Odluka o dojeli Hrvatske državne nagrade Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

NN 81/2011 (14.7.2011.), Odluka o dojeli Hrvatske državne nagrade Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1744

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se

HRVATSKA DRŽAVNA NAGRADA

dodjeljuje

HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI

za iznimne i osobite zasluge i postignuća u promicanju znanosti, kulture i umjetnosti Republike Hrvatske, a u prigodi 150-te obljetnice utemeljenja.

Klasa: 061-01/11-02/01

Urbroj: 71-05-04/1-11-01

Zagreb, 29. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.