Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, za 2011. godinu

NN 78/2011 (8.7.2011.), Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, za 2011. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1649

Na temelju članka 23. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI, ZA 2011. GODINU

I.

Osniva se Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

U Povjerenstvo se imenuju:

– mr. Darko Milinović, dr. med., potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar zdravstva i socijalne skrbi, predsjednik Povjerenstva

– Gordan Jandroković, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih poslova i europskih integracija, zamjenik predsjednika Povjerenstva

– dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i športa, član

– Jasen Mesić, ministar kulture, član

– mr. sc. Ivan Bagarić, zastupnik u Hrvatskome saboru i predsjednik Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, član

– Rade Bošnjak, zastupnik u Hrvatskome saboru i član Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, član.

III.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija.

IV.

Povjerenstvo će, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, raspisati javni natječaj za prikupljanje ponuda za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu.

V.

Na natječaj se mogu prijaviti sve pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koje rade na promicanju interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini u području kulture, obrazovanja, znanosti i zdravstva, te očuvanju njihove samobitnosti.

VI.

Natječaj će biti objavljen u jednom javnom glasilu u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Natječaj će biti otvoren 30 dana od dana objave u javnim glasilima.

VII.

Povjerenstvo će procijeniti pristigle programe i projekte, te predložiti Vladi Republike Hrvatske odobravanje sredstava za pojedine pozitivno ocijenjene programe i projekte.

VIII.

Programi i projekti iz točke VII. ove Odluke financirat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu, u iznosu od 16.000.000,00 kuna.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/11-03/01

Urbroj: 5030104-11-2

Zagreb, 2. travnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.