Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe

NN 64/2011 (10.6.2011.), Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1424

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010 i 22/2011), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatske liječničke komore, ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

IZMJENE I DOPUNE

MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

I.

U Mreži javne zdravstvene službe (»Narodne novine« br. 98/2009, 14/2010 – ispr. i 81/2010) u točki VIII. tablici III.1. MREŽA BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU redni broj II BRODSKO-POSAVSKA mijenja se i glasi:

II

BRODSKO-POSAVSKA

1

Opća bolnica Nova Gradiška

2

 

Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« – Slavonski Brod

3.

Psihijatrijska bolnica »Sveti Rafael« Strmac

Redni broj XI. OSJEČKO-BARANJSKA mijenja se i glasi:

XI

OSJEČKO-BARANJSKA

1

Klinički bolnički centar Osijek

2

 

Opća županijska bolnica Našice

3

Lječilište Bizovačke Toplice

II.

U tablici III.3. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI iza točke III.3.2. dodaje se točka III.3.3. koja glasi:

III.3.3.

Psihijatrijska bolnica »Sveti Rafael« Strmac

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od subakutnih bolesti

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

Produženo liječenje

40

 

Kronične duševne bolesti

 

103

Ukupno

40

103

III.

U tablici III.12. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI točka III.12.1. mijenja se i glasi:

Klinički bolnički centar Osijek

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti

Interna medicina

210

Neurologija

68

Pedijatrija

96

Psihijatrija

81

Infektologija

34

Dermatologija i venerologija

23

Fizikalna medicina i rehabilitacija

30

Ginekologija i opstetricija

130

Opća kirurgija

185

Maksilofacijalna kirurgija

22

Ortopedija

42

Neurokirurgija

25

Urologija

38

Klinička onkologija

57

Oftalmologija

35

Otorinolaringologija

39

Fizikalna medicina i rehabilitacija – početna i održavajuća rehabilitacija

45

Ukupno

1115

45

Iza točke III.12.2. dodaje se točka III.12.3. koja glasi:

III.12.3.

Lječilište Bizovačke Toplice

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti

Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima

100

Ukupno

100

IV.

U tablici III.14. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI točka III.14.3. mijenja se i glasi:

Thalassotherapia Crikvenica – specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti

Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima

120*

Ukupno

120

*od toga 50 postelja za respiratornu rehabilitaciju djece

V.

U tablici III.16. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI točka III.16.1. mijenja se i glasi:

Klinički bolnički centar Split

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti

Interna medicina

357

Neurologija

77

Pedijatrija

110

Psihijatrija

98

Infektologija

40

Dermatologija i venerologija

22

Fizikalna medicina i rehabilitacija

30

Ginekologija i opstetricija

160

Opća kirurgija

294

Dječja kirurgija

35

Ortopedija

45

Neurokirurgija

45

Urologija

32

Klinička onkologija

55

Oftalmologija

50

Otorinolaringologija

50

Fizikalna medicina i rehabilitacija – početna i održavajuća rehabilitacija

39

Ukupno

1500

39

VI.

Ove Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-02/108

Urbroj: 534-07-11-1

Zagreb, 6. lipnja 2011.

Potpredsjednik Vlade i

ministar zdravstva i socijalne skrbi

mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.