Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Poljički soparnik"

NN 86/2011 (25.7.2011.), Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Poljički soparnik"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1826

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 84/08, 75/09, 20/10) i članka 15. stavka 6. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 88/09, 53/10, 46/11) objavljuje

OBAVIJEST

O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA NAZIVA »POLJIČKI SOPARNIK«

1. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je 27. rujna 2010. godine zaprimilo zahtjev za postupak registracije oznake zemljopisnog podrijetla naziva »Poljički soparnik« od strane Udruge »Poljički soparnik«, Glagoljaška 10, 21 310 Omiš.

2. Sastavni dio ove Obavijesti čini i Zahtjev za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla »Poljički soparnik«.

3. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9. stavku 1. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Zakon).

4. Rok za podnošenje prigovora je tri mjeseca od dana objave ovoga Zahtjeva za registraciju oznake sukladno članku 9. stavku 2. Zakona.

5. Sukladno članku 16. stavku 3. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Pravilnik) prigovor se podnosi na Obrascu Priloga IV Pravilnika.

6. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 9. stavkom 3. Zakona.

7. Specifikacija proizvoda i Jedinstveni dokument sukladno članku 15. stavku 7. Pravilnika objavit će se na web-stranici Ministarstva (www.mps.hr) nakon objave ove Obavijesti.

Klasa: UP/I-310-26/10-01/19

Urbroj: 525-13-2-0558/11-6

Zagreb, 14. srpnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG III

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU OZNAKE

Popunjava podnositelj zahtjeva

1. NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA (za koji se traži registracija oznake): Poljički soparnik, Poljički zeljanik, Poljički uljenjak

2. OZNAKA KOJA SE NAMJERAVA REGISTRIRATI (označiti oznaku koja se želi registrirati – staviti križić ☐):

☐ oznaka izvornosti

☐x oznaka zemljopisnog podrijetla

3. PODACI O SKUPINI – PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Naziv skupine: Udruga »Poljički soparnik«

Adresa skupine: Glagoljašaka 10, 21 310 Omiš

Broj telefona, telefaksa, e-mail, tel.: 021 862 084, drustvo.poljicanasveti.jure@post.t-com.hr

Pravni status skupine: Udruga

Broj članova skupine: 18

Broj rješenja o registraciji skupine, datum i mjesto njegova izdavanja: 17003158, 22. 4. 2008., Omiš

Matični broj skupine 2373106

Ime i prezime, adresa i broj telefona odgovorne osobe skupine koja podnosi zahtjev:

Petar Rodić, ing. građ., Put Vrbica 2, 21 251 Žrnovnica, mob: 098 983 1377

Ime i prezime, adresa i broj telefona opunomoćene osobe koja zastupa skupinu koja podnosi zahtjev:

4. PODACI O ČLANOVIMA SKUPINE

Redni broj

Naziv pravne ili fizičke osobe člana skupine

Adresa ili sjedište člana skupine

Redni broj

Naziv pravne ili fizičke osobe člana skupine

Adresa ili sjedište člana skupine

Opis djelatnosti člana skupine

MIBPG/

OIB/

MATIČNI BROJ

pravne ili fizičke osobe*

1.

Marija Kuvačić

Gata b.b., 21253 Gata

Proizvođač soparnika

130495038781

2.

Petar Rodić

Put Vrbica 2. 21251 Žrnovnica

Proizvođač soparnika

68624129071

3.

Marija Rodić

Put Vrbica 2,

21251 Žrnovnica

Proizvođač soparnika

1403966326019

4.

Ante Markičević

Tugare b.b.

21252 Tugare

Proizvođač soparnika

2802950382801

5.

Dinko Banje

Križine 34,

21312 Podstrana

Proizvođač soparnika

1001952380028

6.

Drago Tomić

Put Duilova 5,

21000 Split

Proizvođač soparnika

0101972380009

7.

Vinko Mandalinić

Kostanje 139, 21207 Kostanje

Proizvođač soparnika

1711952382818

8.

Marija Prelas

Srijane 78

21205 Dolac Donji

Proizvođač soparnika

2002940322822

9.

Luka Marić Banje

Sv. Martin 1,

21312 Podstrana

Proizvođač soparnika

1810947380015

10.

Miljenko Vrkić

Naklice 4,

21252 Tugare

Proizvođač soparnika

0406944380031

11.

Đurđica Tičinović

Č. Žarka Dražojevića 13

21310 Omiš

Proizvođač soparnika

2204969387818

12.

Nediljko Mišerda

Vukovarska 164, 21000 Split

Proizvođač soparnika

2610952380001

13.

Božidar Borovac

Gata 47,

21253 Gata

Proizvođač soparnika

0206961382804

14.

Ivica Borovac

Gata b.b.,

21253 Gata

Proizvođač soparnika

0206961382804

15.

Društvo Poljičana Sveti Jure Priko

Galgoljaška 10

Zaštita, popularizacija i promocija poljičkog soparnika

0706418

16.

Tomislav Aljinović

Perunova 6 A, 21251 Žrnovnica

Proizvođač soparnika

060031952

17.

Ljubica Beović

Gata b.b.,

21253 Gata

Proizvođač soparnika

MIPG 206408

18.

Josip Sinčić

Gornji Dolac

Proizvođač soparnika

MIPG 0129021

5. CERTIFIKACIJSKO TIJELO

Naziv certifikacijskog tijela: BIOTECHNICON

Adresa, broj telefona, e-mail adresa certifikacijskog tijela:

Teslina 10/III, 10 000 Zagreb, 01-4814466, marusic@biotechnicon.hr

6. PRILOZI UZ ZAHTJEV

Staviti križić x

Dokumentacija

x

Preslik dokaza o registraciji skupine

x

Statut skupine

x

Ugovor ili Sporazum o izradi Plana kontrole

x

Punomoć za osobu koja zastupa skupinu koja podnosi zahtjev (ovjerena kod javnog bilježnika)

x

Preslik rješenja o registraciji ili odobrenju objekta za proizvodnju za svakog člana skupine (sukladno Zakonu o hrani, »Narodne novine« 46/07 i 155/08)

x

Specifikacija proizvoda

x

Suglasnost certifikacijskog tijela o provedbi postupka utvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda

x

Analiza postojeće i planirane proizvodnje

x

Prijedlog plana samokontrole

x

Jedinstveni dokument

Datum podnošenja Zahtjeva: Potpis podnositelja Zahtjeva: