Pravilnik o izuzimanju malih količina svježeg mesa podrijetlom od jata tovnih pilića i purana namijenjenih izravnoj opskrbi krajnjih potrošača iz primjene Pravilnika za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom

NN 64/2011 (10.6.2011.), Pravilnik o izuzimanju malih količina svježeg mesa podrijetlom od jata tovnih pilića i purana namijenjenih izravnoj opskrbi krajnjih potrošača iz primjene Pravilnika za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1422

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZUZIMANJU MALIH KOLIČINA SVJEŽEG MESA PODRIJETLOM OD JATA TOVNIH PILIĆA I PURANA NAMIJENJENIH IZRAVNOJ OPSKRBI KRAJNJIH POTROŠAČA IZ PRIMJENE PRAVILNIKA ZA KONTROLU SALMONELA I DRUGIH ODREĐENIH UZROČNIKA ZOONOZA KOJI SE PRENOSE HRANOM[1]

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuje odstupanje od primjene članka 1. stavka 2. Pravilnika za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (»Narodne novine«, broj 105/06)[2] na jata tovnih pilića i purana u slučaju kada proizvođač izravno opskrbljuje, manjim količinama svježeg mesa određenim u točki 1.10. Priloga I. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07, 28/10 i 45/11)[3] podrijetlom od navedenih jata:

(a) krajnjeg potrošača; ili

(b) lokalni objekt u maloprodaji koji izravno opskrbljuje svježim mesom krajnjeg potrošača.

(2) Pravila o opskrbi krajnjeg potrošača svježim mesom kako je navedeno u stavku 1. ovoga članka, a u svrhu udovoljavanja odredbama Pravilnika za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom2, nadležno tijelo određuje posebnim propisom.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/43

Urbroj: 525-06-01-0137/11-2

Zagreb, 2. svibnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

[1] Ovim se Pravilnikom preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 199/2009 od 13. ožujka 2009. godine o donošenju prijelazne mjere koja odstupa od Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća u pogledu izravne isporuke manjih količina svježeg mesa dobivenog od jata brojlera i purana.

[2] Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. godine o kontroli salmonele i drugih određenih zoonoza uzrokovanih hranom.

[3] Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o higijeni hrane životinjskog podrijetla.