Odluka o odlikovanju dr. sc. Svetlane (Oleg) Olegovne Vialove Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 83/2011 (18.7.2011.), Odluka o odlikovanju dr. sc. Svetlane (Oleg) Olegovne Vialove Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1770

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi i iznimnoj promociji hrvatske glagoljske baštine u Republici Hrvatskoj i Ruskoj Federaciji, odlikuje se

dr. sc. SVETLANA (Oleg) OLEGOVNA VIALOVA

Klasa: 060-04/11-13/04

Urbroj: 71-05-04/1-11-01

Zagreb, 10. lipnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.