Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko--cestovnih prijelaza

NN 76/2011 (6.7.2011.), Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko--cestovnih prijelaza

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

1620

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine« br. 40/07 i 61/11), te članka 23. stavka 4. i članka 27. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (»Narodne novine« br. 121/09) donosim

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆIH ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA

I.

Ukidaju se postojeći željezničko-cestovni prijelazi u km 83+025, 83+363 i 83+970 na željezničkoj pruzi R101 DG – Buzet – Pula.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-05/11-01/7

Urbroj: 530-08-11-2

Zagreb, 27. lipnja 2011.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.