Odluka o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo u Domovinskom ratu

NN 79/2011 (11.7.2011.), Odluka o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo u Domovinskom ratu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1673

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članaka 2., 3. i 13. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

o dodjeli odlikovanja

REDOM NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG

za iskazano junaštvo njihovih pripadnika u Domovinskom ratu, u prigodi 20. obljetnice osnutka i ustrojavanja Oružanih snaga Republike Hrvatske, odlikuju se

1. 51. samostalni bataljun HV »R« – Vrbovec

2. 53. samostalni bataljun HV »R« – Dugo Selo

3. 54. samostalni bataljun HV »R« – Čakovec

4. 55. samostalni bataljun HV »R« – Bjelovar

5. 56. samostalni bataljun HV »R« – Kutina

6. 57. samostalni bataljun HV »R« – Sisak

7. 58. bataljun HV »R« – Slunj

8. 65. samostalni bataljun HV »R« – Ivanić Grad

9. 73. samostalni bataljun HV »R« – Garešnica

10. 74. samostalni bataljun HV »R« – Petrinja

11. 76. samostalni bataljun HV »R« – Pakrac

12. 78. samostalni bataljun HV »R« – Glina

13. 81. samostalni bataljun HV »R« – Sisak

14. 82. samostalni bataljun HV »R« – Sunja

15. 83. samostalni bataljun HV »R« – Zagreb

16. 67. bataljun vojne policije – Zagreb

17. 68. bataljun vojne policije – Osijek

18. 69. bataljun vojne policije – Bjelovar

19. 70. bataljun vojne policije – Karlovac

20. 71. bataljun vojne policije – Rijeka

21. 72. bataljun vojne policije – Split

22. 33. inženjerijski bataljun – Zagreb

23. 34. inženjerijski bataljun HV »R« – Čakovec

24. 36. inženjerijsko-pontonirski bataljun HV »R« – Sisak

25. 38. pontonirski bataljun HV »R« – Zagreb

26. 37 inženjerijsko-pontonirski bataljun »R« – Slavonski Brod

27. Oklopno-mehanizirani bataljun OZ »R« – Karlovac

28. Bataljun mornaričko-desantne pješadije – Split

29. Bataljun veze HRM »R« – Split

30. 60. samostalni bataljun HV »R« – Cres-Lošinj

31. 1. mješoviti artiljerijski divizion »R« – Sisak

32. 2. mješoviti artiljerijski divizion »R« – Zadar

33. 1. mješoviti PO divizion »R« – Sisak

34. 23. samostalni PO divizion 76 mm »R« – Zagreb

35. 1. haubički divizion 203 mm »R« – Zagreb

36. 1. samostalni artiljerijsko-raketni divizion PZO »R«– Bjelovar

37. 59. laki samostalni artiljerijski divizion PZO »R« – Varaždin

38. 61. laki artiljerijski divizion PZO »R« – Koprivnica

39. Haubički divizion 105 mm »R« – Karlovac

40. Minsko-protuminski divizion – Split

41. Divizion pomorskih i kopnenih diverzanata »A« – Split.

Klasa: 060-03/11-08/05

Urbroj: 71-03/3-11-02

Zagreb, 23. svibnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.