Pravilnik izmjenama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

NN 81/2011 (14.7.2011.), Pravilnik izmjenama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1748

Na temelju članka 18. stavka 2., članka 41. i članka 60. stavka 2. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZRAVNIM PLAĆANJIMA U POLJOPRIVREDI, POTPORAMA ZA OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, POTPORAMA ZA EKOLOŠKU I INTEGRIRANU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I POTPORAMA ZA PODRUČJA S TEŽIM UVJETIMA GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI

Članak 1.

U Pravilniku o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 12/11 i 54/11), u članku 7. stavku 10. riječi: »15. svibnja« zamjenjuju se riječima: »15. lipnja«.

Članak 2.

U članku 12. stavku 5. riječi: »15. svibnja« zamjenjuju se riječima: »15. lipnja«, a riječi: »15. lipnja« zamjenjuju se riječima: »30. lipnja«.

U stavku 6. riječi: »15. svibnja« zamjenjuju se riječima: »15. lipnja«, a riječi: 31. svibnja« zamjenjuju se riječima: »30. lipnja«.

Članak 3.

U članku 18. stavku 3. riječi: »15. svibnja« zamjenjuju se riječima: »15. lipnja«.

U stavku 8. riječi: »15. lipnja« zamjenjuju se riječima: »1. srpnja«, a riječi »15. svibnja« zamjenjuju se riječima: »15. lipnja«.

Članak 4.

U člancima 19., 21. i 22. riječi: »15. svibnja« zamjenjuju se riječima: »15. lipnja«, a riječi: »15. lipnja« zamjenjuju se riječima: »1. srpnja«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/193

Urbroj: 525-05-1-0208/11-15

Zagreb, 7. srpnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.