Pravilnik o izmjeni Pravilnika o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu

NN 81/2011 (14.7.2011.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

1745

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine« broj 40/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ZNAČENJU I UPORABI SIGNALA, SIGNALNIH ZNAKOVA I SIGNALNIH OZNAKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Članak 1.

U Pravilniku o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu (»Narodne novine« broj 126/09 i 128/10) u članku 2. stavak 1. točka 16. mijenja se i glasi:

»16. Zaustavni put je propisani najveći dopušteni put potpunog kočenja na pruzi odnosno na pružnoj dionici za vlak koji vozi najvećom dopuštenom brzinom. Duljina zaustavnog puta, ovisno o brzini na pruzi, može biti 700, 1000 ili 1500 metara. Zaustavni put određuje upravitelj infrastrukture«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/54

Urbroj: 530-08-11-7

Zagreb, 6. srpnja 2011.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.