Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske

NN 50/2011 (3.5.2011.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1122

Na temelju članka 73. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKIH PREGLEDA I KONTROLA ŽIVIH ŽIVOTINJA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/08, 154/09 i 28/10) u Dodatku C točki 2. podtočka (c) mijenja se i glasi:

»(c) jednodnevna domaća perad i pernata divljač izvaljena iz jaja za rasplod podrijetlom iz trećih zemalja mora se držati najmanje tri tjedna od datuma valenja u valionicima ili najmanje tri tjedna u objektu (objektima) u koje je perad otpremljena nakon valenja.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/64

Urbroj: 525-11-2-0486/11-3

Zagreb, 13. travnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.