Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju lutrijskih igara

NN 69/2011 (20.6.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju lutrijskih igara

MINISTARSTVO FINANCIJA

1498

Na temelju članka 12. stavka 2. i članka 14. stavka 8. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/09 – dalje u tekstu: Zakon) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIREĐIVANJU LUTRIJSKIH IGARA

Članak 1.

U Pravilniku o priređivanju lutrijskih igara (»Narodne novine«, br. 78/10) u članku 9. stavka 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. informacijskim sustavom za primanje uplata koji je u stalnoj vezi sa središnjom bazom podataka u sjedištu priređivača, osim za lutrijske igre iz članka 5. stavka 2. točke 1b. i točke 2. Zakona za koje ne mora biti osigurana stalna veza informacijskog sustava sa središnjom bazom podataka u sjedištu priređivača.«

Članak 2.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»(1) Registrirani igrač može pisanim putem ili elektroničkom obaviješću priređivaču odrediti najviši iznos koji može uplatiti ili visinu gubitka koji može ostvariti unutar određenog vremenskog razdoblja u igri na daljinu.

(2) Registriranom igraču moraju u svakom trenutku biti dostupne informacije o tome koliko je uplatio i koliki mu je dobitak isplaćen za igre na daljinu.

(3) Registrirani igrač može zatražiti isključenje iz igre na daljinu i to pisanim putem ili elektroničkom obaviješću.

(4) Priređivač mora omogućiti traženo samoisključenje, a postupak samoisključenja te mogućnost i način opoziva istog uredit će se unutarnjim aktom priređivača koji se primjenjuje nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija, a koji mora biti objavljen na adresi internetske stranice priređivača i dostupan igračima u prostorima u kojima se priređuju igre.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/11-01/598

Urbroj: 513-07-21-07/11-01

Zagreb, 30. svibnja 2011.

Ministrica financija

mr. sc. Martina Dalić, v. r.