Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 50/2011 (3.5.2011.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1127

Na osnovi članka 33. stavka 3. i 111. stavka 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 150/09., 71/10. i 139/10.), članka 26. točke 9. i 16. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10.i 8/11.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 20. sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OVLASTIMA I NAČINU RADA OVLAŠTENIH DOKTORA I LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj: 113/09., 126/09., 4/10., 88/10. i 1/11.) u članku 6. stavku 2. riječi: »dvije godine« zamjenjuju se riječima: »pet godina«, a riječ: »stomatologije« zamjenjuje se riječima: »dentalne medicine«.

Članak 2.

U članku 15. riječi: »skraćenom radnom vremenu« zamjenjuju se riječima. »polovici punog radnog vremena«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/39

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 31. ožujka 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.