Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 61/2011 (3.6.2011.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1382

Na osnovi odredbi članka 17. stavka 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« 150/08., 94/09., 153/09., 71/10. i 139/10.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 08/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 22. sjednici održanoj 24. svibnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 69/10., 83/10., 131/10., 1/11. i 54/11.) u Osnovnoj listi lijekova iz članka 2. stavka 6:

– dodaje se nova šifra anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:

»

Šifra ATK

Oznake

Nezaštićeno ime (generičko ime)-INN

DDD i jed.mj.

Cijena u

kn za DDD

Način primjene

Proizvođač

Zaštićeno ime lijeka

Oblik, jačina pakiranje lijeka

Cijena u kn za jed. oblika (kom.)

Cijena u kn za orig. pakiranje

R/RS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

V091X04 051

+

fludeoksiglukoza (18F)

P

«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/80

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 24. svibnja 2011.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.