Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 81/2011 (14.7.2011.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1724

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobiti doprinos u kulturi

1. BOŽE (Ivan) MIMICA,

2. DUBRAVKA (Franjo) OSTOJIĆ,

3. DUŠKO (Andrija) TAMBAČA,

4. DRAŽEN (Petar) VLAHOV

Klasa: 060-03/11-13/01

Urbroj: 71-05-04/1-11-01

Zagreb, 1. lipnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.