Pravilnik o dopuni Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane

NN 79/2011 (11.7.2011.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1687

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07, 55/11) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O OZNAČAVANJU, REKLAMIRANJU I PREZENTIRANJU HRANE

Članak 1.

U Pravilniku o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 63/11) iza članka 42. dodaje se članak 42a. koji glasi:

»Članak 42a.

Subjekti u poslovanju s hranom koji su se statusno preoblikovali u skladu s propisima o trgovačkim društvima, odnosno kada je bilo izvedeno preuzimanje u skladu s propisima o preuzimanju, mogu upotrebljavati ambalažu koju su upotrebljavali prije statusnog preoblikovanja odnosno preuzimanja i to do potrošnje zaliha te ambalaže, odnosno najviše dvije godine od statusnog preoblikovanja odnosno preuzimanja.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/11-01/45

Urbroj: 525-13-2-0731/11-37

Zagreb, 4. srpnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.