Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama i nagradi za rad članova Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva

NN 66/2011 (15.6.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama i nagradi za rad članova Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1458

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu (»Narodne novine« broj 76/07), a u svezi s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela, donesene na sjednici održanoj 5. svibnja 2011. godine, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADAMA I NAGRADI ZA RAD ČLANOVA ŽALBENIH VIJEĆA U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Članak 1.

U Pravilniku o naknadama i nagradi za rad članova Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine«, broj 52/2008), članak 4. mijenja se i glasi:

(1) Članovima Žalbenih vijeća koji nisu zaposlenici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) isplaćuje se nagrada za sudjelovanje u radu Žalbenih vijeća u svakom pojedinom slučaju prema broju sjednica u kojima su sudjelovali, i to u visini od 150,00 kuna neto po sjednici. Povodom jedne žalbe mogu biti održane najviše dvije sjednice.

(2) Nagrada za upravljanje radom Žalbenih vijeća u smislu članka 91. stavka 6. Zakona o patentu (»Narodne novine«, broj 173/03, 87/05, 76/07, 128/10 i 49/11) obračunava se i isplaćuje jednom mjesečno u unaprijed utvrđenom iznosu, i to:

– predsjedniku Žalbenih vijeća, ako nije zaposlenik Zavoda, u iznosu od 2.000,00 kuna neto,

– potpredsjednicima Žalbenih vijeća, ako nisu zaposlenici Zavoda, u iznosu od 1.500,00 kuna neto.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/140
Urbroj: 526-03-02/1-11-2
Zagreb, 2. lipnja 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.