Odluka o odlikovanju Rade (Nikola) Nekića Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle

NN 81/2011 (14.7.2011.), Odluka o odlikovanju Rade (Nikola) Nekića Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1726

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Rade (Nikola) Nekić

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM NIKOLE TESLE

za osobiti doprinos u inovatorstvu i promociji međunarodnog ugleda Republike Hrvatske osvajanjem svjetskih, europskih i nacionalnih medalja i priznanja za inovacije i kvalitetu proizvoda.

Klasa: 060-03/11-13/03

Urbroj: 71-05-04/1-11-01

Zagreb, 1. lipnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.