Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2011.

NN 88/2011 (27.7.2011.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2011.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1876

Na temelju članka 118. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 79/2007 i 36/2009) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2011.

I.

U Odluci o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2011. (»Narodne novine«, broj 19/2011), iza točke I. dodaje se točka I.a koja glasi:

»I.a

Godišnja kvota radnih dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 566 radnih dozvola, i to kako slijedi:

1. GRADITELJSTVO                                     4 radne dozvole

2. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO          228 radnih dozvola

3. KULTURA                                                53 radne dozvole

4. PROMET                                                110 radnih dozvola

5. ZDRAVSTVO                                           25 radnih dozvola

6. ZNANOST I OBRAZOVANJE                 69 radnih dozvola

7. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA              62 radne dozvole

8. OSTALE DJELATNOSTI                         15 radnih dozvola.«.

II.

Točka II. mijenja se i glasi:

»Tijelo nadležno za izdavanje radnih dozvola strancima dostavit će, jednom u tri mjeseca, podatke o izdanim radnim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2011. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Na temelju prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih radnih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 101-03/10-02/02

Urbroj: 5030114-11-3

Zagreb, 14. srpnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PREGLED POTREBA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA PO DJELATNOSTIMA I ZANIMANJIMA ZA 2011. GODINU

DJELATNOST

NAZIV ZANIMANJA

Ukupno

Graditeljstvo

Geobušač

4

Ukupno

4

Turizam i ugostiteljstvo

Turistički animator

40

Turistički zastupnik

30

Kuhar nacionalne kuhinje

60

Maser posebnih vrsta masaža

50

Instruktor ronjenja

40

Instruktor golfa

7

Kušatelj pića

1

Ukupno

228

Kultura

Dramski umjetnik

3

Baletni umjetnik

27

Baletni pedagog

3

Baletni majstor

2

Konzervator-restaurator

1

Orkestralni umjetnik

11

Dirigent

1

Operni pjevač

5

Ukupno

53

Promet

Pilot aviona

20

Pilot helikoptera

3

Tehničar za održavanje zrakoplova

10

Instruktor kabinskog osoblja

5

Kabinsko osoblje

8

Vozač teretnih vozila u međunarodnom prijevozu

20

Zapovjednik broda unutarnje plovidbe

14

Časnik palube navigator unutarnje plovidbe

12

Upravitelj stroja unutarnje plovidbe

8

Kormilar teglenice

6

Časnik stroja unutarnje plovidbe

4

Ukupno

110

Zdravstvo

Doktor medicine sa specijalističkom naobrazbom

10

Doktor medicine

10

Magistar farmacije

4

Doktor dentalne medicine sa specijalističkom naobrazbom

1

Ukupno

25

Znanost i obrazovanje

Logoped

1

Istraživač na području prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, društvenih i humanističkih znanosti

30

Specijalizant – zdravstveni djelatnik

24

Profesor stranog jezika

4

Instruktor stranog jezika – izvorni govornik – prevoditelj

10

Ukupno

69

Prerađivačka industrija

Dizajner obuće i kožne galanterije

1

Rukovoditelj stroja za ekstrudiranje pletiva umjetnog ratana

1

Pletač umjetnog ratana

5

Radnik na mašini savijači

3

Podešivač stroja za hladno kovanje vijaka

20

Podešivač stroja za valjanje naboja na vijcima

20

Puhač stakla

12

Ukupno

62

Ostale djelatnosti

Informatičar – savjetnik

5

Pirotehničar

10

Ukupno

15

SVEUKUPNO

566