Dopuna popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

NN 88/2011 (27.7.2011.), Dopuna popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

REKTORSKI ZBOR

1888

Na temelju članka 7. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« br. 107/07.) Rektorski zbor donosi

DOPUNA POPISA

AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA

NAZIV VISOKOG UČILIŠTA

NAZIV STUDIJSKOG
PROGRAMA

RAZINA STUDIJA

BROJ
ECTS

TRAJANJE

AKADEMSKI NAZIV/
AKADEMSKI STUPANJ

KRATICA

1. PRIRODNE ZNANOSTI

1.04. Kemija

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Odjel za kemiju

Kemija; smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije kemije

mag. educ. chem.

Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet

Kemija mediteranskog okoliša

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja kemije

dr. sc.

2. TEHNIČKE ZNANOSTI

2.03. Elektrotehnika

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet

Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/ica elektroenergetskih mreža u tržišnom okruženju

univ. spec. ing. el.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Informacijska sigurnost

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ica informacijske sigurnosti

univ. spec. inf. tech.

2.04. Geodezija

Sveučilište u Splitu
Građevinsko-arhitektosnki fakultet

Geodezija i geoinformatike

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva

univ. bacc. ing. chem.

2.05. Građevinarstvo

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek

Građevinarstvo sa smjerovima: Potresno inženjerstvo; Upravljanje građevinskim projektima, Zaštita okoliša u građevinarstvu

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica potresnog inženjerstva

univ. spec. ing. aedif.

sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja građevinskim projektima

sveučilišni/a specijalist/specijalistica zaštite okoliša u građevinarstvu

2.07. Kemijsko inženjerstvo

Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet

Kemijska tehnologija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva

univ. bacc. ing. chem.

Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet

Kemijska tehnologija; smjerovi: Materijali, Zaštita okoliša, Mediteranske kulture

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka
kemijskog inženjerstva

mag. ing. chem.

2.08. Metalurgija

Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet

Metalurgija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/ica znanosti iz područja tehničkih znanosti, iz polja metalurgije

dr. sc.

2.11. Strojarstvo

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Strojarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva

univ. bacc. ing. mech.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Strojarstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva

mag. ing. mech.

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Strojarstvo

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/ica znanosti, iz polja strojarstva;
doktor/ica znanosti iz polja temeljne tehničke znanosti

dr. sc.

2.12. Tehnologija prometa i transport

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

Nautika i tehnologija pomorskog prometa

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka nautike i tehnologije pomorskog prometa

univ. bacc. ing. naut.

Sveučilište u Dubrovniku

Pomorstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorskog prometa

mag. ing. nav. traff.

3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

3.02. Kliničke medicinske znanosti

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek

Biomedicinsko-laboratorijske tehnologije

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
biomedicinsko laboratorijskih tehnologija

univ. bacc. biomed. lab. techn. 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek

Sestrinstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
sestrinstva

univ. bacc. med.techn.

Sveučilište u Splitu

Primaljstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
primaljstva

univ. bacc. med.techn.

Sveučilište u Splitu

Fizioterapija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
fizioterapije

univ. bacc. physioth.

Sveučilište u Splitu

Radiološka tehnologija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
radiološke tehnologije

univ. bacc. med.techn.

Sveučilište u Splitu

Sestrinstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
sestrinstva

univ. bacc. med.techn.

Sveučilište u Splitu

Medicinsko laboratorijska dijagnostika

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
medicinska laboratorijska dijagnostika

univ. bacc.med.techn.

Sveučilište u Splitu

Forenzika

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra forenzike

mag. forenz.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek

Sestrinstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra sestrinstva

mag. med. techn.

Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet

Medicina na engleskom jeziku

integrirani preddiplomski i diplomski studij

360

6

doktor/doktorica medicine

dr. med.

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Interna medicina

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/sveučilišna magistar/magistra interne medicine

univ. mag.med.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek

Klinička epidemiologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

Sveučilišni magistar/magistra kliničke epidemiologije

univ. mag. med.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

Sveučilišni magistar/magistra anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

univ. mag. med.

3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Medicina rada i športa

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra medicine rada i športa

univ. mag. med.

3.05. Dentalna medicina

Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet

Dentalna medicina

integrirani prediplomski i diplomski studij

360

6

doktor/doktorica dentalne medicine

dr. med. dent.

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Dentalna medicina

integrirani prediplomski i diplomski studij

360

6

doktor/doktorica dentalne medicine

dr. med. dent.

Sveučilište u Spltu
Medicinski fakultet

Dentalna medicina

integrirani prediplomski i diplomski studij

360

6

doktor/doktorica dentalne medicine

dr. med. dent.

3.06. Farmacija

Sveučilište u Spltu
Medicinski fakultet

Farmacija

integrirani prediplomski i diplomski studij

300

5

magistar/magistra farmacije

mr. pharm.

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Medicinska biokemija i laboratorijska medicina

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine

univ. mag. pharm.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Razvoj lijekova

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra razvoja lijekova

univ. mag. pharm.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Toksikologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra toksikologije

univ. mag. pharm.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Dermatofarmacija i kozmetologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra dermatofarmacije i kozmetologije

univ. mag. pharm.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Farmakogenomika: novi pristuo optimiranju terapije

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra farmakogenomike

univ. mag. pharm.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Klinička farmacija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra kliničke farmacije

univ. mag. pharm.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Molekularna dijagnostika

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra molekularne dijagnostike

univ. mag. pharm.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Fitofarmacija s dijetoterapijom

poslijediolomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra fitofarmacije s dijetoterapijom

univ. mag. pharm.

4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

4.01. Poljoprivreda (agronomija)

Sveučilište u Zadru

Primijenjena ekologija u poljoprivredi

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka primijenjene ekologije u poljoprivrdi

univ. bacc. ing. agr.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet

Poljoprivreda; smjerovi: Agroekonomika, Hortikultura

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka morskog ribarstva

univ. bacc. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Krajobrazna arhitektura

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

ne mijenja se


univ. bac. ing. prosp. arch.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Krajobrazna arhitektura

diplomski sveučilišni studij

120

2

ne mijenja se


mag.ing. prosp. arch.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Agroekologija

diplomski sveučilišni studij

120

2

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agroekologije

mag. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Agroekonomika

diplomski sveučilišni studij

120

2

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agroekonomike

mag. ing. agr.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet

Povrćarstvo i cvjećarstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka povrćarstva i cvjećarstva

mag. ing. agr.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet

Voćarstvo, Vinogradarstvo i vinarstvo; smjerovi: 1.Voćarstvo; 2.Vinogradarstvo i vinarstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka voćarstva, vinogradarstva i vinarstva

mag. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Stočarstvo

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ica stočarstva

univ. spec. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Poslovno upravljanje u agrobiznisu - MBA

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/ica poslovnog upravljanja u agrobiznisu - MBA

univ. spec. agr.

4.02. Šumarstvo

Sveučilišta u Zagrebu
Šumarski fakultet

Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka urbanog šumarstva, zaštita prirode i okoliša

univ. bacc. ing. silv.

Sveučilišta u Zagrebu
Šumarski fakultet

Šumarstvo; smjer: Tehnike, tehnologije i management u šumarstvu

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka šumarstva

mag.ing.silv.

Sveučilišta u Zagrebu
Šumarski fakultet

Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka urbanog šumarstva, zaštita prirode i okoliša

mag. ing. silv.

Sveučilišta u Zagrebu
Šumarski fakultet

Šumarske tehnike i tehnologije

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica šumarskih tehnika i tehnologija

univ.spec..silv.

Sveučilišta u Zagrebu
Šumarski fakultet

Šumarstvo

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/ica znanosti iz polja šumarstva

dr. sc.

4.05. Prehrambena tehnologija

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet

Znanost o hrani i nutricionizam

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra nutricionizma i znanosti o hrani

mag. nutr.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet

Tehnologije tradicionalnih mesnih proizvoda

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/sveučilišna specijalist/specijalistica za tehnologije tradicionalinih mesnih proizvoda

univ. spec. techn. aliment.

SveučilišteJ. J. Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet

Nutricionizam

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/sveučilišna specijalist/specijalistica nutricionizma

univ. spec. nutr. aliment.

5. DRUŠTVENE ZNANOSTI

5.01. Ekonomija

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet oraganizacije i informatike

Ekonomika poduzetništva

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra ekonomike poduzetništva

mag. oec.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Poslovna ekonomija; smjerovi: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj, Poslovna informatika

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra poslovne ekonomije

mag. oec.

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu: smjerovi: Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu, Menadžment u turizmu, Menadžment u hotelijerstvu, Međunarodni menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Menadžment događaja i slobodnog vremena

diplomski sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra poslovne ekonomije

mag. oec.

Sveučilište u Dubrovniku

Poslovna ekonomija; smjerovi: Turizam, Međunarodna trgovina i Marketing

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistrica poslovne ekonomija

mag. oec.

Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet

Turizam i hotelijerstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra ekonomije

mag. oec.

Sveučilište u Dubrovniku

Upravljanje marketingom u turizmu

poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij

90

1,5

sveučilišni specijalist/specijalistica ekonomije

univ. spec. oec.

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; moduli: Menadžment ugostiteljstva i hotelijerstva Menadžment turističke destinacije

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni specijalist/specijalistica menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu

univ. spec. oec.

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja ekonomije

dr. sc.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Poduzetništvo i inovativnost

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/ica znanosti iz polja ekonomije

dr. sc.

5.02. Pravo

Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet

Medicinsko pravo

Poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica medicinskog prava

univ. spec. iur.

Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet

Športsko pravo

Poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica športskog prava

univ. spec. iur.

Sveučilište u Rijeci Pravni fakultet

Pravo europskih integracija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica prava europskih integracija

univ. spec. iur.

5.03. Politologija

Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti

Sigurnosna politika Republike Hrvatske

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ica za nacionalnu sigurnost

univ. spec. polit.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti

Lokalna demokracija i razvoj

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ica iz lokalne demokracije i razvoja

univ. spec. polit.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti

Regionalne komparativne studije srednje i jugoistočne Evrope

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ica iz komparativnih studija

univ. spec. polit.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti

Vanjska politika i diplomacija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ica za vanjsku politiku i diplomciju

univ. spec. polit.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti

Vanjska politika Europske unije

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ica vanjske politike Europske unije

univ. spec. polit.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti

Komprativna politika

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/ica znanosti iz područja društvenih znanosti, polja politologije, grane komparativna politika

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti

Odnosi s javnošću

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni specijalist/specijaistica za odnose s javnošću

univ. spec. polit.

5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike

Poslovni sustavi

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica informatike

univ. bacc. inf.

Sveučilište u Rijeci
Odjel za informatiku

Informatika (jednopredmetni i dvopredmetni)

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informatike

univ. bacc. inf.

Sveučilište u Rijeci
Odjel za informatiku

Informatika

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra informatike

mag. inf.

Sveučilište u Rijeci
Odjel za informatiku

Informatika (jednopredmetni i dvopredmetni); smjer nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije informatike

mag. educ. inf.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Informacijske znanosti
smjerovi; Informatika – nastavnički; Muzeologija i upravljanje baštinom

diplomski studij

120

2

magistar/magistra edukacije informatike
magistar/magistra muzeologije i upravljanja baštinom

mag. educ. inf.
mag. museol.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Informacijske i komunikacijske znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti

dr. sc.

5.05. Sociologija

Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji

Sociologija (jednopredmetni i dvopredmetni), smjer: znanstveni i nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra sociologije
magistar/magistra edukacije sociologije

mag. soc.
mag. educ. soc.

Sveučilište u Zadru i Sveučilište u Teramu (Italija)

Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polje sociologije

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Sociologija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog polja sociologije

dr. sc.

5.06. Psihologija

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Klinička psihologija

poslijediplomski specijalistički studij

136

2

sveučilišni/sveučilišna specijalist/specijalistica kliničke psihologije

univ. spec. psych.

5.07. Pedagogija

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Učiteljski fakultet

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

univ. bacc. paed.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Učiteljski fakultet

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

mag. paed.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Pedagogija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog polja pedagogije

dr. sc.

5.10. Kineziologija

Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet

Kineziologija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica društvenih znanosti iz polja kineziologije

dr. sc.

5.12. Socijalne djelatnosti

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet

Socijalna politika

diplomski sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra socijalne politike

mag. polit. soc.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet

Socijalni rad i socijalna politika

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz društvenih znanosti, polja socijalne djelatnosti

dr. sc.

6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI

6.01. Filozofija

Sveučilište u Zadru

Humanističke znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz područja humanitičkih znanosti, polje filozofije

dr. sc.

Sveučilšte u Splitu
Filozofski fakultet

Filozofija (dvopredmetni)
smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/a edukacije filozofije

mag. educ. phil.

6.02. Teologija

Sveučilište u Splitu
Katolički bogoslovni fakultet

Poslijediplomski znanstveni studij licencijata i doktorata

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

magistar/magistra teoloških znanosti (licenc) / doktor/doktorica teoloških znanosti

lic. theol.
dr. sc.

6.03. Filologija

Sveučilšte u Zagrebu Filozofski fakultet

Nederlandistika

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ica nederlandistike

univ. bacc. philol. neder.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Mađarski jezik i književnost

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije mađarskog jezika i književnosti

mag. educ. philol. hung.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Kroatistika, smjerovi: nastavnički (jednopredmetni, dvopredmetni), jezikoslovni (dvopredmetni), književni (dvopredmetni)

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra hrvatskog jezika i književnosti
magistar/magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti

mag. philol. croat.
mag. educ. philol. croat.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Anglistika, smjerovi:nastavnički (jednopredmetni i dvopredmetni), lingvistički (jednopredmetni i dvopredmetni), književno-kulturološki (jednopredmetni i dvopredmetni), prevoditeljski (jednopremetni i dvopredmetni)

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra engleskog jezika i književnosti
magistar/magistra edukacije engleskog jezika i književnosti

mag. philol. angl.
mag. educ. philol. angl.

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Anglistika; smjerovi: jezik i komunikacija (jednopredmenti), nastavnički (dvopredmetni), prevoditeljski (dvopredmetni)

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra engleskog jezika i književnosti
magistar/magistra edukacije engleskog jezika i književnosti

mag. philol. angl.
mag. educ. philol. angl.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Fonetika (dvopredmetni)

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije fonetičar rehabilitator
magistar/magistra edukacije govorništva
magistar/magistra edukacije fonetike

mag. educ. phon. rehab. mag. educ, art. orator. mag. educ. phon.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Konferencijsko prevođenje

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilini specijalist/sveučilišna specijalistica konferencijski/a prevoditelj/ica navodi se jezik prema završenom programu

univ. spec.philol. navodi se jezik prema završenom programu

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Prevoditeljstvo

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica engleskog jezika, njemačkog jezika, francuskog jezika, talijanskog jezika (navodi se jezik prema završenom programu)

univ. spec.philol. navodi se jezik prema završenom programu

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja filologije

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Lingvistika

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja filologije

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Glotodidaktika

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja filologije

dr. sc.

Sveučilište u Zadru

Humanističke znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz područja humanitičkih znanosti, polje filologije

dr. sc.

6.04. Povijest

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Povijest

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije povijesti

mag. educ. hist.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Povijest

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije povijesti

mag. educ. hist.

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Povijest (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, istraživački

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije povijesti
magistar/a povijesti

mag. educ. hist.
mag. hist.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog polja povijesti

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Medievistika

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog polja povijesti

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Rani novi vijek

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog polja povijesti

dr. sc.

Sveučilište u Zadru

Jadran - poveznica među kontinentima

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje povijesti

dr. sc.

Sveučilište u Zadru

Humanističke znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje povijesti

dr. sc.

6.05. Povijest umjetnosti

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Povijest umjetnosti (jednopredmetni i dvopredmetni)

diplomski sveučilišni studij

magistar/magistra edukacije povijesti umjetnosti

mag. educ. hist. art.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Povijest umjetnosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog polja povijesti umjetnosti

dr. sc.

Sveučilište u Zadru

Humanističke znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti

dr. sc.

6.06. Znanost o umjetnosti

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja znanost o umjetnosti

dr. sc.

Sveučilište u Zadru

Humanističke znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti

dr. sc.

6.07. Arheologija

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Arheologija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog polja arheologije

dr. sc.

Sveučilište u Zadru

Humanističke znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje arheologije

dr. sc.

6.08. Etnologija i antropologija

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Etnologija i kulturna antropologija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog polja etnologije i antropologije

dr. sc.

Sveučilište u Zadru

Humanističke znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje etnologije i antropologije

dr. sc.

6.10. Interdisciplinarne humanističke znanosti

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Hrvatska kultura

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz interdisciplinarnog znanstvenog područja

dr. sc.

7. UMJETNIČKO PODRUČJE

7.01. Dramske umjetnosti

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Gluma

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) glume

univ. bacc. art.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija

Kazališna umjetnost - smjer gluma i lutkarstvo

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra kazališne umjetnosti - akademski glumac i lutkar

mag. art.

7.03. Glazbena umjetnost

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Teorija glazbe

preddiplomski sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) teorije glazbe

univ. bacc. mus.

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Glazbena pedagogija - dvopredmetno

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) glazbene pedagogije

univ. bacc. mus.

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Crkvena glazba, smjerovi: orgulje, glazbena pedagogija

diplomski sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra orgulja
magistar/magistra glazbene pedagogije

mag. mus.

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Teorija glazbe

diplomski sveučilišni studij

60

1

magistar/magistrica teorije glazbe

mag. mus.

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Glazbena pedagogija
– dvopredmetno

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistrica glazbene pedagogije

mag. mus.

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Umjetnički studij za izvođače

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučililšna/i specijalist muzike

univ. spec. mus.

7.04. Likovne umjetnosti

Sveučilište u Dubrovniku

Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra restauracije i konzervacije

mag. art.

7.05. Primjenjena umjetnost

Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija i Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Konzervacija i restauracija

integrirani
preddiplomski i diplomski studij

300

5

magistar/magistra konzervacije i restauracije

mag. art.

7.08. Interdisciplinarno umjetničko područje

Sveučilište u Rijeci

Gluma, mediji, kultura

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica glume, medija, kulture

univ. spec. art.

8. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI

Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet

Zdravstveno i ekološko inženjerstvo

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog polja integrativna bioetika

dr. sc.

Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju

Biotehnologija i istraživanje lijekova

prediplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica biotehnologije i istraživanja lijekova

univ. bacc. biotech.et pharm. inv.

Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju

Istraživanje i razvoj lijekova

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra istraživanja i razvoja lijekova

mag. pharm. inv.

Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju

Medicinska kemija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra medicinske kemije.

mag. med. chem.

Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju

Biotehnologija u medicini

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra biotehnologije u medicini

mag. biotech. in med.

Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju

Medicinska kemija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica iz polja biotehnologija u biomedicini

dr. sc.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Odjel za kulturologiju

Kulturologija; smjerovi: Kulturalni menadžment, Medijska kultura, Knjižničarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica kulturologije uz naznaku smjera

univ.bacc.cult.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Odjel za kulturologiju

Kulturologija; smjerovi: Kulturalni menadžment, Medijska kultura, Knjižničarstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra kulturologije uz naznaku smjera

mag. cult.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Europski studiji

interdisciplinarni poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

dr. sc. društvenih znanosti, uz naznaku polja ili interdisciplinarnog polja, te pripadajuće grane

dr. sc. eur. stud.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Kulturologija; smjerovi: Umjetnost i književnost u kulturi, Informacija i komunikacija u kulturi s modulima: Informacijske znanosti knjižničarstvo, Medijska kultura - istraživanje medija i Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju

interdisciplinarni poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

dr. sc. iz interdisciplin. područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti…

dr. sc. cult.

Sveučilište u Zagrebu

Upravljanje gradom

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/ica upravljanja gradom

univ. spec. admin. publ.

Sveučilište u Zagrebu

Korozija i zaštita

poslijediplomskispecijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ica korozije i zaštite

univ. spec. corr.et prot.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti

Europski studiji

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ica europskih studija

univ. spec.stud.eur.

Sveučilište u Zagrebu

Reguliranje tržišta elektroničkim komunikacijama

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ica regulacije tržišta elektroničkih komunikacija

univ. spec. elect.comm.

Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Dubrovniku

Povijest stanovništva

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

dr. sc. iz interdisciplinarnog područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu

Jezik i kognitivna neuroznanost

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz interdisciplinarnog područja znanosti,znanstvenog polja kognitivne znanosti

dr. sc.

Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Biofizika

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica prirodnih/biotehničkih/biomedicinskih znanosti iz odgovarajućeg polja (određenog matičnom strukom)

dr.sc.

Sveučilište u Zadru

Jadran – poveznica među kontinentima

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz interdisciplinarnog područja znanosti - polje geografije

dr. sc.

Sveučilište u Zadru

Humanističke znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz područja humanistički znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti

dr. sc.

Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet

Translacijska istraživanja u biomedicini

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz područja biomedicine i zdravstva

dr. sc.

Klasa: 602-04/11-01/1
Urbroj: RZ-01-11-73
Osijek, 12. srpnja 2011.

Predsjednica
Rektorskog zbora
prof. dr. sc. Gordana Kralik, v. r.