Odluka o određivanju referentnog laboratorija za virološke pretrage na slinavku i šap

NN 79/2011 (11.7.2011.), Odluka o određivanju referentnog laboratorija za virološke pretrage na slinavku i šap

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1688

Na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU REFERENTNOG LABORATORIJA ZA VIROLOŠKE PRETRAGE NA SLINAVKU I ŠAP[1]

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje »Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory« iz Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, referentni laboratorij Europske unije, kao referentni laboratorij u kojem će se za potrebe Republike Hrvatske provoditi virološke pretrage na slinavku i šap.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/27

Urbroj: 525-06-1-0547/11-3

Zagreb, 2. lipnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

[1]Ovom Odlukom preuzimaju se odredbe Odluke Komisije broj 2008/339/EZ kojom se izmjenjuje Dodatak XI. Direktive Vijeća 2003/885/EZ o utvrđenom popisu autoriziranih laboratorija za rukovanje živim virusom slinavke i šapa