Pravilnik o razvrstavanju i otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama

NN 77/2011 (7.7.2011.), Pravilnik o razvrstavanju i otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1633

Na temelju članka 105. stavka 5. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/07, 132/07) ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU I OTVARANJU VODNIH PUTOVA NA UNUTARNJIM VODAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razvrstavaju se i otvaraju vodni putovi na unutarnjim vodama Republike Hrvatske prema mjerilima plovnosti određenih međunarodnim ugovorima za međunarodne i međudržavne vodne putove i mjerilima utvrđenim Uredbom o određivanju mjerila plovnih putova za utvrđivanje plovnosti na državnim vodnim putovima za državne vodne putove.

Članak 2.

Klasifikacija plovnosti vodnih putova na unutarnjim vodama Republike Hrvatske utvrđuje se na temelju stručnih podloga i elaborata o razvrstavanju vodnih putova na unutarnjim vodama Republike Hrvatske a prikazana je u tablici koja se nalazi u Prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o razvrstavanju i otvaranju plovnih putova na unutarnjim vodama (»Narodne novine« 9/06).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 345-01/10-04/1

Urbroj: 530-05-11-7

Zagreb, 20. lipnja 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG

TABLICA RAZVRSTAVANJA VODNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA REPUBLIKE HRVATSKE

vodotok

vrsta vodnog puta/dionica rijeke

duljina vodnog puta (rkm)

klasa
vodnog puta

MEĐUNARODNI VODNI PUTOVI

DUNAV

1295+500 (Ilok)

– 1433+000 (Batina)

137,50

VI.c klasa

SAVA

210+800 (Račinovci)

– 313+700 (Sl. Šamac)

102,90

IV. klasa

313+700 (Sl. Šamac)

– 338+200 (Oprisavci)

24,50

III. klasa

338+200 (Oprisavci)

– 371+200 (Sl. Brod-grad)

33,00

IV. klasa

371+200 (Sl. Brod-grad)

– 594+000 (Sisak-Galdovo)

222,80

III. klasa

DRAVA

0+000 (Ušće Dunava) – 14+000 (Osijek luka Nemetin)

14,00

IV. klasa

14+000 (Osijek luka Nemetin) –55+450 (Belišće)

41,45

III. klasa

55+450 (Belišće) – 70+000 (granica s R. Mađarskom)

14,55

II. klasa

KUPA

0+000 (ušće u Savu) – 5+900 (ušće Odre)

5,90

I. klasa

UNA

0+000 (ušće u Savu – 4+000 (Tanac)

4,00

II. klasa

4+000 (Tanac) – 15+000 (Hrvatska Dubica)

11,00

I. klasa

Ukupna duljina međunarodnih vodnih putova

611,60

MEĐUDRŽAVNI VODNI PUTOVI

DRAVA

70+000 -198+600

128,6

II klasa

Ukupna duljina međudržavnih vodnih putova

128,60

DRŽAVNI VODNI PUTOVI

Klasificirani državni vodni putovi

SAVA

594+000 (Sisak)

– 662+000 (Rugvica)

68,00

II. klasa

662+000(Rugvica) – 715+000 (Bregana – granica sa Slovenijom na desnoj obali)

53,00

I. klasa

KUPA

5+900 (Ušće Odre) – 161+500 (Ozalj- brana HE Ozalj)

155,60

I. klasa

Ukupna duljina državnih klasificiranih vodnih putova

276,60

UKUPNA DULJINA KLASIFICIRANIH VODNIH PUTOVA

1016,80

OSTALI NEKLASIFICIRANI DRŽAVNI VODNI PUTOVI

Kupa

od brana HE Ozalj uzvodno na dionicama u granicama mogućnosti plovidbe čamaca

Odra

Od ušća u Kupu uzvodno na dionicama u granicama mogućnosti plovidbe čamaca

Dobra

od ušća u Kupu uzvodno na dionicama u granicama mogućnosti plovidbe čamaca

Mrežnica

od ušća u Koranu uzvodno na dionicama u granicama mogućnosti plovidbe čamaca

Korana

od ušća u Kupu nizvodno Karlovca prema uzvodno na dionicama u granicama mogućnosti plovidbe čamaca

Glina

od ušća u Kupu uzvodno na dionicama u granicama mogućnosti plovidbe čamaca

Bosut

od granice s R. Srbijom prema uzvodno na dionicama u granicama mogućnosti plovidbe čamaca

Orljava

od ušća u Savu prema uzvodno na dionicama u granicama mogućnosti plovidbe čamaca

Jezero Kozjak

Plovidba za plovila sukladno pravilniku Nacionalnog parka »Plitvička jezera«

Jezero Visovac

Plovidba za plovila sukladno pravilniku Nacionalnog parka »Krka«

Krka

od Roškog slapa uzvodno do lokaliteta srednjevjekovnih utvrda Trošenj grad i Nečven grad. Plovidba za plovila sukladno pravilniku Nacionalnog parka »Krka«

Krka

Uzvodno lokaliteta srednjovjekovnih utvrda Trošenj grad i Nečven grad u granicama mogućnosti plovidbe čamaca

Područje Parka prirode Kopački rit

Plovidba na jezeru Sakadaš, Kopačkom jezeru, kanalu Čanakut, Novom kanalu i Vemeljskom dunavcu u dijelovima i za plovila sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Parka »Kopački rit« i prostorno planskom dokumentacijom