Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 54/2011 (13.5.2011.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1187

Na osnovi odredbi članka 17. stavka 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« 150/08., 94/09., 153/09., 71/10. i 139/10.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 08/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 21. sjednici održanoj 4. svibnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 69/10., 83/10., 131/10. i 1/11.) u Osnovnoj listi lijekova iz članka 2. stavka 6:

– podaci upisani pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, mijenjaju se i glase:

»

Šifra ATK

Oznake

Nezaštićeno ime (generičko ime)-INN

DDD i jed.mj.

Cijena u kn za DDD

Način primjene

Proizvođač

Zaštićeno ime lijeka

Oblik, jačina i
pakiranje lijeka

Cijena u kn za jed. oblika (kom.)

Cijena u kn za orig. pakiranje

R/RS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

B05BB01 029

(++)

natrij-klorid

-

-

P

Hrvatski zavod za trans.medic.

Natrii chloridi infundibile

polietil. boca 20x500 ml

7,62

152,40

 

C07AA05 121

 

propranolol

0,16 g

0,88

O

Lek Ljubljana

Propranolol Lek

tbl. 50x40 mg

0,22

11,05

R

C07AB07 141

 

bisoprolol

10 mg

2,08

O

Jadran Gal. labor.

Lybrol 1,25 mg

tbl. 20x1,25 mg

0,26

5,20

RSL

C07AB07 142

 

bisoprolol

10 mg

2,32

O

Jadran Gal. labor.

Lybrol 2,50 mg

tbl. 30x2,50 mg

0,58

17,27

RSL

C07AB07 143

 

bisoprolol

10 mg

1,92

O

Jadran Gal. labor.

Lybrol 3,75 mg

tbl. 30x3,75 mg

0,72

21,62

RSL

C07AB07 144

 

bisoprolol

10 mg

1,56

O

Jadran Gal. labor.

Lybrol 5 mg

tbl. 30x5 mg

0,78

23,37

RM

C07AB07 145

 

bisoprolol

10 mg

1,56

O

Jadran Gal. labor.

Lybrol 5 mg

tbl. 60x5 mg

0,78

46,74

RM

C07AB07 146

 

bisoprolol

10 mg

1,15

O

Jadran Gal. labor.

Lybrol 10 mg

tbl. 30x10 mg

1,15

34,43

RM

C09AA05 104

 

ramipril

2,5 mg

0,96

O

Pliva Hrvatska d.o.o.

Prilen

tbl. 30x2,5 mg

0,96

28,80

R

C09AA05 105

 

ramipril

2,5 mg

0,79

O

Pliva Hrvatska d.o.o.

Prilen

tbl. 30x5 mg

1,58

47,49

R

C09AA05 106

 

ramipril

2,5 mg

0,47

O

Pliva Hrvatska d.o.o.

Prilen

tbl. 30x10 mg

1,89

56,70

R

C09AA05 107

 

ramipril

2,5 mg

0,96

O

Pliva Hrvatska d.o.o.

Prilen

tbl. 60x2,5 mg

0,96

57,59

R

C09AA05 108

 

ramipril

2,5 mg

0,79

O

Pliva Hrvatska d.o.o.

Prilen

tbl. 60x5 mg

1,58

94,80

R

C09AA05 109

 

ramipril

2,5 mg

0,46

O

Pliva Hrvatska d.o.o.

Prilen

tbl. 60x10 mg

1,85

111,00

R

C09BA05 103

 

ramipril+hidroklorotiazid

-

-

O

Pliva

Prilen Plus

tbl. 30x(2,5 mg+12,5 mg)

1,18

35,43

R

C09BA05 104

 

ramipril+hidroklorotiazid

-

-

O

Pliva

Prilen Plus

tbl. 30x(5 mg+25 mg)

1,90

56,97

R

C09BA05 105

 

ramipril+hidroklorotiazid

-

-

O

Pliva

Prilen Plus

tbl. 60x(2,5 mg+12,5 mg)

1,18

70,80

R

C09BA05 106

 

ramipril+hidroklorotiazid

-

-

O

Pliva

Prilen Plus

tbl. 60x(5 mg+25 mg)

1,90

114,00

R

J01CR05 001

+

piperacilin+tazobaktam51

14 g

268,86

P

Pliva Hrvatska d.o.o.

Acipirin 4,5 g

praš. za inj. ili inf. 10x4,5 g

86,42

864,20

 

L01XA01 001

+

cisplatin

-

-

P

Pliva Hrvatska d.o.o.

Cisplatin Pliva 10 mg

konc. otop. za inf., boč. 1x10 mg/20 ml

22,83

22,83

L01XA03 061

+

oksaliplatin80

-

-

P

Aventis Pharma Ltd. i Sanofi Winthrop Industrie

Eloxatin 5 mg/ml

konc. za otop. za inf., boč. 1x50 mg/10 ml

910,00

910,00

 

L01XA03 062

+

oksaliplatin80

-

-

P

Aventis Pharma Ltd. i Sanofi Winthrop Industrie

Eloxatin 5 mg/ml

konc. za otop. za inf., boč. 1x100 mg/20 ml

1.785,00

1.785,00

 

L01XA03 063

+

oksaliplatin80

-

-

P

Aventis Pharma Ltd. i Sanofi Winthrop Industrie

Eloxatin 5 mg/ml

konc. za otop. za inf., boč.1x200 mg/40 ml

3.213,00

3.213,00

 

L01XE08 171

(*)

nilotinib89

-

-

O

Novartis Pharma Stein AG

Tasigna

tvrde caps. 112x200 mg

272,35

30.503,69

 

L02BG03 111

anastrozol

1 mg

13,78

O

Genepharm S.A., Rottendorf Pharma GmbH

Anastris 1 mg

film obl.tbl. 28x1 mg

13,78

385,85

RSBE

N01BA02 051

+

prokain

-

-

P

V07AC06 915

+

koncentrat eritrocita

-

-

i.v.

Hrvatski zavod za trans. med.

 

doza (280 ml)

1,31

365,42

 

V07AC06 931

+

koncentrat eritrocita u hranjivoj otopini

-

-

i.v.

Hrvatski zavod za trans. med.

 

doza (280 ml)

1,31

365,42

 

V07AC06 932

+

koncentrat eritrocita bez sloja leukocita i trombocita

-

-

i.v.

Hrvatski zavod za trans. med.

 

doza (280 ml)

1,31

365,42

 

V07AC06 933

+

koncentrat eritrocita bez sloja leukocita i trombocita, u hranjivoj otopini

-

-

i.v.

Hrvatski zavod za trans. med.

 

doza (280 ml)

1,31

365,42

 

V07AC07 916

+

koncentrat eritrocita sa smanjenim brojem leukocita

-

-

i.v.

Hrvatski zavod za trans. med.

 

doza (265 ml)

2,17

574,42

 

V07AC07 934

+

koncentrat eritrocita sa smanjenim brojem leukocita, u hranjivoj otopini

-

-

i.v.

Hrvatski zavod za trans. med.

 

doza (265 ml)

2,17

574,42

 

V08AB09 081

+

jodiksanol

-

-

P

GE Healthcare

Visipaque 270 mgI/ml

plast.boč. 10x50 ml

120,62

1.206,15

 

V08AB09 082

+

jodiksanol

-

-

P

GE Healthcare

Visipaque 270 mgI/ml

plast.boč. 10x100 ml

234,94

2.349,36

 

V08AB09 083

+

jodiksanol

-

-

P

GE Healthcare

Visipaque 320 mgI/ml

plast.boč. 10x50 ml

146,70

1.466,97

 

V08AB09 084

+

jodiksanol

-

-

P

GE Healthcare

Visipaque 320 mgI/ml

plast.boč. 10x100 ml

284,70

2.847,00

 

V08AB09 085

+

jodiksanol

-

-

P

GE Healthcare

Visipaque 320 mgI/ml

plast.boč. 10x200 ml

532,10

5.321,00

 

V08AB11 062

+

jobitridol

-

-

P

Guerbet

Xenetix 300 mgI/ml

otop. za inj. boč. 50 ml

125,00

125,00

 

V08AB11 063

+

jobitridol

-

-

P

Guerbet

Xenetix 300 mgI/ml

otop. za inj. boč. 100 ml

245,00

245,00

 

V08AB11 064

+

jobitridol

-

-

P

Guerbet

Xenetix 350 mgI/ml

otop. za inj. boč. 50 ml

135,00

135,00

 

V08AB11 065

+

jobitridol

-

-

P

Guerbet

Xenetix 350 mgI/ml

otop. za inj. boč. 100 ml

265,00

265,00

 

«

– dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:

»

Šifra ATK

Oznake

Nezaštićeno ime (generičko ime)-INN

DDD i jed.mj.

Cijena u kn za DDD

Način primjene

Proizvođač

Zaštićeno ime lijeka

Oblik, jačina i pakiranje lijeka

Cijena u kn za jed. oblika (kom.)

Cijena u kn za orig. pakiranje

R/RS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A02BC02 126

 

pantoprazol

40 mg

3,62

O

Jadran-Galenski laboratorij d.d.

Zoprax 20 mg

želučanootporne tbl. 28x20 mg

1,81

50,81

RB

A02BC02 127

 

pantoprazol

40 mg

3,26

O

Jadran-Galenski laboratorij d.d.

Zoprax 20 mg

želučanootporne tbl. 56x20 mg

1,63

91,45

RB

A02BC02 128

 

pantoprazol

40 mg

2,75

O

Jadran-Galenski laboratorij d.d.

Zoprax 40 mg

želučanootporne tbl. 28x40 mg

2,75

76,89

RB

A02BC02 129

 

pantoprazol

40 mg

2,47

O

Jadran-Galenski laboratorij d.d.

Zoprax 40 mg

želučanootporne tbl. 56x40 mg

2,47

138,40

RB

A02BC02 141

 

pantoprazol

40 mg

3,26

O

PharmaS d.o.o.

Pantoprazol PharmaS 20 mg

želučanootporne tbl. 28x20 mg

1,63

45,72

RB

A02BC02 142

 

pantoprazol

40 mg

2,94

O

PharmaS d.o.o.

Pantoprazol PharmaS 20 mg

želučanootporne tbl. 56x20 mg

1,47

82,30

RB

A02BC02 143

 

pantoprazol

40 mg

3,05

O

PharmaS d.o.o.

Pantoprazol PharmaS 40 mg

želučanootporne tbl. 14x40 mg

3,05

42,71

RB

A02BC02 144

 

pantoprazol

40 mg

2,47

O

PharmaS d.o.o.

Pantoprazol PharmaS 40 mg

želučanootporne tbl. 28x40 mg

2,47

69,20

RB

A02BC05 131

 

esomeprazol

30 mg

3,96

O

Krka-farma d.o.o.

Emanera 20 mg

želučanootporne caps. 14x20 mg

2,64

36,91

RB

A02BC05 132

 

esomeprazol

30 mg

3,71

O

Krka-farma d.o.o.

Emanera 20 mg

želučanootporne caps. 28x20 mg

2,47

69,09

RB

A02BC05 133

 

esomeprazol

30 mg

3,07

O

Krka-farma d.o.o.

Emanera 40 mg

želučanootporne caps. 14x40 mg

4,09

57,30

RB

A02BC05 134

 

esomeprazol

30 mg

2,92

O

Krka-farma d.o.o.

Emanera 40 mg

želučanootporne caps. 28x40 mg

3,89

108,86

RB

A10BG03 101

 

pioglitazon

30 mg

6,68

O

Pliva Hrvatska d.o.o.

Pioglitazon Pliva tbl. 15 mg

tbl. 30x15 mg

3,34

100,20

RI

A10BG03 102

 

pioglitazon

30 mg

6,68

O

Pliva Hrvatska d.o.o.

Pioglitazon Pliva tbl. 30 mg

tbl. 30x30 mg

6,68

200,40

RI

A10BG03 161

 

pioglitazon

30 mg

6,02

O

Torrent Pharmaceuticals Ltd.

MEDiGlitazon 15 mg

tbl. 28x15 mg

3,01

84,17

RI

A10BG03 162

 

pioglitazon

30 mg

6,01

O

Torrent Pharmaceuticals Ltd.

MEDiGlitazon 30 mg

tbl. 28x30 mg

6,01

168,34

RI

A11CC02 251

 

dihidrotahisterol

1 mg

-

O

 

 

 

 

 

R

B01AC11 062

(*)

iloprost18

0,15 mg

1.486,80

inhal.

Berlimed S.A.

Ventavis 10 mcg/ml

otopina za atomizator, stakl. amp.90x2 ml (10 mcg/ml)

198,24

17.841,60

 

B02BD06 074

*

koagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudski142

7.2 T i.j

18.408,79

P

Octapharma AG

Wilate 450, 450 IU FVIII i 400 IU vWF

prašak i otapalo za otopinu za injekciju boč. 1x450 IU i 400 IU

2.173,26

2.173,26

 

B03XA02 064

(*)(++)

darbepoetin alfa28

4,5 mcg

51,96

P

Amgen Europe B.V.

Aranesp 40 mcg

otop. za inj., stakl. štrc.

1x40 mcg/0,4 ml (100 mcg/ml)

461,84

461,84

 

B03XA02 065

(*)(++)

darbepoetin alfa28

4,5 mcg

51,96

P

Amgen Europe B.V.

Aranesp 50 mcg

otop. za inj., stakl. štrc.

1x50 mcg/0,5 ml (100 mcg/ml)

577,30

577,30

 

B03XA02 066

(*)(++)

darbepoetin alfa28

4,5 mcg

51,96

P

Amgen Europe B.V.

Aranesp 60 mcg

otop. za inj., stakl. štrc.

1x60 mcg/0,3 ml (200 mcg/ml)

692,76

692,76

 

B03XA02 067

(*)(++)

darbepoetin alfa28

4,5 mcg

51,96

P

Amgen Europe B.V.

Aranesp 80 mcg

otop. za inj., stakl. štrc.

1x80 mcg/0,4 ml (200 mcg/ml)

923,68

923,68

 

B05CX10 963

+

otopina za ispiranje kod endoskopskih pretraga i operativnih zahvata

-

-

 

B. Braun

Sorbitol/Manitol 3% B. Braun

Ecobag/Ecobag Click 4x3.000 ml

50,21

200,84

 

C05BA01 421

+

heparin

-

-

L

Jadran-Galenski laboratorij d.d.

Hepan krema 50.000

krema 50 g (500 i.j./g)

29,50

29,50

 

C07FB02 161

 

felodipin+metoprolol

-

-

O

AstraZeneca AB

Logimax

tbl. s produlj. oslob. 28x(5 mg+50 mg)

1,61

45,08

R

C08CA09 101

 

lacidipin

4 mg

1,01

O

Pliva Hrvatska d.o.o.

Monopin 4 mg

film obl.tbl. 30x4 mg

1,01

30,30

R

C08CA09 102

 

lacidipin

4 mg

0,91

O

Pliva Hrvatska d.o.o.

Monopin 4 mg

film obl.tbl. 60x4 mg

0,91

54,54

R

C09AA02 165

 

enalapril

10 mg

0,55

O

Hemofarm AD

Cardenal 10 mg

tbl. 30x10 mg

0,55

16,58

R

C09AA02 166

 

enalapril

10 mg

0,55

O

Hemofarm AD

Cardenal 20 mg

tbl. 30x20 mg

1,10

32,90

R

C09BA04 136

 

perindopril+indapamid

1 tbl.

0,53

O

Krka-farma d.o.o.

Co-Perineva 2 mg/0,625 mg

tbl. 30x(2 mg+0,625 mg)

0,53

15,79

R

C09BA05 113

 

ramipril+hidroklorotiazid

-

-

O

Belupo d.d.

Ramzid 2,5/12,5 mg

tbl. 56x(2,5+12,5) mg

0,90

50,33

R

C09BA05 114

 

ramipril+hidroklorotiazid

-

-

O

Belupo d.d.

Ramzid 5/25 mg

tbl. 56x(5+25) mg

1,38

77,53

R

C10AA01 149

 

simvastatin

30 mg

1,92

O

PharmaS d.o.o.

Simvastatin PharmaS 20 mg

film obl.tbl. 60x20 mg

1,28

76,80

RO

C10AA01 166

 

simvastatin

30 mg

1,73

O

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.

Simvastatin Genericon 20 mg

film obl.tbl. 30x20 mg

1,15

34,51

RO

C10AA01 167

 

simvastatin

30 mg

1,70

O

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.

Simvastatin Genericon 40 mg

film obl.tbl. 30x40 mg

2,26

67,77

RO

C10AA05 175

 

atorvastatin

20 mg

2,68

O

PharmaS d.o.o.

Atorvastatin PharmaS 10 mg

film obl. tbl. 30x10 mg

1,34

40,31

RO

C10AA05 176

 

atorvastatin

20 mg

2,42

O

PharmaS d.o.o.

Atorvastatin PharmaS 10 mg

film obl. tbl. 60x10 mg

1,21

72,55

RO

C10AA05 177

 

atorvastatin

20 mg

2,37

O

PharmaS d.o.o.

Atorvastatin PharmaS 20 mg

film obl. tbl. 30x20 mg

2,37

71,11

RO

C10AA05 178

 

atorvastatin

20 mg

2,13

O

PharmaS d.o.o.

Atorvastatin PharmaS 20 mg

film obl. tbl. 60x20 mg

2,13

127,99

RO

C10AA05 179

 

atorvastatin

20 mg

1,76

O

PharmaS d.o.o.

Atorvastatin PharmaS 40 mg

film obl. tbl. 30x40 mg

3,52

105,57

RO

C10AA05 180

 

atorvastatin

20 mg

1,58

O

PharmaS d.o.o.

Atorvastatin PharmaS 40 mg

film obl. tbl. 60x40 mg

3,16

189,47

RO

C10AA07 121

 

rosuvastatin

10 mg

2,41

O

Lek Pharmaceuticals d.d.

Coupet 10 mg

film obl. tbl. 28x10 mg

 2,41

67,42

RO

C10AA07 122

 

rosuvastatin

10 mg

1,99

O

Lek Pharmaceuticals d.d.

Coupet 20 mg

film obl. tbl. 28x20 mg

 3,98

111,33

RO

C10AA07 123

 

rosuvastatin

10 mg

1,43

O

Lek Pharmaceuticals d.d.

Coupet 40 mg

film obl. tbl. 28x40 mg

5,70

159,54

RO

G02AB01 051

(+)

metilergometrin

0,2 mg

-

P

 

 

 

 

 

 

G02AB01 251

 

metilergometrin

0,2 mg

-

O

 

 

 

 

 

R

G02AB03 051

(+)

ergometrin

0,2 mg

-

P

 

 

 

 

 

 

G03GB02 151

 

klomifen

9 mg

-

O

 

 

 

 

 

R

G04CB01 141

 

finasterid

5 mg

1,56

O

PharmaS d.o.o.

Finasterid PharmaS 5 mg

film obl.tbl. 28x5 mg

1,56

43,63

RSZ

J01CR05 063

+

piperacilin+tazobaktam51

14 g

241,98

P

Mitim S.r.l.

Piperacillin/Tazobactam 4g/0,5 g

prašak za otop. za inj. ili inf., boč. 10x(4,0 g+0,5 g)/50 ml

77,78

777,76

 

J01DC02 031

+

cefuroksim

3 g

60,96

P

Sandoz GmbH

Xorimax

praš.za otop. ili susp. za inj., stakl.boč. 5x750 mg

15,24

76,21

 

J01DC02 131

 

cefuroksim

0,5 g

4,99

O

Sandoz GmbH

Xorimax 500 mg

film obl.tbl. 16x500 mg

4,99

79,77

RAJ

J01DD01 051

+

cefotaksim51

4 g

-

P

 

 

 

 

 

 

J01DD04 065

+

ceftriakson51

2 g

48,60

P

Labesfal, Laboratorios Almiro, S.A.

Ceftriaxone Kabi 1 g

praš. za otop. za inj., boč 10x1 g

24,30

243,00

 

J01DD04 066

+

ceftriakson51

2 g

54,00

P

Labesfal, Laboratorios Almiro, S.A.

Ceftriaxone Kabi 2 g

praš. za otop. za inj., boč 5x2 g

54,00

270,00

 

J01EE01 051

+

-

-

P

 

 

 

 

 

 

J01MA03 051

+

pefloksacin

0,8 mg

-

P

 

 

 

 

 

 

J01MA03 151

+

pefloksacin

0,8 mg

-

O

 

 

 

 

 

 

J01XB01 051

*

kolistin (polimiksin E)

3 MU

-

P

 

 

 

 

 

 

J06BA02 076

+

imunoglobulin za intraven. primjenu

7 S63

-

-

P

Baxter S.A.

Kiovig 100 mg/ml

otop. za inf., boč. 1x25 ml

634,01

634,01

 

J06BA02 077

+

imunoglobulin za intraven. primjenu

7 S63

-

-

P

Baxter S.A.

Kiovig 100 mg/ml

otop. za inf., boč. 1x50 ml

1.200,12

1.200,12

 

J06BA02 078

+

imunoglobulin za intraven. primjenu

7 S63

-

-

P

Baxter S.A.

Kiovig 100 mg/ml

otop. za inf., boč. 1x100 ml

2.160,22

2.160,22

 

J07BD52 062

(+)

cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele, živo

-

-

P

Merck Sharp&Dohme B.V.

M-M-RVAXPRO

praš. i otap. za susp. za injek. u napunj. štrc., (1doza/0,5ml), 1 stakl.boč. s prašk. i 1 stakl. napunj.štrc. s otap., s 2 priložene igle

59,66

59,66

 

L01BC05 066

(*)

gemcitabin77

-

-

P

Ebewe Pharma GmbH

Gemcitabine Ebewe 10 mg/ml

konc. za otop. za inf., boč. 1x50 ml

234,74

234,74

 

L01CA04 001

(*)

vinorelbin143

-

-

P

Pliva Hrvatska d.o.o.

Vinorelbin Pliva 10 mg/ml

konc. za otop. za inf., stakl.boč. 1x10 mg/1ml

103,67

103,67

 

L01CD02 061

(*)

docetaksel79

-

-

P

Aventis Pharma Dagenham Ltd

Taxotere 20 mg/1 ml

konc. za otop. za inf., boč. 1x1 ml

1.066,10

1.066,10

 

L01CD02 062

(*)

docetaksel79

-

-

P

Aventis Pharma Dagenham Ltd

Taxotere 80 mg/4 ml

konc. za otop. za inf., boč. 1x4 ml

3.717,10

3.717,10

 

L01CD02 063

(*)

docetaksel79

-

-

P

Aventis Pharma Dagenham Ltd

Taxotere 160 mg/8 ml

konc. za otop. za inf., boč. 1x8 ml

7.402,37

7.402,37

 

L01DB01 063

+

doksorubicin

-

-

P

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Sindroxocin 10 mg

praš. za otop. za inj. ili inf., boč.1x10 mg

39,37

39,37

 

L01DB01 064

+

doksorubicin

-

-

P

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Sindroxocin 50 mg

praš. za otop. za inj. ili inf., boč. 1x50 mg

196,83

196,83

 

L01XA03 066

+

oksaliplatin80

-

-

P

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Sinoxal 50 mg

praš. za otop. za inf., boč. 1x50 mg/10 ml

737,10

737,10

 

L01XA03 067

+

oksaliplatin80

-

-

P

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Sinoxal 100 mg

praš. za otop. za inf., boč. 1x100 mg/20 ml

1.445,85

1.445,85

 

L01XX17 061

(*)

topotekan144

-

-

O

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.

Hycamtin 0,25 mg

tvrde caps. 10x0,25 mg

72,93

729,27

 

L01XX17 062

(*)

topotekan144

-

-

O

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.

Hycamtin 1 mg

tvrde caps. 10x1 mg

291,71

2.917,08

 

L02AE02 065

(*)

leuprorelin97

0,134 mg

24,76

P

Abbott Laboratories S.A.

Lupron depo 11,25 mg

praš. i otap. za susp. za inj., napunj. štrc. 1x11,25 mg

2.079,00

2.079,00

 

L02BB03 163

 

bikalutamid

50 mg

15,71

O

Genepharm S.A.

Bicaprox 50 mg

film obl.tbl. 28x50 mg

15,71

439,94

RSBD

L02BB03 164

 

bikalutamid

50 mg

12,22

O

Genepharm S.A.

Bicaprox 150 mg

film obl.tbl. 28x150 mg

36,66

1.026,51

RSBD

L02BG04 165

 

letrozol

2,5 mg

17,35

O

Genepharm S.A.

Siletris 2,5 mg

film obl.tbl. 30x2,5 mg

17,35

520,45

RSBF

L04AD02 165

 

takrolimus115

5 mg

82,40

O

Astellas Ireland Co., Ltd.

Advagraf 0,5 mg

tvrde caps. s produlj.oslob. 30x0,5 mg

8,24

247,10

RSBM

L04AD02 166

 

takrolimus115

5 mg

81,20

O

Astellas Ireland Co., Ltd.

Advagraf 1 mg

tvrde caps. s produlj.oslob. 30x1 mg

16,24

487,30

RSBM

L04AD02 167

 

takrolimus115

5 mg

81,22

O

Astellas Ireland Co., Ltd.

Advagraf 3 mg

tvrde caps. s produlj.oslob. 30x3 mg

48,73

1.461,90

RSBM

L04AD02 168

 

takrolimus115

5 mg

71,66

O

Astellas Ireland Co., Ltd.

Advagraf 5 mg

tvrde caps. s produlj.oslob. 30x5 mg

71,66

2.149,76

RSBM

M05BA06 101

 

ibandronatna kiselina

5 mg

2,57

O

Pliva Hrvatska d.o.o.

Bonnedra 150 mg

film obl.tbl. 1x150 mg

77,00

77,00

RSCT

M05BA06 141

 

ibandronatna kiselina

5 mg

2,31

O

PharmaS d.o.o.

Ibandronat PharmaS 150 mg

film obl.tbl. 1x150 mg

69,30

69,30

RSCT

N02AX52 134

 

tramadol+paracetamol

4 tbl.

2,80

O

Krka-farma d.o.o.

Doreta

film obl.tbl. 50x(37,5 mg+325mg)

0,70

34,80

R

N05AH03 061

@

olanzapin145

10 mg

64,93

P

Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG

Zypadhera 210 mg

praš. i otap. za susp. za inj. s produlj. oslob. 1x210 mg

1.363,53

1.363,53

RSCU

N05AH03 062

@

olanzapin145

10 mg

64,95

P

Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG

Zypadhera 300 mg

praš. i otap. za susp. za inj. s produlj. oslob. 1x300 mg

1.948,59

1.948,59

RSCU

N05AH03 063

@

olanzapin145

10 mg

60,19

P

Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG

Zypadhera 405 mg

praš. i otap. za susp. za inj. s produlj. oslob. 1x405 mg

2.437,78

2.437,78

RSCU

N05AH03 103

 

olanzapin

10 mg

11,39

O

Pliva Hrvatska d.o.o.

Olandix 15 mg

rasp. tbl. za usta 28x15 mg

17,08

478,30

RSBU

N05AH03 104

 

olanzapin

10 mg

10,90

O

Pliva Hrvatska d.o.o.

Olandix 20 mg

rasp. tbl. za usta 28x20 mg

21,80

610,34

RSBU

N05AH04 121

 

kvetiapin

0,4 g

31,84

O

Jadran-Galenski laboratorij d.d.

Quelapin 25 mg

film obl.tbl. 60x25 mg

1,99

119,69

RSBU

N05AH04 122

 

kvetiapin

0,4 g

12,40

O

Jadran-Galenski laboratorij d.d.

Quelapin 100 mg

film obl.tbl. 60x100 mg

3,10

185,76

RSBU

N05AH04 123

 

kvetiapin

0,4 g

11,39

O

Jadran-Galenski laboratorij d.d.

Quelapin 150 mg

film obl.tbl. 60x150 mg

4,27

256,37

RSBU

N05AH04 124

 

kvetiapin

0,4 g

10,90

O

Jadran-Galenski laboratorij d.d.

Quelapin 200 mg

film obl.tbl. 60x200 mg

5,45

326,97

RSBU

N05AH04 125

 

kvetiapin

0,4 g

9,24

O

Jadran-Galenski laboratorij d.d.

Quelapin 300 mg

film obl.tbl. 60x300mg

6,93

416,07

RSBU

N07BC01 141

 

buprenorfin

8 mg

35,20

SL

Alkaloid AD

Buprenorfin Alkaloid 0,4 mg

subl.tbl. 7x0,4 mg

1,76

12,32

RSCC

N07BC01 142

 

buprenorfin

8 mg

15,64

SL

Alkaloid AD

Buprenorfin Alkaloid 2 mg

subl.tbl. 7x2 mg

3,91

27,37

RSCC

N07BC01 143

 

buprenorfin

8 mg

13,89

SL

Alkaloid AD

Buprenorfin Alkaloid 8 mg

subl.tbl. 7x8 mg

13,89

97,23

RSCC

V06CA01 382

+

dijetetski preparatx1

-

-

O

Milupa GmbH

PKU 3 Tempora

prašak 450 g (10 vrećica x 45 g)

69,79

697,87

 

V06DX01 383

+

dijetetski preparatx1

-

-

O

SHS International L.t.d.

Zamjena za mlijeko PKU Loprofin

tetrepak 1x200 ml

7,10

7,10

 

V06DX01 384

+

dijetetski preparatx1

-

-

O

Milupa GmbH

Zamjena za mlijeko u prahu lp-drink

prašak 1x400 g

49,80

49,80

 

V06DX01 385

+

dijetetski preparatx1

-

-

O

SHS International L.t.d.

Zamjena za jaja Loprofin

prašak 1x500 g

26,95

26,95

 

V06DX01 386

+

dijetetski preparatx1

-

-

O

Hammermuehle Diat GmbH

Tjestenina za juhu Hammermuehla

vrećica 1x500 g

22,40

22,40

 

V06DX01 387

+

dijetetski preparatx1

-

-

O

SHS International L.t.d.

Tjestenina špageti Loprofin

kutija 1x500 g

29,65

29,65

 

V06DX01 388

+

dijetetski preparatx1

-

-

O

SHS International L.t.d.

Tjestenina makaroni Loprofin

kutija 1x250 g

16,05

16,05

 

V06DX01 389

+

dijetetski preparatx1

-

-

O

SHS International L.t.d.

Zamjena za rižu Loprofin

kutija 1x500 g

54,00

54,00

 

V06CA01 390

+

dijetetski preparatx1

-

-

O

SHS International L.t.d.

PKU Lophlex LQ 10

tetrapak 1x62,5 ml

46,03

46,03

 

V06CA01 391

+

dijetetski preparatx1

-

-

O

SHS International L.t.d.

PKU Lophlex LQ 20

tetrapak 1x125 ml

92,05

92,05

 

V06DX03 350

+

namirnice za enteralnu primjenu146

-

-

O

Abbott Laboratories B.V.

Oxepa

boca 1x500 ml

75,00

75,00

 

V08AB11 066

+

jobitridol

-

-

P

Guerbet

Xenetix 300 mgI/ml

otop. za inj., boč. 200 ml

416,40

416,40

 

V08AB11 067

+

jobitridol

-

-

P

Guerbet

Xenetix 350 mgI/ml

otop. za inj., boč. 200 ml

466,40

466,40

 

V08CA02 066

*

gadoterična kiselina

-

-

P

Guerbet

Dotarem 0,5 mmol/ml

otop. za inj., stakl. boč. 1x10 ml (0,5 mmol/ml)

161,49

161,49

 

142 Indikacija: Za liječenje oboljelih od von Willebrandove bolesti na prijedlog Centra za hemofiliju uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.

143Indikacija: 1. Prva linija liječenja uznapredovalog karcinoma pluća ne-malih stanica (3. ili 4. stadij). 2. Liječenje uznapredovalog raka dojke (3. ili 4. stadij) nakon neuspješne kemoterapije s antraciklinima i taksanima. Liječenje lijekom vinorelbin dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji: opće stanje ECOG 0-2; razina bilirubina < 1.5 x gornja granica uredne vrijednosti; AST, ALT, GGT < 2 x gornja granica urednih vrijednosti; kreatinin < 1.5 x gornja granica urednih vrijednosti; razina neutrofila > 1.5 x 109/L, razina trombocita > 100 x 109/L. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove do dva ciklusa liječenja pod 1. i do tri ciklusa liječenja pod 2. nakon kojih je obvezna dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (potpuna remisija, djelomična remisija ili stabilna bolest).

144 Indikacija: Topotekan je indiciran u monoterapiji kao II. linija kemoterapije karcinoma malih stanica pluća. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. rezistencija/refraktornost na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci); 2. ECOG status 0-2; 3. nepostojanje presadnica u CNS-u; 4. očekivano trajanje života dulje od 3 mjeseca; 5. povećanje vrijednosti bilirubina, AST, ALT, GGT i LDH < 3x iznad gornje granice urednih vrijednosti; 6. klirens kreatinina > 20 ml/min. 7. razina neutrofila > 1.5 x 109/L, razina trombocita > 100 x 109/L, razina hemoglobina > 100g/L. Odobrava se primjena dva ciklusa terapije nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

145; CU Indikacija: Samo za terapijski nesuradljive duševne bolesnike u fazi pogoršanja bolesti, nakon prethodne terapije s oralnim olanzapinom, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke liječnika

146 indikacija: Za dijetalnu prehranu bolesnika na umjetnoj ventilacijji kojima je potrebna enteralna prehrana.

CT indikacija: U bolesnika nakon osteoporotične frakture i za liječenje osteoporoze (DXA Tvrijednosti u L1-4 <= – 2,5 ili <= od -2,5 u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, fizijatra, ortopeda ili ginekologa.«

Sljedeće smjernice u Osnovnoj listi lijekova Zavoda mijenjaju se i glase:

»91 Indikacija: Topotekan je indiciran 1. U I. liniji liječenja uznapredovalog, metastatskog i recidivirajućeg karcinoma vrata maternice. 2. U monoterapiji kao II. linija kemoterapije metastatskog raka jajnika nakon neuspjeha I. linije liječenja. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. rezistencija na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci); 2. ECOG status 0-2; 3. nepostojanje presadnica u CNS-u; 4. očekivano trajanje života dulje od 3 mjeseca; 5. zadovoljavajuća bubrežna i jetrena funkcija (povećanje vrijednosti bilirubina, AST, ALT, GGT i LDH < 3x iznad gornje granice urednih vrijednosti, kreatinin klirens > 20 ml/min); 6. zadovoljavajuća funkcija hematopoetskog sustava (trombociti > 100 x109/L, neutrofili > 1.5 x 109/L, hemoglobin > 100g/L). Odobrava se primjena dva ciklusa kemoterapije nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove.

113 Indikacija: Prevencija akutnog odbacivanja organa u de novo alogeničnoj transplantaciji bubrega u odraslih i pedijatrijskih bolesnika. ‘’

Lijekovi pod ATK šiframa: A10BG02 101; A11CC02 291; C07AB07 113; D07AC01 422; D07CB04 423; G02AB01 022; G02AB03 024; G03DC02 161; G03GB02 111; J01DB01 141; J01DD01 015; J01DD01 016; J01DD04 001; J01DD04 002; J01GB03 011; J01GB03 012; J01GB03 016; J01GB03 017; J01GB03 018; J01GB06 061; J01MA02 004; J01MA02 044; J01MA02 045; J01MA02 113; J01MA03 022; J01MA03 121; J05AE02 161; J05AE02 162; J05AG03 161; J05AG03 162; J06BA02 071; J06BA02 072; J06BA02 073; J06BA02 074; J06BA02 075; L01BC05 021; L01BC05 022; L01CB01 081; L01XA03 001; L01XA03 002; L01XX19 021; L01XX19 022; L02AB01 162; M01AC01 517; M05BA04 101; N02AA03 181; N02AA03 182; N02AA03 183; N03AG01 132; N03AX09 114; N05AX08 205; R06AX13 115; R06AX13 122; S01CA01 422; S01GA01 741; V06CA01 361, brišu se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/65

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 4. svibnja 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.