Odluka o odlikovanju Zlatka (Ivan) Kuftića Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 83/2011 (18.7.2011.), Odluka o odlikovanju Zlatka (Ivan) Kuftića Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1773

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota te izniman i dugogodišnji volonterski rad u udrugama i Hrvatskom savezu slijepih, odlikuje se

ZLATKO (Ivan) KUFTIĆ

Klasa: 060-03/11-13/12

Urbroj: 71-05-04/1-11-01

Zagreb, 10. lipnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.