Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativnima pravima na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 48/2011 (27.4.2011.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativnima pravima na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1092

U »Narodnim novinama« broj 6/11. od 14. siječnja 2011. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, te molimo da u jednom od sljedećih brojeva »Narodnih novina« objavite ispravak rečenog akata kako je navedeno

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVIMA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardnima i normativima pravima na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 6/11.), u članku 3. u tablici pod rednim brojem 18. u stupcu 3 umjesto teksta: »25.000*****« treba stajati tekst: »najmanje 25.000*****«.

Klasa: 500-07/10-01/4

Urbroj: 338-01-02-11-405

Zagreb, 18. travnja 2011.

Ravnatelj
Tihomir Strizrep, dr. med., v. r.