Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu

NN 78/2011 (8.7.2011.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1657

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KONTROLI KAKVOĆE SOJE, SUNCOKRETA I ULJANE REPICE U OTKUPU

Članak 1.

U Pravilniku o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu (»Narodne novine« br. 88/10 i 93/10) članak 5. mijenja se i glasi:

(1) Kvaliteta soje, suncokreta i uljane repice utvrđuje se sukladno standardnim metodama, a nalaze o rezultatima kontrole kvalitete izdaju za to ovlaštene pravne osobe nakon provedene analize.

(2) Uvjeti prijema, način obračuna ulaza i izlaza robe kao i drugi odnosi između vlasnika robe (soje, suncokreta i uljane repice) i skladištara, odnosno uvjeti otkupa, način obračuna cijene, te drugi odnosi između otkupljivača i vlasnika robe moraju biti istaknuti na oglasnoj ploči na mjestu prijema, odnosno otkupa.

(3) Uvjeti i način prijema i otkupa soje, suncokreta i uljane repice propisani ovim Pravilnikom nisu obvezujući ukoliko su vlasnik i otkupljivač drugačije uvjete regulirali međusobno posebnim ugovorom.

(4) Pod otkupom, u smislu ovoga Pravilnika smatra se prva kupnja soje, suncokreta, uljane repice od proizvođača, a radi daljnje trgovine ili proizvodnje ulja.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/166

Urbroj: 525-02-3-0027/11-12

Zagreb, 30. lipnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.