Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 56/2011 (20.5.2011.), Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1230

Na temelju članka 59.c Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/2001, 10/2002, 155/2002, 45/2003, 43/2004, 40/2005, 44/2005 – pročišćeni tekst, i 109/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. svibnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I.

U skladu s odredbom članka 24. stavka 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/2002, 47/2010 i 80/2010), raspisuju se izbori za jednog predstavnika nacionalne manjine.

1. U Zagrebačkoj županiji – na razini županije:

– za crnogorsku nacionalnu manjinu

– za češku nacionalnu manjinu

– za mađarsku nacionalnu manjinu

– za makedonsku nacionalnu manjinu

– za romsku nacionalnu manjinu

1.1. U gradovima:

Grad Dugo Selo

– za albansku nacionalnu manjinu

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Ivanić Grad

– za albansku nacionalnu manjinu

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Jastrebarsko

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Samobor

– za slovensku nacionalnu manjinu

Grad Velika Gorica

– za albansku nacionalnu manjinu

– za romsku nacionalnu manjinu

Grad Zaprešić

– za albansku nacionalnu manjinu

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

1.2. U općinama:

Općina Farkaševac

– za srpsku nacionalnu manjinu

2. U Krapinsko-zagorskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

– za srpsku nacionalnu manjinu

2.1. U općinama:

Općina Hum na Sutli

– za slovensku nacionalnu manjinu

3. U Sisačko-moslavačkoj županiji – na razini županije:

– za mađarsku nacionalnu manjinu

– za makedonsku nacionalnu manjinu

– za slovačku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

– za talijansku nacionalnu manjinu

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu

3.1. U gradovima:

Grad Kutina

– za albansku nacionalnu manjinu

Grad Novska

– za romsku nacionalnu manjinu

Grad Petrinja

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

Grad Sisak

– za albansku nacionalnu manjinu

– za češku nacionalnu manjinu

3.2. U općinama:

Općina Jasenovac

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Lipovljani

– za češku nacionalnu manjinu

– za slovačku nacionalnu manjinu

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu

4. U Karlovačkoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

4.1. U gradovima:

Grad Karlovac

– za albansku nacionalnu manjinu

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

5. U Varaždinskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

– za romsku nacionalnu manjinu

5.1. U gradovima:

Grad Ludbreg

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Varaždin

– za slovensku nacionalnu manjinu

5.2. U općinama:

Općina Cestica

– za slovensku nacionalnu manjinu

6. U Koprivničko-križevačkoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za mađarsku nacionalnu manjinu

– za romsku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

6.1. U gradovima:

Grad Koprivnica

– za albansku nacionalnu manjinu

6.2. U općinama:

Općina Novigrad Podravski

– za srpsku nacionalnu manjinu

7. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – na razini županije:

– za romsku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

7.1. U gradovima:

Grad Bjelovar

– za albansku nacionalnu manjinu

– za češku nacionalnu manjinu

– za mađarsku nacionalnu manjinu

Grad Daruvar

– za mađarsku nacionalnu manjinu

Grad Garešnica

– za češku nacionalnu manjinu

– za mađarsku nacionalnu manjinu

7.2. U općinama:

Općina Berek

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Dežanovac

– za mađarsku nacionalnu manjinu

Općina Kapela

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Nova Rača

– za albansku nacionalnu manjinu

Općina Šandrovac

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Štefanje

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Velika Pisanica

– za albansku nacionalnu manjinu

– za mađarsku nacionalnu manjinu

Općina Veliki Grđevac

– za češku nacionalnu manjinu

8. U Primorsko-goranskoj županiji – na razini županije:

– za češku nacionalnu manjinu

– za mađarsku nacionalnu manjinu

– za makedonsku nacionalnu manjinu

– za njemačku nacionalnu manjinu

– za slovačku nacionalnu manjinu

8.1. U gradovima:

Grad Bakar

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Cres

– za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Crikvenica

– za albansku nacionalnu manjinu

Gradu Delnice

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Kastav

– za albansku nacionalnu manjinu

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

Grad Kraljevica

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Krk

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Mali Lošinj

– za albansku nacionalnu manjinu

– za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Novi Vinodolski

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Opatija

– za albansku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

– za talijansku nacionalnu manjinu

8.2. U općinama:

Općina Čavle

– za albansku nacionalnu manjinu

Općina Viškovo

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

9. U Ličko-senjskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

10. U Virovitičko-podravskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za mađarsku nacionalnu manjinu

10.1. U općinama:

Općina Crnac

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Čačinci

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Čađavica

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Sopje

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Zdenci

– za srpsku nacionalnu manjinu

11. U Požeško-slavonskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za mađarsku nacionalnu manjinu

– za slovačku nacionalnu manjinu

11.1. U općinama:

Općina Kaptol

– za češku nacionalnu manjinu

12. U Brodsko-posavskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

– za češku nacionalnu manjinu

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu

12.1. U gradovima:

Grad Slavonski Brod

– za albansku nacionalnu manjinu

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu

12.2. U općinama:

Općina Bebrina

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu

Općina Donji Andrijevci

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Oriovac

– za srpsku nacionalnu manjinu

13. U Zadarskoj županiji – na razini županije:

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

– za crnogorsku nacionalnu manjinu

– za makedonsku nacionalnu manjinu

– za njemačku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

– za talijansku nacionalnu manjinu

13.1. U gradovima:

Grad Zadar

– za bošnjačku nacionalu manjinu

– za crnogorsku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

13.2. U općinama:

Općina Vrsi

– za srpsku nacionalnu manjinu

14. U Osječko-baranjskoj županiji – na razini županije:

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

– za crnogorsku nacionalnu manjinu

– za makedonsku nacionalnu manjinu

– za rumunjsku nacionalnu manjinu

– za rusinsku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

14.1. U gradovima:

Grad Beli Manastir

– za njemačku nacionalnu manjinu

– za romsku nacionalnu manjinu

Grad Belišće

– za romsku nacionalnu manjinu

Grad Đakovo

– za mađarsku nacionalnu manjinu

Grad Osijek

– za crnogorsku nacionalnu manjinu

– za makedonsku nacionalu manjinu

– za romsku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

Grad Valpovo

– za srpsku nacionalnu manjinu

14.2. U općinama:

Općina Antunovac

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Bilje

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Čeminac

– za mađarsku nacionalnu manjinu

Općina Darda

– za rumunjsku nacionalnu manjinu

Općina Drenje

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Đurđenovac

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Kneževi Vinogradi

– za njemačku nacionalnu manjinu

Općina Levanjska Varoš

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Petlovac

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Popovac

– za mađarsku nacionalnu manjinu

Općina Trnava

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Vladislavci

– za mađarsku nacionalnu manjinu

– za srpsku nacionalnu manjinu

15. U Šibensko-kninskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

15.1. U gradovima:

Grad Šibenik

– za albansku nacionalnu manjinu

16. U Vukovarsko-srijemskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za crnogorsku nacionalnu manjinu

– za makedonsku nacionalnu manjinu

– za njemačku nacionalnu manjinu

– za romsku nacionalnu manjinu

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu

16.1. U gradovima:

Grad Vinkovci

– za mađarsku nacionalnu manjinu

– za romsku nacionalnu manjinu

Grad Vukovar

– za albansku nacionalnu manjinu

Grad Županja

– za srpsku nacionalnu manjinu

16.2. U općinama:

Općina Bogdanovci

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu

Općina Drenovci

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Gunja

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Lovas

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Nuštar

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Tompojevci

– za mađarsku nacionalnu manjinu

Općina Tordinci

– za srpsku nacionalnu manjinu

17. U Splitsko-dalmatinskoj županiji – na razini županije:

– za češku nacionalnu manjinu

– za mađarsku nacionalnu manjinu

– za makedonsku nacionalnu manjinu

– za njemačku nacionalnu manjinu

– za slovačku nacionalnu manjinu

– za talijansku nacionalnu manjinu

17.1. U gradovima:

Grad Makarska

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Split

– za mađarsku nacionalnu manjinu

Grad Sinj

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Vrlika

– za srpsku nacionalnu manjinu

18. U Istarskoj županiji – na razini županije:

– za češku nacionalnu manjinu

– za mađarsku nacionalnu manjinu

– za makedonsku nacionalnu manjinu

– za njemačku nacionalnu manjinu

– za slovačku nacionalnu manjinu

18.1. U gradovima:

Grad Buje – Buie

– za srpsku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

Grad Buzet

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

Grad Novigrad – Cittanova

– za albansku nacionalnu manjinu

Grad Pazin

– za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Poreč – Parenzo

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

Grad Pula – Pola

– za mađarsku nacionalnu manjinu

Grad Rovinj – Rovigno

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

Grad Umag – Umago

– za albansku nacionalnu manjinu

Grad Vodnjan – Dignano

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

– za romsku nacionalnu manjinu

18.2. U općinama:

Općina Fažana – Fasana

– za talijansku nacionalnu manjinu

Općina Kršan

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

Općina Ližnjan – Lisignano

– za talijansku nacionalnu manjinu

Općina Medulin

– za albansku nacionalnu manjinu

– za talijansku nacionalnu manjinu

Općina Oprtalj – Portole

– za talijansku nacionalnu manjinu

Općina Raša

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega

– za talijansku nacionalnu manjinu

Općina Višnjan – Visignano

– za talijansku nacionalnu manjinu

Općina Vižinada – Visinada

– za talijansku nacionalnu manjinu

19. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za crnogorsku nacionalnu manjinu

– za makedonsku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

19.1. U gradovima:

Grad Dubrovnik

– za albansku nacionalnu manjinu

Grad Ploče

– za srpsku nacionalnu manjinu

19.2. U općinama:

Općina Slivno

– za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Župa Dubrovačka

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

20. U Međimurskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za rusku nacionalnu manjinu

– za srpsku nacionalnu manjinu

20.1. U gradovima:

Grad Čakovec

– za slovensku nacionalnu manjinu

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Mursko Središće

– za romsku nacionalnu manjinu

20.2. U općinama:

Općina Kotoriba

– za romsku nacionalnu manjinu

Općina Podturen

– za romsku nacionalnu manjinu

21. U Gradu Zagrebu:

– za bugarsku nacionalnu manjinu

– za njemačku nacionalnu manjinu

– za poljsku nacionalnu manjinu

– za rusku nacionalnu manjinu

– za rusinsku nacionalnu manjinu

– za slovačku nacionalnu manjinu

– za talijansku nacionalnu manjinu

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu

– za židovsku nacionalnu manjinu.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 10. srpnja 2011. godine.

III.

Vlada Republike Hrvatske posebnom će odlukom odrediti visinu naknade troškova izborne promidžbe, sukladno članku 21. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/11-02/02
Urbroj: 5030106-11-1
Zagreb, 19. svibnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.