Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Meso zagorskog purana"

NN 86/2011 (25.7.2011.), Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Meso zagorskog purana"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1825

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 84/08, 75/09, 20/10) i članka 15. stavka 6. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 88/09, 53/10, 46/11) objavljuje

OBAVIJEST

O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA NAZIVA »MESO ZAGORSKOG PURANA«

1. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je 19. srpnja 2010. godine zaprimilo zahtjev za postupak registracije oznake zemljopisnog podrijetla naziva »Meso zagorskog purana« od strane Poljoprivredne zadruge »Puran zagorskih brega«, Magistratska 1, 49000 Krapina.

2. Sastavni dio ove Obavijesti čini i Zahtjev za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla »Meso zagorskog purana«.

3. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9. stavku 1. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Zakon).

4. Rok za podnošenje prigovora je tri mjeseca od dana objave ovoga Zahtjeva za registraciju oznake sukladno članku 9. stavku 2. Zakona.

5. Sukladno članku 16. stavku 3. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Pravilnik) prigovor se podnosi na Obrascu Priloga IV Pravilnika.

6. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 9. stavkom 3. Zakona.

7. Specifikacija proizvoda i Jedinstveni dokument sukladno članku 15. stavku 7. Pravilnika objavit će se na web-stranici Ministarstva (www.mps.hr) nakon objave ove Obavijesti.

Klasa: UP/I-310-26/10-01/10

Urbroj: 525-13-2-0558/11-5

Zagreb, 14. srpnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.