Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju

NN 88/2011 (27.7.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1884

Na temelju članka 67. stavka 1. podstavka 5. Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, broj: 153/05., 63/07. i 152/08.), ministar unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZOBRAZBI I STRUČNOM ISPITU DJELATNIKA U HUMANITARNOM RAZMINIRANJU

Članak 1.

U Pravilniku o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« br. 42/2007.) u Programu temeljne izobrazbe za pirotehničare koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio u podnaslovu »PRAKTIČNI DIO« točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Uklanjanje mina iznenađenja i improviziranih mina 16«.

Točka 9. briše se.

Točka 10. mijenja se glasi:

»10. Organizacija pretraživanja terena 40«.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. Prva pomoć 8 sati«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-33213/2011

Zagreb, 18. srpnja 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.