Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih Odlukom Vijeća Europske unije 2011/172/ZVSP u odnosu na Arapsku Republiku Egipat

NN 80/2011 (13.7.2011.), Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih Odlukom Vijeća Europske unije 2011/172/ZVSP u odnosu na Arapsku Republiku Egipat

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1712

Na temelju članka 4. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (»Narodne novine« broj 139/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O PROVOĐENJU MEĐUNARODNIH MJERA OGRANIČAVANJA UTVRĐENIH ODLUKOM VIJEĆA EUROPSKE UNIJE 2011/172/ZVSP U ODNOSU NA ARAPSKU REPUBLIKU EGIPAT

I.

Ovom Odlukom provode se međunarodne mjere ograničavanja utvrđene Odlukom Vijeća Europske unije 2011/172/ZVSP, od 21. ožujka 2011. godine, u odnosu na Arapsku Republiku Egipat (u daljnjem tekstu: Egipat), kojoj se Republika Hrvatska pridružuje u sklopu suradnje s Europskom unijom na području Zajedničke vanjske i sigurnosne politike.

II.

Zamrzavaju se sva financijska sredstva i druga imovina koja pripada, koja je u vlasništvu, s kojom raspolažu ili koju nadziru osobe za koje je utvrđeno da su odgovorne za nezakonito prisvajanje državnih sredstava Egipta i s njima povezane fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela, kako je navedeno u Prilogu I. ove Odluke.

Zabranjeno je neposredno ili posredno davanje bilo kakvih financijskih sredstava na raspolaganje ili u korist fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenim u Prilogu I. ove Odluke.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela Republike Hrvatske mogu odobriti odgovarajuća odstupanja od stavka 1. ove točke, u skladu sa zakonom.

III.

Za provedbu ove Odluke nadležna su tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima te druge pravne ili fizičke osobe u okviru svoje nadležnosti, a u skladu s člankom 10. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja, te sukladno Odluci o načinu provođenja međunarodnih mjera ograničavanja raspolaganja imovinom, klase: 004-01/11-01/06, urbroja: 5030109-11-1, od 8. travnja 2011. godine.

IV.

Prilog I. je sastavni dio ove Odluke.

Svaka daljnja promjena u Prilogu I. ažurirat će se putem mrežne stranice Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija (http://mvpei.hr/sankcije).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 004-01/11-01/15

Urbroj: 5030106-11-1

Zagreb, 1. srpnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

POPIS FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA, SUBJEKATA I TIJELA IZ TOČKE II.

Ime (i mogući nadimci)

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi uvrštenja na popis

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Bivši predsjednik Arapske Republike Egipat

Datum rođenja 4. 5. 1928.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Supruga Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšega predsjednika Arapske Republike Egipat

Datum rođenja: 28. 2. 1941.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Sin Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšega predsjednika Arapske Republike Egipat

Datum rođenja: 26. 11. 1960.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Supruga Alaaja Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, sina bivšega predsjednika Arapske Republike Egipat Datum rođenja: 5. 10. 1971.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Sin Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšega predsjednika Arapske Republike Egipat

Datum rođenja: 28. 12. 1963.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Supruga Gamala Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, sina bivšega predsjednika Arapske Republike Egipat Datum rođenja: 13. 10. 1982.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Bivši člana parlamenta

Datum rođenja: 12. 1. 1959.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

Supruga Ahmeda Abdelaziza Ezza Datum rođenja: 31. 1. 1963.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

Ime (i mogući nadimci)

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi uvrštenja na popis

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Supruga Ahmeda Abdelaziza Ezza

Datum rođenja: 25. 5. 1959. Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Supruga Ahmeda Abdelaziza Ezza

Datum rođenja: 9. 10. 1969.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Bivši ministar za stambena pitanja, komunalni i urbani razvoj Datum rođenja: 16. 5. 1945. Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Supruga Ahmeda Alaeldina Amina Abdelmaksoud Elmaghrabyja

Datum rođenja: 3. 6. 1956. Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein

Bivši ministar trgovine i industrije

Datum rođenja: 9. 2. 1955. Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy

Supruga Rachida Mohameda Rachida Husseina

Datum rođenja: 5. 7. 1959. Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Bivši ministar turizma

Datum rođenja: 20. 2. 1959. Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin

Supruga Mohameda Zohira Mohameda Wahed Garrana Datum rođenja: 8. 1. 1960. Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Sin Mohameda Zohira Mohameda Wahed Garrana Datum rođenja: 21. 9. 1990. Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Bivši ministar unutarnjih poslova

Datum rođenja: 1. 3. 1938. Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Supruga Habiba Ibrahima Eladlija

Datum rođenja: 23. 1. 1963. Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.