Pravilnik o uporabi popravljenih ili pripremljenih ugrađenih zakonitih mjerila prije ovjeravanja

NN 54/2011 (13.5.2011.), Pravilnik o uporabi popravljenih ili pripremljenih ugrađenih zakonitih mjerila prije ovjeravanja

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1186

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03., 194/03. i 111/07.), ravnatelj donosi

PRAVILNIK

O UPORABI POPRAVLJENIH ILI PRIPREMLJENIH UGRAĐENIH ZAKONITIH MJERILA PRIJE OVJERAVANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se uporaba popravljenih ili pripremljenih ugrađenih zakonitih mjerila i način označavanja prije ovjeravanja.

Članak 2.

(1) Ako je ovlašteni servis ugrađeno zakonito mjerilo popravio ili pripremio za ovjeravanje, popunio propisane zapisnike i izvješća, zaštitio od neovlaštenog pristupa te postavio naljepnicu »SERVISIRANO« i druge propisane oznake ovlaštenog servisa, takvo mjerilo može se rabiti najdulje 30 dana od dana popravka ili pripreme mjerila za ovjeravanje.

(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka računa se od dana upisanog na naljepnici »SERVISIRANO«.

(3) Izgled naljepnice »SERVISIRANO« utvrđuje se propisom o izgledu oznaka koje koriste ovlašteni servisi.

Članak 3.

Naljepnica iz članka 2. ovoga Pravilnika može se postaviti samo na mjerilo koje zadovoljava sve tehničke i mjeriteljske zahtjeve propisane za tu vrstu mjerila i koje u trenutku postavljanja naljepnice ima valjanu državnu ovjernu oznaku.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-03/03

Urbroj: 558-01/1-11-1

Zagreb, 10. svibnja 2011.

Ravnatelj
dr. sc. Krešimir Buntak, v. r.