Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta

NN 70/2011 (21.6.2011.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1524

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 11. i stavka 3. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj: 63/2007 i 146/2008) ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA PROIZVODNJU, SMJEŠTAJ I PROMET ORUŽJA I STRELJIVA, POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORUŽJA TE VOĐENJE CIVILNIH STRELIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta (»Narodne novine« broj: 69/2008, 88/2009 i 53/2011), iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»Članak 7.a

Odredbe članka 2. i članka 6. ovoga Pravilnika ne odnose se na prostorije za proizvodnju dijelova oružja koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. da se pristup prostorijama štiti zaštitnom ogradom minimalne visine 2 metra,

2. da se štite stalnim integralnim oblikom zaštite (stalna tjelesna i tehnička zaštita) sukladno propisima kojima se uređuje područje privatne zaštite i

3. da ispunjavaju bitne zahtjeve za građevinu sukladno propisima iz područja građenja.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-35086/2-2011.

Zagreb, 13. lipnja 2011.

Ministar

Tomislav Karamarko, v. r.