901

Pridraga

Zadarska županija

670

310409

Prijeka

Sisačko-moslavačka

671

300659

Pristeg

Zadarska županija

672

332232

Privlaka

Vukovarsko-srijemska

673

322997

Prnjavor Čuntički

Sisačko-moslavačka

674

318175

Prvča

Brodsko-posavska

675

304352

Puklica

Bjelovarsko-bilogorska

676

301353

Pupelica

Bjelovarsko-bilogorska

677

318965

Puska

Sisačko-moslavačka

678

305936

Radonić

Šibensko-kninska

679

332844

Radonja

Karlovačka

680

326666

Radonja Luka

Sisačko-moslavačka

681

323462

Radosavci

Virovitičko-podravska

682

300667

Radošinovci

Zadarska županija

683

329312

Radovica

Karlovačka

684

334928

Radovin

Zadarska županija

685

329339

Rakovica

Karlovačka

686

314030

Ramljane

Šibensko-kninska

687

311545

Rašenica

Bjelovarsko-bilogorska

688

300845

Raštane

Zadarska županija

689

300675

Raštević

Zadarska županija

690

318183

Ratkovac

Brodsko-posavska

691

315044

Rausovac

Sisačko-moslavačka

692

310417

Ravno Rašće

Sisačko-moslavačka

693

305944

Razvođe

Šibensko-kninska

694

334944

Ražanac

Zadarska županija

695

313254

Rečica

Karlovačka

696

304379

Removac

Bjelovarsko-bilogorska

697

332640

Rezovac

Virovitičko-podravska

698

301388

Ribnjačka

Bjelovarsko-bilogorska

699

323489

Rijenci

Virovitičko-podravska

700

310425

Roviška

Sisačko-moslavačka

701

318973

Roždanik

Sisačko-moslavačka

702

308544

Rujevac

Sisačko-moslavačka

703

305952

Ružić

Šibensko-kninska

704

329347

Sadilovac

Karlovačka

705

320706

Sarvaš

Osječko-baranjska

706

309508

Sedlarica

Virovitičko-podravska

707

305979

Sedramić

Šibensko-kninska

708

332852

Selakova Poljana

Karlovačka

709

326682

Selišće

Sisačko-moslavačka

710

315052

Selište Kostajničko

Sisačko-moslavačka

711

311553

Sibenik

Bjelovarsko-bilogorska

712

323004

Sibić

Sisačko-moslavačka

713

304387

Sirač

Bjelovarsko-bilogorska

714

313262

Sjeničak Lasinjski

Karlovačka

715

326712

Sjeverovac

Sisačko-moslavačka

716

313289

Skakavac

Karlovačka

717

310433

Skela

Sisačko-moslavačka

718

322067

Skenderovci

Požeško-slavonska

719

330230

Skradin

Šibensko-kninska

720

319465

Skradnik

Karlovačka

721

315079

Slabinja

Sisačko-moslavačka

722

323519

Sladojevci

Virovitičko-podravska

723

332283

Slakovci

Vukovarsko-srijemska

724

323012

Slana

Sisačko-moslavačka

725

323527

Slatinski Lipovac

Virovitičko-podravska

726

333794

Slavsko Polje

Sisačko-moslavačka

727

335029

Slivnica

Zadarska županija

728

327778

Sloboština

Požeško-slavonska

729

326739

Slovinci

Sisačko-moslavačka

730

301426

Slovinska Kovačica

Bjelovarsko-bilogorska

731

329355

Slunj

Karlovačka

732

300683

Smilčić

Zadarska županija

733

335037

Smoković

Zadarska županija

734

330558

Smoljanac

Ličko-senjska

735

314056

Smrdelje

Šibensko-kninska

736

318248

Smrtić

Brodsko-posavska

737

323535

Smude

Virovitičko-podravska

738

308552

Sočanica

Sisačko-moslavačka

739

336343

Soljani

Vukovarsko-srijemska

740

334243

Sotin

Vukovarsko-srijemska

741

332291

Sremske Laze

Vukovarsko-srijemska

742

308579

Stanić-Polje

Sisačko-moslavačka

743

310441

Stankovac

Sisačko-moslavačka

744

300691

Stankovci

Zadarska županija

745

326747

Stara Drenčina

Sisačko-moslavačka

746

327794

Stara Lipa

Požeško-slavonska

747

318990

Stari Grabovac

Sisačko-moslavačka

748

332305

Stari Jankovci

Vukovarsko-srijemska

749

333808

Staro Selo

Sisačko-moslavačka

750

326763

Staro Selo

Sisačko-moslavačka

751

326771

Staza

Sisačko-moslavačka

752

333816

Stipan

Sisačko-moslavačka

753

323039

Strašnik

Sisačko-moslavačka

754

323047

Stražbenica

Sisačko-moslavačka

755

322075

Strižičevac

Požeško-slavonska

756

326780

Strmen

Sisačko-moslavačka

757

308587

Struga

Sisačko-moslavačka

758

315087

Stubalj

Sisačko-moslavačka

759

307181

Stupa

Dubrovačko-neretvanska

760

308595

Stupnica

Sisačko-moslavačka

761

318981

Subocka

Sisačko-moslavačka

762

322083

Subocka

Požeško-slavonska

763

319007

Subocki Grad

Sisačko-moslavačka

764

309559

Suha Katalena

Koprivničko-križevačka

765

320447

Suha Mlaka

Virovitičko-podravska

766

335061

Suhovare

Zadarska županija

767

305995

Suknovci

Šibensko-kninska

768

335070

Sukošan

Zadarska županija

769

326801

Sunja

Sisačko-moslavačka

770

300284

Suza

Osječko-baranjska

771

315095

Svinica

Sisačko-moslavačka

772

332879

Svinica Krstinjska

Karlovačka

773

334251

Svinjarevci

Vukovarsko-srijemska

774

310450

Svračica

Sisačko-moslavačka

775

318302

Šagovina Mašićka

Brodsko-posavska

776

308609

Šakanlije

Sisačko-moslavačka

777

334260

Šarengrad

Vukovarsko-srijemska

778

326828

Šaš

Sisačko-moslavačka

779

310468

Šaševa

Sisačko-moslavačka

780

310476

Šatornja

Sisačko-moslavačka

781

308617

Šegestin

Sisačko-moslavačka

782

322091

Šeovica

Požeško-slavonska

783

310484

Šibine

Sisačko-moslavačka

784

304409

Šibovac

Bjelovarsko-bilogorska

785

332321

Šidski Banovci

Vukovarsko-srijemska

786

307211

Šilješki

Dubrovačko-neretvanska

787

306002

Širitovci

Šibensko-kninska

788

332887

Široka Rijeka

Karlovačka

789

326836

Šišinec

Sisačko-moslavačka

790

313297

Šišljavić

Karlovačka

791

335096

Škabrnje

Zadarska županija

792

327859

Škrabutnik

Požeško-slavonska

793

329363

Šljivnjak

Karlovačka

794

333824

Šljivovac

Sisačko-moslavačka

795

320714

Šodolovci

Osječko-baranjska

796

300705

Šopot

Zadarska županija

797

321958

Španovica

Požeško-slavonska

798

332682

Špišić Bukovica

Virovitičko-podravska

799

327875

Štitnjak

Požeško-slavonska

800

300292

Šumarina

Osječko-baranjska

801

321028

Švica

Ličko-senjska

802

308625

Švrakarica

Sisačko-moslavačka

803

310492

Taborište

Sisačko-moslavačka

804

323055

Taborište

Sisačko-moslavačka

805

320722

Tenja

Osječko-baranjska

806

326844

Timarci

Sisačko-moslavačka

807

300713

Tinj

Zadarska županija

808

318353

Tisovac

Brodsko-posavska

809

329371

Tobolić

Karlovačka

810

329380

Točak

Karlovačka

811

307246

Točionik

Dubrovačko-neretvanska

812

334278

Tompojevci

Vukovarsko-srijemska

813

307262

Topolo

Dubrovačko-neretvanska

814

311561

Topolovica

Bjelovarsko-bilogorska

815

300306

Topolje

Osječko-baranjska

816

333832

Topusko

Sisačko-moslavačka

817

327891

Toranj

Požeško-slavonska

818

322121

Toranj

Požeško-slavonska

819

332330

Tordinci

Vukovarsko-srijemska

820

300314

Torjanci

Osječko-baranjska

821

334286

Tovarnik

Vukovarsko-srijemska

822

306045

Trbounje

Šibensko-kninska

823

313319

Trebinja

Karlovačka

824

323063

Tremušnjak

Sisačko-moslavačka

825

333859

Trepča

Sisačko-moslavačka

826

318361

Trnakovac

Brodsko-posavska

827

317870

Trnava

Brodsko-posavska

828

307289

Trnova

Dubrovačko-neretvanska

829

307297

Trnovica

Dubrovačko-neretvanska

830

309877

Trnovitica

Bjelovarsko-bilogorska

831

304417

Trojeglava

Bjelovarsko-bilogorska

832

319481

Trojvrh

Karlovačka

833

334294

Trpinja

Vukovarsko-srijemska

834

310506

Trtnik Glinski

Sisačko-moslavačka

835

329398

Tržić Primišljanski

Karlovačka

836

319490

Tržić Tounjski

Karlovačka

837

300861

Turanj

Zadarska županija

838

313327

Turanj

Karlovačka

839

310514

Turčenica

Sisačko-moslavačka

840

311570

Turčević Polje

Bjelovarsko-bilogorska

841

309575

Turnašica

Virovitičko-podravska

842

313335

Tušilović

Karlovačka

843

320749

Tvrđavica Podravlje

Osječko-baranjska

844

308633

Udetin

Sisačko-moslavačka

845

327948

Ugarci

Požeško-slavonska

846

304425

Uljanik

Bjelovarsko-bilogorska

847

315109

Umetić

Sisačko-moslavačka

848

306053

Umljanović

Šibensko-kninska

849

308641

Unčani

Sisačko-moslavačka

850

318370

Uskoci

Brodsko-posavska

851

319015

Uštica

Sisačko-moslavačka

852

313343

Utinja

Karlovačka

853

332895

Utinja Vrelo

Karlovačka

854

315117

Utolica

Sisačko-moslavačka

855

314099

Uzdolje

Šibensko-kninska

856

330302

Vačani

Šibensko-kninska

857

330647

Vaganac

Ličko-senjska

858

319503

Vajin Vrh

Karlovačka

859

330973

Valpovo

Osječko-baranjska

860

300322

Vardarac

Osječko-baranjska

861

326887

Vedro Polje

Sisačko-moslavačka

862

311588

Velika Barna

Bjelovarsko-bilogorska

863

313351

Velika Crkvina

Karlovačka

864

330329

Velika Glava

Šibensko-kninska

865

326895

Velika Gradusa

Sisačko-moslavačka

866

319023

Velika Kraljeva

Sisačko-moslavačka

867

311596

Velika Peratovica

Bjelovarsko-bilogorska

868

301477

Velika Pisanica

Bjelovarsko-bilogorska

869

310522

Velika Solina

Sisačko-moslavačka

870

309893

Velika Trnava

Bjelovarsko-bilogorska

871

333867

Velika Vranovina

Sisačko-moslavačka

872

310549

Veliki Gradac

Sisačko-moslavačka

873

311600

Veliki Grđevac

Bjelovarsko-bilogorska

874

323071

Veliki Šušnjar

Sisačko-moslavačka

875

311618

Veliki Zdenci

Bjelovarsko-bilogorska

876

300721

Velim

Zadarska županija

877

329401

Veljun

Karlovačka

878

334308

Vera

Vukovarsko-srijemska

879

310557

Viduševac

Sisačko-moslavačka

880

328014

Vilić Selo

Požeško-slavonska

881

332348

Vinkovački Banovci

Vukovarsko-srijemska

882

332356

Vinkovačko Novo Selo

Vukovarsko-srijemska

883

332364

Vinkovci I

Vukovarsko-srijemska

884

332372

Vinkovci II

Vukovarsko-srijemska

885

335142

Vinjerac

Zadarska županija

886

332712

Virovitica

Virovitičko-podravska

887

335177

Visočane

Zadarska županija

888

320757

Vladislavci

Osječko-baranjska

889

310565

Vlahović

Sisačko-moslavačka

890

319031

Vočarica

Sisačko-moslavačka

891

323578

Voćin

Virovitičko-podravska

892

330337

Vodice

Šibensko-kninska

893

332909

Vojnić

Karlovačka

894

333875

Vorkapić

Sisačko-moslavačka

895

328022

Vranić

Požeško-slavonska

896

323080

Vratečko

Sisačko-moslavačka

897

336386

Vrbanja

Vukovarsko-srijemska

898

314102

Vrbnik

Šibensko-kninska

899

304441

Vrbovac

Bjelovarsko-bilogorska

900

318400

Vrbovljani

Brodsko-posavska

901

333883

Vrginmost

Sisačko-moslavačka

902

304450

Vrijeska

Bjelovarsko-bilogorska

903

308668

Vrpolje

Sisačko-moslavačka

904

313378

Vukmanić

Karlovačka

905

332747

Vukosavljevica

Virovitičko-podravska

906

326917

Vukoševac

Sisačko-moslavačka

907

334316

Vukovar

Vukovarsko-srijemska

908

304026

Vukovje

Bjelovarsko-bilogorska

909

300730

Vukšić

Zadarska županija

910

313394

Zagorje

Karlovačka

911

308676

Zakopa

Sisačko-moslavačka

912

328073

Zakorenje

Požeško-slavonska

913

310573

Zaloj

Sisačko-moslavačka

914

308684

Zamlača

Sisačko-moslavačka

915

307394

Zastolje

Dubrovačko-neretvanska

916

330353

Zaton-Raslina

Šibensko-kninska

917

336777

Završje

Požeško-slavonska

918

329410

Zbjeg Močilski

Karlovačka

919

319155

Zelengrad

Zadarska županija

920

335215

Zemunik

Zadarska županija

921

313416

Zimić

Karlovačka

922

300349

Zmajevac I

Osječko-baranjska

923

300357

Zmajevac II

Osječko-baranjska

924

311626

Zrinska

Bjelovarsko-bilogorska

925

308706

Zut

Sisačko-moslavačka

926

314129

Zvjerinac

Šibensko-kninska

927

314137

Žagrović

Šibensko-kninska

928

308714

Žirovac

Sisačko-moslavačka

929

306096

Žitnić

Šibensko-kninska

930

315125

Živaja

Sisačko-moslavačka

931

326941

Žreme

Sisačko-moslavačka