Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

NN 54/2011 (13.5.2011.), Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

1182

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine« br. 40/07). te članka 23. stavka 4. i članka 27. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (»Narodne novine« br. 121/09) donosim

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Ukida se postojeći željezničko-cestovni prijelaz u km 119+984 željezničke pruge M604 Oštarije – Gospić – Knin – Split Predgrađe.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-05/11-02/3
Urbroj: 530-08-11-2
Zagreb, 2. svibnja 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.