Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

NN 74/2011 (1.7.2011.), Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

1600

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/2005. i 41/2008.) Hrvatska narodna banka objavljuje

ESKONTNU STOPU

HRVATSKE NARODNE BANKE

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2011. iznosi 7% godišnje.

Broj: 182-020/06-11/ŽR

Zagreb, 30. lipnja 2011.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.