Odluka o odlikovanja Njezinog Veličanstva kraljice Sonje od Norveške Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom

NN 81/2011 (14.7.2011.), Odluka o odlikovanja Njezinog Veličanstva kraljice Sonje od Norveške Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1723

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Njezino Veličanstvo kraljica Sonja od Norveške

VELEREDOM KRALJICE JELENE
S LENTOM I DANICOM

za iznimne zasluge u promicanju prijateljstva i razvitka uzajamne suradnje između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške.

Klasa: 060-04/11-02/01

Urbroj: 71-05-04/1-11-01

Zagreb, 12. svibnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.