Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo

NN 64/2011 (10.6.2011.), Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1418

Na temelju članka 28. stavak 5. i članka 124. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj: 34/2011) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA GRAĐANSKO ODIJELO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se količina i vrsta odjeće i obuće koje čine građansko odijelo te način i uvjeti za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo.

Članak 2.

Pravo na građansko odijelo, prema odredbama Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj: 34/2011) i ovoga Pravilnika ima policijski službenik koji, sukladno opisu poslova radnog mjesta, tijekom kalendarske godine, obavlja policijske poslove primjenom policijskih ovlasti isključivo u građanskom odijelu.

Policijski službenik iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na građansko odijelo i ako je opravdano odsutan s radnog mjesta manje od 6 mjeseci tijekom kalendarske godine.

Članak 3.

Popis policijskih službenika iz članka 2. ovoga Pravilnika sastavlja se na temelju prijedloga nadležnih rukovoditelja, a odobrava ga glavni ravnatelj policije.

Policijskim službenicima iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) jednom godišnje osigurava pravo na građansko odijelo.

Članak 4.

Građansko odijelo čini 2 kompleta odjeće i 1 par obuće, a za policijske službenike Uprave za posebne poslove sigurnosti 3 kompleta odjeće i 1 par obuće, odabrani po vlastitom izboru između ponuđenih mogućnosti:

1. odijelo – sako i hlače

2. kostim – sako i suknja

3. kombinacija – sako i hlače

4. kombinacija – sako i suknja

5. sportsko odijelo – traper hlače i traper jakna

6. sportsko odijelo – pamučne hlače i vjetrovka

7. cipele.

Članak 5.

Dijelovi građanskog odijela koji su oštećeni ili uništeni u obavljanju službe ili povodom obavljanje službe zamijenit će se, na temelju pisanog zahtjeva policijskog službenika, uz odobrenje nadređenog rukovoditelja.

Članak 6.

Za provedbu postupka nabave građanskog odijela nadležna je Uprava za materijalno-financijske poslove.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-33996-2011

Zagreb, 6. lipnja 2011.

Ministar

Tomislav Karamarko, v. r.