Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera za osobiti i izniman doprinos u razvoju dobrosusjedskih odnosa, vraćanju međusobnog povjerenja i približavanju kulturnih vrijednosti između Republike Hrvatske i Crne Gore

NN 81/2011 (14.7.2011.), Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera za osobiti i izniman doprinos u razvoju dobrosusjedskih odnosa, vraćanju međusobnog povjerenja i približavanju kulturnih vrijednosti između Republike Hrvatske i Crne Gore

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1738

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM HRVATSKOG PLETERA

za osobiti i izniman doprinos u razvoju dobrosusjedskih odnosa, vraćanju međusobnog povjerenja i približavanja kulturnih vrijednosti između Republike Hrvatske i Crne Gore

1. prof dr. sc. Dragutin (Pero) Lalović,

2. Aleksandar (Ninoslav) Tolnauer.

Klasa: 060-03/11-16/02

Urbroj: 71-05-04/1-11-01

Zagreb, 1. lipnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.