Odluka o odlikovanju Brigitte John Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 81/2011 (14.7.2011.), Odluka o odlikovanju Brigitte John Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1728

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Brigitte John

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za izniman dugogodišnji humanitarni rad u pružanju pomoći hrvatskom narodu u vrijeme i nakon Domovinskog rata.

Klasa: 060-04/11-13/03

Urbroj: 71-05-04/1-11-01

Zagreb, 5. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.