Odluka o postavljanju Dražena Hrastića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazakstanu, sa sjedištem u Ankari

NN 82/2011 (15.7.2011.), Odluka o postavljanju Dražena Hrastića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazakstanu, sa sjedištem u Ankari

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1761

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/10-01/36, urbroj: 50304/2-11-05 od 24. svibnja 2011., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

DRAŽEN HRASTIĆ, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u Ankari, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazakstanu, sa sjedištem u Ankari.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/11-02/05

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 11. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. Ivo Josipović, v. r.