Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

NN 50/2011 (3.5.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1123

Na temelju članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5. i članka 39. stavka 6. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU STRUČNOG NADZORA I NADZORA POD STRUČNOM KONTROLOM NAD PROIZVODNJOM POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (»Narodne novine« broj 144/09) u članak 5. stavak 1. na kraju teksta dodaje se:

»Sastavni dio stručnog nadzora je također i provjera pogodnosti proizvodne površine za namjenu rasadničarske proizvodnje.«

Članak 2.

U dodatku III na kraju teksta dodaje se:

»Nakon najave proizvodnje iz ovog dodatka na proizvodnoj površini namijenjenoj za proizvodnju Zavod uzima uzorke tla i dostavlja ih Zavodu za zaštitu bilja na analizu na prisutnost nematoda zabranjenih Pravilnikom o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća i Pravilnikom o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/85

Urbroj: 525-02-1-0823/11-1

Zagreb, 21. travnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.