Ispravak Statuta Hrvatske odvjetničke komore

NN 64/2011 (10.6.2011.), Ispravak Statuta Hrvatske odvjetničke komore

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

1428

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore, na sjednici održanoj 3. lipnja 2011. godine, na temelju odredbe članka 2. stavak 2. i 3. i članka 38. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« 9/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11) te članka 70. stavak 1. točka 1., 27. i 29. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« 74/09 i 90/10) nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrdio je pogrešku u članku 150. stavak 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore, koji je objavljen u »Narodnim novinama« 74 od 24. lipnja 2009. godine, te se daje

ISPRAVAK

STATUTA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

U članku 150. stavak 1. umjesto veznika »i« treba stajati veznik »ili«, tako da ispravljeni tekst glasi:

»(1) Zastara progona prekida se podnošenjem prijave Komori ili odlukom mjerodavnih tijela Komore o pokretanju postupka.«

Broj: 5110/2011

Zagreb, 3. lipnja 2011.

Predsjednik

Hrvatske odvjetničke komore

Leo Andreis, v. r.