Odluka o odlikovanju dr. sc. Veselina Simovića, prof. emer. Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića

NN 81/2011 (14.7.2011.), Odluka o odlikovanju dr. sc. Veselina Simovića, prof. emer. Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1725

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

dr. sc. Veselin Simović, prof. emer.

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM RUĐERA BOŠKOVIĆA

za osobite zasluge u znanosti i izniman dugogodišnji publicistički, znanstveno-stručni i nastavni rad te uređivanje časopisa »Građevinar«.

Klasa: 060-03/11-13/02

Urbroj: 71-05-04/1-11-01

Zagreb, 1. lipnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.