Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

NN 81/2011 (14.7.2011.), Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1751

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07, 38/09 i 55/11) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENI I DOPUNI TEHNIČKOG PROPISA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Članak 1.

(1) U Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (»Narodne novine« br. 33/10, br. 87/10 i br. 146/10) u Prilogu »A« u točki A.2.1 iza riječi »HRN EN 14388:2007/Ispr.1:2008 – Barijere za zaštitu od buke s cesta -- Specifikacije (EN 14388:2005/AC:2008)« dodaju se riječi:

»HRN EN 12966-1:2011 – Vertikalna prometna signalizacija -- Promjenjivi prometni znakovi -- 1. dio: Norma za proizvod (EN 12966-1:2005+A1:2009)«

(2) U Prilogu »A« u točki A.3.2 iza riječi »HRN EN 13888:2007 – Mase za fugiranje keramičkih pločica i ploča -- Definicije i specifikacije (EN 13888:2002)« dodaju se riječi:

»HRN EN 13888:2010 – Mase za fugiranje keramičkih pločica i ploča -- Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 13888:2009)«

(3) U Prilogu »A« u točki A.5.1 iza riječi »HRN EN 15322:2010 – Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specificiranje razrijeđenih i omekšanih bitumenskih veziva (EN 15322:2009)« dodaju se riječi:

»HRN EN 14023:2010 – Bitumen i bitumenska veziva -- Okvirna specifikacija za polimerom modificirane bitumene (EN 14023:2010)«

(4) U Prilogu »A« u točki A.5.2 iza riječi »HRN EN 14227-14:2007 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 14. dio: Tlo obrađeno letećim pepelom (EN 14227-14:2006)« dodaju se riječi:

»HRN EN 13285:2010 – Nevezane mješavine -- Specifikacije (EN 13285:2010)«

(5) U Prilogu »A« u točki A.9.1 iza riječi »HRN EN 12566-4:2008 – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 4. dio: Septički spremnici iz predgotovljenih elemenata sklopivi in situ (EN 12566-4:2007)« dodaju se riječi:

»HRN EN 12566-1:2002 – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 1. dio: Tvornički izrađene septičke jame (EN 12566-1:2000)

HRN EN 12566-3:2011 – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 3. dio: Tvornički izrađen i/ili na objektu sastavljen uređaj za obradu sanitarnih otpadnih voda (EN 12566-3:2005+A1:2009)«

Članak 2.

(1) U Prilogu »B« u točki B.3.1 iza riječi »HRN EN 15498:2008 – Predgotovljeni betonski proizvodi -- Oplatni blokovi od betona s drvenim strugotinama -- Svojstva proizvoda i izvedba (EN 15498:2008)« dodaju se riječi:

»HRN EN 13747:2010 – Predgotovljeni betonski proizvodi -- Podne pločice za podne sustave (EN 13747:2005+A2:2010)«

(2) U Prilogu »B« u točki B.3.2 iza riječi »B.3.2 Ostale norme« dodaju se riječi:

»HRN EN 14474:2005 – Predgotovljeni betonski proizvodi -- Beton s agregatom od drvenih strugotina -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 14474:2004)

HRN EN 15564:2008 – Predgotovljeni betonski proizvodi -- Beton vezan smolama -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 15564:2008)«

(3) U Prilogu »B« u točki B.3.2 iza riječi »Primjenjuju se« dodaje se riječ »i«.

Članak 3.

(1) U Prilogu »C« u točki C.2.1 iza riječi »HRN EN 15743:2010 – Supersulfatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 15743:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN 459-1:2010 – Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-1:2010)

HRN EN 413-1:2007 – Zidarski cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2004)«

(2) U Prilogu »C« u točki C.2.2 iza riječi »HRN ENV 13282:2004 – Hidraulično vezivo za ceste -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (ENV 13282:2000)« dodaju se riječi:

»HRN EN 15368:2010 – Hidraulično vezivo za nekonstrukcijske primjene – Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 15368:2008+A1:2010)«

(3) U Prilogu »C« u točki C.4.1 brišu se riječi:

»HRN EN 10088-2:2007 – Nehrđajući čelici -- 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke za limove/ploče i trake od korozijski postojanih čelika za opću namjenu (EN 10088-2:2005)

HRN EN 10088-3:2007 – Nehrđajući čelici -- 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke za poluproizvode, šipke, žicu, profile i svijetlo vučene proizvode od korozijski postojanih čelika za opću namjenu (EN 10088-3:2005)«

(4) U Prilogu »C« u točki C.4.1 iza riječi »HRN EN 15088:2008 – Aluminij i aluminijeve legure -- Proizvodi za izradu konstrukcija u graditeljstvu -- Tehnički uvjeti za pregled i isporuku (EN 15088:2005)« dodaju se riječi:

»HRN EN 1090-1:2009/Ispr.1:2011 – Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -- 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009/AC:2010)

HRN EN 10088-4:2010 – Nehrđajući čelici -- 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke limova i traka od korozijski postojanih čelika za građevinarstvo (EN 10088-4:2009)

HRN EN 10088-5:2010 – Nehrđajući čelici -- 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke za šipke, motke, žicu, profile i svijetlo vučene proizvode od čelika otpornih na koroziju za građevinarstvo (EN 10088-5:2009)

HRN EN 10340:2008 – Čelični odljevci za konstrukcije (EN 10340:2007)

HRN EN 15129:2011 – Protupotresne naprave (EN 15129:2009)«

(5) U Prilogu »C« u točki C.4.2 iza riječi »C.4.2 Ostale norme« dodaju se riječi:

»HRN EN 10025-6:2010 – Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke za plosnate proizvode od konstrukcijskih čelika s visokom granicom razvlačenja u poboljšanome stanju (EN 10025-6:2004+A1:2009)

HRN EN 10029:2010 – Toplo valjani čelični limovi debljine 3 mm ili više -- Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika (EN 10029:2010)

HRN EN 10051:2010 – Neprekinuta, toplo valjana traka i ploča/lim izrezana iz široke trake od nelegiranih i legiranih čelika -- Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika (EN 10051:2010)

HRN EN 10088-2:2007 – Nehrđajući čelici -- 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke za limove/ploče i trake od korozijski postojanih čelika za opću namjenu (EN 10088-2:2005)

HRN EN 10088-3:2007 – Nehrđajući čelici -- 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke za poluproizvode, šipke, žicu, profile i svijetlo vučene proizvode od korozijski postojanih čelika za opću namjenu (EN 10088-3:2005)

HRN EN 10169:2010 – Kontinuirano organski prevučeni (prevučeni koluti) plosnati čelični proizvodi -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10169:2010)«

(6) U Prilogu »C« u točki C.4.2 iza riječi »Primjenjuju se« dodaje se riječ »i«.

(7) U Prilogu »C« u točki C.5.1 iza riječi »HRN EN 15167-1:2007 – Mljevena granulirana zgura visoke peći za upotrebu u betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 15167-1:2006)« dodaju se riječi:

»HRN EN 934-3:2010 – Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 3. dio: Dodaci mortu za zidanje -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-3:2009)«

(8) U Prilogu »C« iza točke C.5.1 i iza riječi »Primjenjuju se i odgovarajuće norme iz tehničkih propisa kojim se uređuju betonske konstrukcije i kojima se uređuju zidane konstrukcije« dodaju se riječi:

»C.5.2 Ostale norme

HRN EN 15167-2:2007 – Mljevena granulirana zgura visoke peći za upotrebu u betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2.dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 15167-2:2006)«

Članak 4.

(1) U Prilogu »D« u točki D.2.1 iza riječi »HRN EN 14782:2008 – Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi (EN 14782:2006)« dodaju se riječi:

»HRN EN 534:2010 – Valovite bitumenske ploče -- Specifikacija proizvoda i ispitne metode (EN 534:2006+A1:2010)«

(2) U Prilogu »D« u točki D.3.1 iza riječi »HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008 – Staklo u graditeljstvu – Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo – Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005/AC:2005)« dodaju se riječi:

»HRN EN 1279-5:2010 – Staklo u graditeljstvu -- Izolacijsko staklo -- 5. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 1279-5:2005+A2:2010)«

(3) U Prilogu »D« u točki D.4.1 iza riječi »HRN EN 13659:2008 – Zasloni – Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost (EN 13659:2004+A1:2008)« dodaju se riječi:

»HRN EN 14351-1:2010 – Prozori i vrata -- Norma za proizvod, izvedbene značajke -- 1. dio: Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006+A1:2010)«

Članak 5.

(1) U Prilogu »E« u točki E.1.1 iza riječi »HRN EN 14688:2008 – Sanitarni uređaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14688:2006)« dodaju se riječi:

»HRN EN 14516:2010 – Kade za upotrebu u kućanstvu (EN 14516:2006+A1:2010)

HRN EN 14527:2010 – Tuš-kade za upotrebu u kućanstvu (EN 14527:2006+A1:2010)«

(2) U Prilogu »E« iza točke E.1.1 i iza riječi »HRN EN 14688:2008 – Sanitarni uređaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14688:2006)« dodaju se riječi:

»E.1.2 Ostale norme

HRN EN 198:2008 – Sanitarni uređaji -- Kade izrađene od umreženoga lijevanog akrila -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 198:2008)

HRN EN 249:2010 – Sanitarni uređaji -- Tuš kade izrađene od ploča lijevanog akrila mrežaste strukture -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 249:2010)

HRN EN 15200:2008 – Sanitarni uređaji -- Višenamjenske kabine za tuširanje (EN 15200:2007)

HRN EN 15200:2008/Ispr.1:2010 – Sanitarni uređaji -- Višenamjenske kabine za tuširanje (EN 15200:2007/AC:2009)

HRN EN 15719:2010 – Sanitarni uređaji -- Kade izrađene udarom oblikovanih koekstrudiranih ABS/akrilnih ploča -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 15719:2009)

HRN EN 15720:2010 – Sanitarni uređaji -- Tuš kade izrađene udarom oblikovanih koekstrudiranih ABS/akrilnih ploča -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 15720:2009)«

(3) U Prilogu »E« u točki E.3.1 iza riječi »HRN EN 15824:2009 – Specifikacije za vanjske i unutrašnje žbuke na osnovi organskih veziva (EN 15824:2009)« dodaju se riječi:

»HRN EN 998-1:2010 – Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka (EN 998-1:2010)

HRN EN 998-2:2010 – Specifikacija morta za ziđe -- 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2010)

HRN EN 845-1:2008 – Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa -- 1. dio: Spone, vlačne vezice, papuče za grede i konzole (EN 845-1:2003+A1:2008)

HRN EN 845-3:2008 – Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa -- 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od čeličnih mreža (EN 845-3:2003+A1:2008)«

(4) U Prilogu »E« u točki E.4.2 brišu se riječi:

»HRN EN 1062-1:2005 – Boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton – 1. dio: Razredba (EN 1062-1:2004)

HRN EN 13300:2002 – Boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivna sredstva za unutarnje zidove i stropove, razrjedivi vodom – Razredba (EN 13300:2001)«

(5) U Prilogu »E« u točki E.4.2 iza riječi »E.4.2 Ostale norme« dodaju se riječi:

»Popis normi nije utvrđen.«

(6) U Prilogu »E« u točki E.5.1 iza riječi »HRN EN 15283-2:2008 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem – Definicije, zahtjevi i ispitne metode – 2. dio: Gipsanovlaknaste ploče (EN 15283-2:2008)« dodaju se riječi:

»HRN EN 520:2010 – Gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 520:2004+A1:2009)

HRN EN 14353:2010 – Pomoćni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14353:2007+A1:2010)

HRN EN 14566:2010 – Mehanička spajala za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14566:2008+A1:2009)

HRN EN 15283-1:2010 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja -- 1. dio: Gipsane ploče s ojačanjem iz armaturnog voala (EN 15283-1:2008+A1:2009)

HRN EN 15283-2:2010 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja -- 2. dio: Gipsanovlaknaste ploče (EN 15283-2:2008+A1:2009)«

(7) U Prilogu »E« u točki E.7. brišu se riječi:

»Popis normi nije utvrđen«

(8) U Prilogu »E« u točki E.7. iza riječi »E.7. Popis normi za vodonepropusne obložne sklopove za podove i zidove vlažnih prostorija« dodaju se riječi:

»E.7.2 Ostale norme

HRN EN 14891:2008 – Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom -- Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 14891:2007)

HRN EN 14891:2008/Ispr.1:2009 – Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom -- Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 14891:2007/AC:2009)«

Članak 6.

(1) U Prilogu »F« u točki F.1.1 iza riječi »HRN EN 14989-2:2008 – Dimnjaci – Zahtjevi i ispitne metode za metalne dimnjake i neovisno o materijalima kanale za dovod zraka za uređaje za loženje s zatvorenom komorom izgaranja – 2. dio: Kanali za odvod dima i dovod zraka u zatvorenim prostorima (EN 14989-2:2007)« dodaju se riječi:

»HRN EN 621:2010 – Nekućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 300 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova (EN 621:2009)

HRN EN 778:2010 – Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova (EN 778:2009)

HRN EN 1020:2010 – Nekućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 300 kW, s ventilatorom u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova (EN 1020:2009)

HRN EN 1319:2010 – Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora, s ventilatorom kao potporom plinskim plamenicima s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW (EN 1319:2009)

HRN EN 1457:2003/A1:2003/Ispr.1:2008 – Dimnjaci -- Glinene/keramičke dimovodne cijevi -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1457:1999/A1:2002/AC:2007)

HRN EN 1457/AC:2006 – Dimnjaci -- Glinene/keramičke dimovodne cijevi -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1457:1999/AC:2006)

HRN EN 1806:2008 – Dimnjaci -- Glineni/keramički dimovodni blokovi za dimnjake s jednom stijenkom -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1806:2006)

HRN EN 1856-1:2010 – Dimnjaci -- Zahtjevi za metalne dimnjake -- 1. dio: Proizvodi sustava dimnjaka (EN 1856-1:2009)

HRN EN 1856-2:2010 – Dimnjaci -- Zahtjevi za metalne dimnjake -- 2. dio: Metalne cijevi i priključne dimovodne cijevi (EN 1856-2:2009)

HRN EN 1857:2010 – Dimnjaci -- Dijelovi -- Betonske dimovodne cijevi (EN 1857:2010)

HRN EN 1858:2008 – Dimnjaci -- Dijelovi -- Betonski blokovi dimnjaka (EN 1858:2008)

HRN EN 13063-1:2008 – Dimnjaci -- Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima -- 1. dio: Zahtjevi i ispitne metode za otpornost na požar čađe (EN 13063-1:2005+A1:2007)

HRN EN 13063-2:2008 – Dimnjaci -- Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima -- 2. dio: Zahtjevi i ispitne metode u vlažnim uvjetima (EN 13063-2:2005+A1:2007)

HRN EN 13084-7:2008/Ispr.1:2010 – Samostojeći dimnjaci -- 7. dio: Specifikacije proizvoda za cilindrične čelične proizvode za upotrebu u čeličnim dimnjacima s jednom stijenkom i čeličnim cijevima (EN 13084-7:2005/AC:2009)«

(2) U Prilogu »F« u točki F.1.2 iza riječi »F.1.2 Ostale norme« dodaju se riječi:

»HRN EN 13084-1:2008 – Samostojeći dimnjaci --1. dio: Opći zahtjevi (EN 13084-1:2007)

HRN EN 13084-2:2007 – Samostojeći dimnjaci – 2. dio: Betonski dimnjaci (EN 13084-2:2007)

HRN EN 14241-1:2008 – Dimnjaci – Brtve i brtvila od elastomera – Zahtjevi za materijal i ispitne metode – 1. dio: Brtve u dimovodnim cijevima (EN 14241-1.2005)«

(3) U Prilogu »F« u točki F.1.2 iza riječi »Primjenjuju se« dodaje se riječ »i«.

(4) U Prilogu »F« u točki F.2.1 iza riječi »HRN EN 15250:2008 – Aparati na kruta goriva s akumulacijom topline – Zahtjevi i ispitne metode (EN 15250:2007)« dodaju se riječi:

»HRN EN 416-1:2009 – Plinske ovjesne nekućanske tamno-zračeće grijalice s jednim plamenikom s ventilatorom -- 1. dio: Sigurnost (EN 416-1:2009)

HRN EN 15821:2010 – Višestruko ložene peći za saune ložene cjepanicama prirodnog drveta -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 15821:2010)«

(5) U Prilogu »F« u točki F.2.2. brišu se riječi:

»Popis normi nije utvrđen«

(6) U Prilogu »F« u točki F.2.2 iza riječi »F.2.2 Ostale norme« dodaju se riječi:

»HRN EN 442-1:2008 – Radijatori i konvektori -- 1. dio: Tehničke specifikacije i zahtjevi (EN 442-1:1995+A1:2003)

HRN EN 442-2:2003 – Radijatori i konvektori -- 2. dio: Metode ispitivanja i ocjene (EN 442-2:1996+A1:2000)

HRN EN 442-2:2003/A2:2008 – Radijatori i konvektori -- 2. dio: Metode ispitivanja i ocjene (EN 442-2:1996/A2:2003)

HRN EN 442-3:2008 – Radijatori i konvektori – 3. dio: Procjena sukladnosti (EN 442-3:2003)«

(7) U Prilogu »F« u točki F.3.1 brišu se riječi:

»HRN EN 14064-2:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene – 2. dio: Specifikacija za ugrađene proizvode (EN 14064-2:2010)«

(8) U Prilogu »F« u točki F.3.1 iza riječi »HRN EN 14934:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u građevinarstvu – Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) – Specifikacija (EN 14934:2007)« dodaju se riječi:

»HRN EN 13162:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2008)

HRN EN 13163:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 13163:2008)

HRN EN 13164:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2008)

HRN EN 13165:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2008)

HRN EN 13166:2009 – Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2008)

HRN EN 13167:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2008)

HRN EN 13168:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2008)

HRN EN 13169:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:20008)

HRN EN 13170:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2008)

HRN EN 13171:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2008)

HRN EN 15599-1:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije -- Toplinska izolacija od ekspandirano-perlitnih (EP) proizvoda oblikovana na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode prije ugradnje (EN 15599-1:2010)

HRN EN 15600-1:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije -- Toplinska izolacija od ljuskasto-vermikulitnih (EV) proizvoda oblikovana na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode prije ugradnje (EN 15600-1:2010)«

(9) U Prilogu »F« u točki F.3.2 iza riječi »F.3.2 Ostale norme« dodaju se riječi:

»HRN EN 14064-2:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene – 2. dio: Specifikacija za ugrađene proizvode (EN 14064-2:2010)«

(10) U Prilogu »F« u točki F.3.2 iza riječi »Primjenjuju se« dodaje se riječ »i«.

Članak 7.

(1) U Prilogu »G« u točki G.1.1 iza riječi »HRN EN 15275:2008 – Adhezivi za konstrukcije – Karakterizacija anaerobnih adheziva za metalni koaksijalni sklop u zgradama i građevinskim konstrukcijama (EN 15275:2007)« dodaju se riječi:

»HRN EN 15275:2008/Ispr.1:2011 – Adhezivi za konstrukcije -- Karakterizacija anaerobnih adheziva za metalni koaksijalni sklop u zgradama i građevinskim konstrukcijama (EN 15275:2007/AC:2010)«

(2) U Prilogu »G« u točki G.17.1 iza riječi »HRN EN 14967:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14967:2006)« dodaju se riječi:

»HRN EN 13859-1:2010 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 1. dio: Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2010)

HRN EN 13859-2:2010 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne trake za zidove (EN 13859-2:2010)«

Članak 8.

(1) U Prilogu »H« u točki H.1.1 iza riječi »HRN EN 14604:2008 – Uređaji za javljanje dimnog alarma (EN 14604:2005+AC:2008)« dodaju se riječi:

»HRN EN 54-23:2010 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 23. dio: Uređaji za požarno uzbunjivanje -- Uređaji za vizualno uzbunjivanje (EN 54-23:2010)

HRN EN 54-25:2008/Ispr.1:2011 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 25. dio: Dijelovi koje upotrebljavaju radio veze (EN 54-25:2008/AC:2010)«

(2) U Prilogu »H« u točki H.1.2 iza riječi »HRN EN 14384:2007 – Nadzemni protupožarni hidranti (EN 14384:2005)« dodaju se riječi:

»HRN EN 15650:2010 – Ventilacija u zgradama – Protupožarne zaklopke (EN 15650:2010)«

Članak 9.

(1) U Prilogu »J« u točki J.1.1 iza riječi »HRN EN 15069:2008 – Sigurnosni plinski zaporni uređaji za savitljiva metalna crijeva za spajanje kućanskih plinskih uređaja (EN 15069:2008)« dodaju se riječi:

»HRN EN 1057:2011 – Bakar i legure bakra -- Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu i grijanje (EN 1057:2006+A1:2010)«

(2) U Prilogu »J« u točki J.1.2 iza riječi »HRN EN 1555-4:2003 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima -- Polietilen (PE) -- 4.dio: Ventili (EN 1555-4:2002)« dodaju se riječi:

»HRN EN 1555-2:2010 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima -- Polietilen (PE) -- 2. dio: Cijevi (EN 1555-2:2010)

HRN EN 1555-3:2010 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima -- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 1555-3:2010)«

Članak 10.

(1) U Prilogu »K« u točki K.3.1 iza riječi »HRN EN 13160-1:2004 – Sustavi za otkrivanje propuštanja -- 1. dio: Osnovna načela (EN 13160-1:2003)« dodaju se riječi:

»HRN EN 1057:2011 – Bakar i legure bakra -- Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu i grijanje (EN 1057:2006+A1:2010)«

(2) U Prilogu »K« u točki K.3.2 iza riječi »HRN EN ISO 21003-3:2008 – Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u zgradama -- 3. dio: Spojnice (ISO 21003-3:2008; EN ISO 21003-3:2008)« dodaju se riječi:

»HRN EN 545:2010 – Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode za vodu -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 545:2010)«

(3) U Prilogu »K« u točki K.4.1 iza riječi »HRN EN 14396:2008 – Učvršćene ljestve za okna (EN 14396:2004)« dodaju se riječi:

»HRN EN 681-2:2003/A2:2007 – Elastomerne brtve – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju – 2. dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-2:2000/A2:2005)«

(4) U Prilogu »K« u točki K.4.2 iza riječi »HRN EN 14758-1:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Polipropilen s mineralnim modifikatorima (PP-MD) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 14758-1:2005+A1:2009)« dodaju se riječi:

»HRN EN 13598-1:2010 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za pomoćne spojnice uključujući plitke kontrolne komore (EN 13598-1:2010)«

Članak 11.

(1) Iza Priloga »K« dodaje se novi prilog L koji glasi:

»PRILOG L

Tehnička svojstva ostalih proizvoda

L.1. Staklene mrežice koje se rabe u graditeljstvu

L.1.1 Obzirom na namjeravanu uporabu staklene mrežice rabe se za:

1. završnu obradu unutarnjih zidova i stropova

2. unutarnje žbukanje

3. vanjsko žbukanje

4. ETICS sustav

5. armiranje spojeva različitih materijala i saniranje pukotina

6. armiranje podnih obloga

7. druge namjene

L.1.2. Tehnička svojstva i potvrđivanje sukladnosti staklenih mrežica

L.1.2.1. Staklena mrežica za završnu obradu unutarnjih zidova i stropova:

L.1.2.1.1. Tehnička svojstva:

a) vlačna čvrstoća: srednja vrijednost vlačne čvrstoće mora biti veća od 15 N/mm i niti jedna pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 13,5 N/mm pri početnom ispitivanju (inicijalna vlačna čvrstoća), a vlačna čvrstoća nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti veća od 50% od inicijalne vlačne čvrstoće.

b) površinska masa i veličina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili projektom nije drukčije određeno, smatra se da su namjeni primjerena površinska masa od 50 do 90 gr/m2 i otvor oka od 3 x 3 mm do 6 x 6 mm.

L.1.2.1.2. Potvrđivanje sukladnosti staklene mrežice za završnu obradu unutarnjih zidova i stropova provodi se prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 4.

L.1.2.2. Staklena mrežica za unutarnje žbukanje, staklena mrežica za vanjsko žbukanje, staklena mrežica za armiranje spojeva različitih materijala i saniranje pukotina:

L.1.2.2.1. Tehnička svojstva:

a) vlačna čvrstoća: srednja vrijednost vlačne čvrstoće mora biti veća od 30 N/mm i niti jedna pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 27,0 N/mm pri početnom ispitivanju (inicijalna vlačna čvrstoća), a vlačna čvrstoća nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti veća od 50% od inicijalne vlačne čvrstoće.

b) površinska masa i veličina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili projektom nije drukčije određeno, smatra se da su namjeni primjerena površinska masa od 90 do 130 gr/m2 i otvor oka od 4 x 4 mm do 12 x 12 mm.

L.1.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti staklene mrežice za unutarnje žbukanje provodi se prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 4.

L.1.2.2.3. Potvrđivanje sukladnosti staklene mrežice za vanjsko žbukanje te staklene mrežice za armiranje spojeva različitih materijala i saniranje pukotina provodi se prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 3.

L.1.2.2.4. Ako je namjeravana uporaba staklene mrežice takva da se primjenjuju propisi o djelovanju požara, potvrđivanje sukladnosti staklene mrežice za vanjsko žbukanje te staklene mrežice za armiranje spojeva različitih materijala i saniranje pukotina provodi se prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 1.

L.1.2.3. Staklena mrežica za ETICS sustav:

L.1.2.3.1. Sustav ocjenjivanja sukladnosti staklene mrežice koja se ugrađuje u ETICS sustav je 1, a staklena mrežica mora zadovoljiti zahtjeve iz točke 4.6 norme HRN EN 13499:2004 za ETICS sustav na osnovi ekspandiranog polistirena, odnosno zahtjeve iz točke 4.6 norme HRN EN 13500:2004 za ETICS sustav na osnovi mineralne vune.

L.1.2.4. Staklena mrežica za armiranje podnih obloga:

L.1.2.4.1. Tehnička svojstva:

a) vlačna čvrstoća: srednja vrijednost vlačne čvrstoće mora biti veća od 40 N/mm i niti jedna pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 36,0 N/mm pri početnom ispitivanju (inicijalna vlačna čvrstoća), a vlačna čvrstoća nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti veća od 50% od inicijalne vlačne čvrstoće.

b) površinska masa i veličina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili projektom nije drukčije određeno, smatra se da su namjeni primjerena površinska masa od 120 do 200 gr/m2 i otvor oka od 3 x 3 mm do 5 x 5 mm.

L.1.2.4.2. Potvrđivanje sukladnosti staklene mrežice za armiranje podnih obloga provodi se prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 3.

L.1.2.5. Staklena mrežica za druge namjene:

L.1.2.5.1. Tehnička svojstva:

a) vlačna čvrstoća: srednja vrijednost vlačne čvrstoće mora biti veća od 40 N/mm i niti jedna pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 36,0 N/mm pri početnom ispitivanju (inicijalna vlačna čvrstoća), a vlačna čvrstoća nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti veća od 50% od inicijalne vlačne čvrstoće.

b) površinska masa i veličina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili projektom nije drukčije određeno, smatra se da su namjeni primjerena površinska masa od 145 do 210 gr/m2 i otvor oka od 3 x 3 mm do 7 x 7 mm.

L.1.2.5.2. Potvrđivanje sukladnosti staklene mrežice za druge namjene provodi se prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 1.

L.1.3. Radnje ispitivanja prema propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti staklenih mrežica iz točke L.1.2. obuhvaćaju određivanje vlačne čvrstoće i istezanja pri prekidu staklene mrežice prema normi HRN EN 13496:2004.

L.1.4. Tehnička uputa za staklene mrežice uz podatke propisane posebnim propisom mora sadržavati i podatke o:

a) namjeravanoj uporabi staklene mrežice

b) tehničkim svojstvima staklene mrežice, i to vrijednosti:

– vlačne čvrstoće,

– površinske mase i

– otvora oka.«

Članak 12.

(1) U građevinu koja se izvodi prema potvrđenom glavnom projektu odnosno građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s priznatim tehničkim pravilima, odnosno ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka, smije se ugraditi građevni proizvodi na koje upućuje ovaj Tehnički propis ako imaju odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za građevinu uključujući uvjete njegove ugradnje i utjecaje okoline.

(2) Radi provedbe odredbi iz stavka 1. ovoga članka za dio građevine koji je izveden do početka ugradnje građevnih proizvoda specificiranih u skladu s priznatim tehničkim pravilima, odnosno ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka, mora se popisati stanje izvedenih radova u skladu sa posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

(3) Izvedbeni projekt iz stavka 1. ovoga članka mora za ugradnju građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Tehničkom propisu sadržavati detaljnu razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete koji mora biti izrađen na način propisan odredbom članka 17. stavak 1. ovog Tehničkog propisa.

(4) Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na glavni projekt zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Ovlaštenja, izdana u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka na koje upućuju pojedini posebni tehnički propisi, za obavljanje poslova izdavanja potvrda o sukladnosti, potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje, odnosno za obavljanje pojedinih radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda, smatraju se, do isteka roka njihova važenja, ovlaštenjima za obavljanje poslova izdavanja tih potvrda, odnosno ovlaštenjima za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema normama na koje upućuje ovaj Tehnički propis, ako promjene u normama nisu takve da utječu na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

(2) Ako ovlaštena osoba utvrdi da se u pojedinoj normi na koju upućuje ovaj Tehnički propis radi o promjeni kojom se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu u odnosu na normu prema kojoj je ovlaštena, dužna je bez odgode o tome obavijestiti Ministarstvo.

(3) Dokumenti o ocjenjivanju sukladnosti, potvrde o sukladnosti, potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje i izjave o sukladnosti izdani u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka na koje upućuju pojedini posebni tehnički propisi iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se dokumentima, potvrdama i izjavama izdanim u skladu s ovim Tehničkim propisom, ako promjene u normama na koje upućuje ovaj Tehnički propis nisu takve da bi to utjecalo na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

(4) Dokumenti o ocjenjivanju sukladnosti, potvrde o sukladnosti, potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje i izjave o sukladnosti izdani u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka na koje upućuju pojedini posebni tehnički propisi kod kojih je došlo do promjene u normama na koje upućuje ovaj Tehnički propis i koje su takve da bi to utjecalo na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, važe najdulje 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa.

(5) Za građevne proizvode čija svojstva moraju odgovarati normama iz članka 1. do 10. ovog Tehničkog propisa, za koje je dokazivanje uporabljivosti do stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa bilo uređeno sukladno ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka, postupci dokazivanja uporabljivosti prema ranije datiranoj normi istih referencijskih oznaka smiju se provoditi najkasnije 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa.

Članak 14.

(1) Za građevne proizvode čija svojstva moraju odgovarati normama iz članka 1. do 10. ovog Tehničkog propisa, za koje je dokazivanje uporabljivosti do stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa bilo uređeno priznatim tehničkim pravilima, postupci dokazivanja uporabljivosti prema priznatim tehničkim pravilima smiju se provoditi najkasnije 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa.

(2) Svjedodžbe o ispitivanju izdane sukladno stavku 1. ovoga članka važe najkasnije 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa.

Članak 15.

Glavni projekt u kojem su svojstva građevnih proizvoda do stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa specificirana prema priznatim tehničkim pravilima, odnosno ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka, smatrat će se pravovaljanim dokumentom za:

– početak radova na zgradi čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, ako prijavi početak građenja najkasnije 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa,

– izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno izdavanje građevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje te potvrde odnosno dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen najkasnije 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa.

Članak 16.

Za proizvode iz Priloga H, iznimno se do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na tržište mogu staviti i građevni proizvodi za koje je pravna osoba iz članka 68., stavak 1., podstavak 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10) u skladu s ovlaštenjem izdala ispravu o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu.

Članak 17.

Ovaj Tehnički propis stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/11-04/14

Urbroj: 531-01-11-1

Zagreb, 1. srpnja 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing., v. r.