Odluka o načinu vođenja Zbirke podataka o međunarodnim mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose

NN 78/2011 (8.7.2011.), Odluka o načinu vođenja Zbirke podataka o međunarodnim mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1652

Na temelju članka 6. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (»Narodne novine«, broj 139/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. travnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O NAČINU VOĐENJA ZBIRKE PODATAKA O MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA, FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA I DRUGIM SUBJEKTIMA NA KOJE SE MJERE OGRANIČAVANJA ODNOSE

I.

Ovom se Odlukom uređuje način vođenja, obrada te održavanje Zbirke podataka o međunarodnim mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose (u daljnjem tekstu: Zbirka podataka).

II.

Zbirku podataka vodi i održava Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija u pisanom obliku, s obvezom uspostave zbirke u elektroničkom obliku.

III.

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija unosi podatke u Zbirku podataka na temelju odluka Vlade Republike Hrvatske o uvođenju pojedinih mjera ograničavanja, rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, pravnih akata Europske unije i drugih međunarodnih organizacija koji obvezuju Republiku Hrvatsku, te na temelju pojedinačnih obavijesti fizičkih i pravnih osoba i drugih subjekata kao i tijela nadležnih za provedbu međunarodnih mjera ograničavanja iz članka 10. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja.

Obavijest fizičkih i pravnih osoba i drugih subjekata te nadležnih tijela za provedbu međunarodnih mjera ograničavanja iz stavka 1. ove točke označava pisanu informaciju o provedenoj međunarodnoj mjeri ograničavanja s odgovarajućim podacima iz članka 6. stavaka 3. i 4. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 004-01/11-01/05

Urbroj: 5030109-11-1

Zagreb, 8. travnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.