Dopuna popisa odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine

NN 88/2011 (27.7.2011.), Dopuna popisa odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA I REKTORSKI ZBOR

1889

Na temelju članka 14. stavka 3. podstavka 2. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), Vijeće veleučilišta i visokih škola i Rektorski zbor donose

DOPUNA POPISA

ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA S KOJIMA SE IZJEDNAČAVA STRUČNI NAZIV STEČEN ZAVRŠETKOM STRUČNOGA DODIPLOMSKOG STUDIJA U TRAJANJU KRAĆEM OD TRI GODINE

Visoka učilišta na kojima je stečena diploma

Naziv nastavnog programa

Trajanje ranijeg programa u godinama

Stečeni stručni nazivi navedeni u diplomi

Visoka učilišta na kojemu se izvodi odgovarajući studijski program

Naziv odgovarajućeg studijskog programa

Trajanje odgovarajućeg aktualnog programa

ECTS

Stručni naziv

Kratica

2. TEHNIČKE ZNANOSTI

2.03. Elektrotehnika

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek

Elektrostrojarstvo

2,5

inženjer elektrostrojarstva

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek

Elektrotehnika

3

180

Stručni/a provostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjrka elektrostrojarstva

bacc. ing. el. mech.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek

Elektrotehnika; smjerovi: elektrotehnika, elektronika

2,5

inženjer elektrotehnike

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek

Elektrotehnika

3

180

Stručni/a prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike

bacc. ing. el.

2.09. Računarstvo

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Računarstvo

2,5

inženjer računarstva

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Računarstvo

2,5

150

Stručni/a pristupnik- pristupnica računarstva

pristup. comp.

2.13. Tekstilna tehnologija

Veleučilište u Karlovcu

Tekstilne tehnologije

2,5

inženjer tekstilne tehnologije

Veleučilište u Karlovcu

Tekstilstvo

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tekstilne tehnologije

bacc. ing. techn. text.

2.15. Druge temeljne tehničke znanosti

Veleučilište u Karlovcu

Sigurnost i zaštita

2,5

inženjer sigurnosti i zaštite

Veleučilište u Karlovcu

Sigurnost i zaštita

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka sigurnosti i zaštite

bacc. ing. sec.

4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

4.01. Poljoprivreda

Veleučilište u Karlovcu

Lovstvo i zaštita prirode

2,5

inženjer lovstva i zaštite prirode

Veleučilište u Karlovcu

Lovstvo i zaštita prirode

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
lovstva i zaštite prirode

bacc. ing. agr.

4.05. Prehrambena tehnologija

Veleučilište u Karlovcu

Prehrambena tehnologija

2,5

inženjer prehrambene tehnologije

Veleučilište u Karlovcu

Prehrambena tehnologija

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije

bacc. ing. techn. aliment.

5. DRUŠTVENE ZNANOSTI

5.1. Ekonomija

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studiije

Turizma i ugostiteljstvo

2,5

ekonomist

Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet

Turizam

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica ekonomije

bacc. oec.

Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«, Zaprešić

Organizacija kulturnih djelatnosti

2

Organizator kulturnih djelatnosti

Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«, Zaprešić

Menadžment u kulturi

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

Sveučilište u Rijeci; Fakultet ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković« u Puli

Marketing

2

ekonomist

Visoka poslovana škola Zagreb

Menadžer marketinga

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) marketinga

bacc. oec.

Sveučilište u Rijeci; Fakultet ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković« u Puli

Financije

2

ekonomist

Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«

Poslovna ekonomija i financije

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

Sveučilište u Rijeci; Fakultet ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković« u Puli

Turizam

2

ekonomist

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za turistički i
hotelski menadžment,
Opatija

Malo i srednje poduzetništvo u turizmu i hotelijerstvu; smjerovi: Menadžment, Financijsko poslovanje, Turističko poslovanje, Hotelsko poslovanje, Gastronomija i restoraterstvo, Poslovno komuniciranje

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

Viša ekonomska škola Pula

Opći smjer

2

ekonomist

Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«

Poslovanje i upravljanje

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

Viša ekonomska škola Pula

Turistički smjer

2

ekonomist

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za turistički i
hotelski menadžment,
Opatija

Malo i srednje poduzetništvo u turizmu i hotelijerstvu; smjerovi: Menadžment, Financijsko poslovanje, Turističko poslovanje, Hotelsko poslovanje, Gastronomija i restoraterstvo, Poslovno komuniciranje

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

Viša ekonomska škola Pula

Turizam i ugostiteljstvo

2

ekonomist

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za turistički i
hotelski menadžment,
Opatija

Malo i srednje poduzetništvo u turizmu i hotelijerstvu; smjerovi: Menadžment, Financijsko poslovanje, Turističko poslovanje, Hotelsko poslovanje, Gastronomija i restoraterstvo, Poslovno komuniciranje

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

Viša ekonomska škola Pula

Financije i računovodstvo

2

ekonomist

Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«

Poslovna ekonomija i financije

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

Viša ekonomska škola Pula

Financije i bankarstvo

2

ekonomist

Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«

Poslovna ekonomija i financije

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

Viša ekonomska škola Pula

Komercijalni (Marketing)

2

ekonomist

Visoka poslovana škola Zagreb

Menadžer marketinga

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) marketinga

bacc. oec.

Viša ekonomska škola Pula

Računovodstvo i financije

2

ekonomist

Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«

Poslovna ekonomija i financije

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

Institut za ekonomiju i oranizaciju u Rijeci; OOUR Studij ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković«

Računovodstvo i financije

2

ekonomist

Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«

Poslovna ekonomija i financije

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

Institut za ekonomiju i oranizaciju u Rijeci; OOUR Studij ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković«

Tržišno poslovanje

3

ekonomist

Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«

Poslovanje i upravljanje

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

Institut za ekonomiju i oranizaciju u Rijeci; OOUR Studij ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković«

Turizam i ugostiteljstvo

4

ekonomist

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za turistički i
hotelski menadžment,
Opatija

Malo i srednje poduzetništvo u turizmu i hotelijerstvu; smjerovi: Menadžment, Financijsko poslovanje, Turističko poslovanje, Hotelsko poslovanje, Gastronomija i restoraterstvo, Poslovno komuniciranje

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

5.2. Pravo

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Pravni fakultet Osijek

Stručni dodiplomski studij »Upravni pravnik«

2

Upravni pravnik

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Pravni fakultet Osijek

Stručni upravni studij

3

180

Stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) javne uprave

bacc. adm. publ.

5.7. Odgojne znanosti

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Kemija

2

nastavnik kemije

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Biologija

2

nastavnik biologije

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Zemljopis

2

nastavnik zemljopisa

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Povijest

2

nastavnik povijesti

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Hrvatskosrpski jezik

2

nastavnik hrvatskosrpskog jezika

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Fizika

2

nastavnik fizike

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Matematika

2

nastavnik matematike

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Razredna nastava

2

nastavnik razredne nastave

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Tehnički odgoj

2

nastavnik tehničkog odgoja

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Talijanski jezik

2

nastavnik talijanskog jezika

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Predškolski odgoj

2

odgajatelj predškolske
djece

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Predškolski odgoj

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) predškolskog odgoja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Muzički odgoj

2

nastavnik muzičkog odgoja

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Njemački jezik

2

nastavnik njemačkog jezika

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Visoka učiteljska škola u Puli

Predškolski odgoj

2

odgajatelj predškolske djece

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Predškolski odgoj

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) predškolskog odgoja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
RO Pedagoški fakultet u Rijeci, OOUR Znanstveno-nastavne djelatnosti u Puli

Predškolski odgoj

2

odgajatelj predškolske djece

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Predškolski odgoj

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) predškolskog odgoja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
RO Pedagoški fakultet u Rijeci, OOUR Znanstveno-nastavne djelatnosti u Puli

Razredna nastava

2

nastavnik razredne nastave

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Viša stručna pedagoška škola
Fakultet industrijske pedagogije

Praktična nastava

2

nastavnik praktične nastave

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Visoka industrijska pedagogška škola

Tehničko obrazovanje

2

nastavnik tehničkog odgoja

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Razredna nastava

2

nastavnik razredne nastave

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Razredna nastava-hrvatskosrpski jezik

2

nastavnik razredne nastave i hrvatskosrpskog jezika

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Hrvatskosrpski jezik

3

nastavnik hrvatskosrpskog jezika

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Razredna nastava-geografija

2

nastavnik razredne nastave i geografije

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Razredna nastava-matematika

2

nastavnik razredne nastave i matematike

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Hrvatskosrpski s bibliotekarstvom

2

nastavnik hrvatskosrpskog jezika i bibliotekar

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Hrvatskosrpski-geografija

2

nastavnik hrvatskosrpskog jezika i geografije

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Hrvatskosrpski-povijest

2

nastavnik hrvatskosrpskog jezika i povijesti

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Hrvatskosrpski-engleski

2

nastavnik hrvatskosrpskog jezika i engleskog

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Hrvatskosrpski-francuski

2

nastavnik hrvatskosrpskog jezika i francuskog

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Hrvatskosrpski-njemački

2

nastavnik hrvatskosrpskog jezika i njemačkog

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Hrvatskosrpski-ruski

2

nastavnik hrvatskosrpskog jezika i ruskog

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Engleski jezik

2

nastavnik engleskog jezika

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Povijest-geografija

2

nastavnik povijesti i geografije

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Matematika-fizika

2

nastavnik matematike i fizike

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Fizička kultura

2

nastavnik fizičke kulture

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Likovne umjetnosti

2

nastavnik likovnih umjetnosti

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Muzički odgoj

2

nastavnik muzičkog odgoja

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Engleski jezik-hrvatskosrpski jezik

2

nastavnik engleskog jezika i hrvatskosrpskog jezika

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Njemački jezik

2

nastavnik njemačkog jezika

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Njemački jezik-hrvatskosrpski jezik

2

nastavnik njemačkog jezika i hrvatskosrpskog jezika

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Predškolski odgoj

2

odgajatelj predškolske
djece

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Fizika-tehnički odgoj

2

nastavnik fizike i tehničkog odgoja

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Engleski jezik-bibliotekarstvo

2

nastavnik engleskog jezika i bibliotekar

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Rijeka

Njemački jezik-bibliotekarstvo

2

nastavnik njemačkog jezika i bibliotekar

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Zemljopis

2

nastavnik zemljopisa

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Povijest

2

nastavnik povijesti

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Hrvatskosrpski jezik

2

nastavnik hrvatskosrpskog jezika

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Fizika

2

nastavnik fizike

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Matematika

2

nastavnik matematike

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Razredna nastava

2

nastavnik razredne nastave

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Tehnički odgoj

2

nastavnik tehničkog odgoja

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Talijanski jezik

2

nastavnik talijanskog jezika

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Predškolski odgoj

2

odgajatelj predškolske
djece

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Muzički odgoj

2

nastavnik muzičkog odgoja

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Pula

Njemački jezik

2

nastavnik njemačkog jezika

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Gospić

Razredna nastava-hrvatski ili srpski jezik

2

nastavnik razredne nastave i hrvatskog ili srpskog jezika

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Gospić

Razredna nastava-matematika

2

nastavnik razredne nastave i matematike

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Gospić

Hrvatski ili srpski jezik-zemljopis

2

nastavnik hrvatskog ili srpskog jezika i zemljopisa

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Gospić

Povijest-zemljopis

2

nastavnik povijesti i zemljopisa

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Gospić

Hrvatski ili srpski jezik-povijest

2

nastavnik hrvatskog ili srpskog jezika i povijesti

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Gospić

Hrvatskosrpski jezik

2

nastavnik hrvatskosrpskog jezika

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Gospić

Matematika-zemljopis

2

nastavnik matematike i zemljopisa

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Gospić

Matematika-fizika

2

nastavnik matematike i fizike

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Gospić

Razredna nastava

2

nastavnik razredne nastave

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Gospić

Predškolski odgoj

2

odgajatelj predškolske djece

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Gospić

Povijest

2

nastavnik povijesti

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Pedagoška akademija Gospić

Matematika

2

nastavnik matematike

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
RO Pedagoški fakultet u Rijeci, OOUR Znanstveno-nastavne djelatnosti

Predškolski odgoj

2

odgajatelj predškolske djece

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
RO Pedagoški fakultet u Rijeci, OOUR Znanstveno-nastavne djelatnosti

Razredna nastava

2

nastavnik razredne nastave

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
RO Pedagoški fakultet u Rijeci, OOUR Znanstveno-nastavne djelatnosti

Praktična nastava

2

nastavnik praktične nastave (smjerovi: metalski, elektrotehnika)

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
RO Pedagoški fakultet u Rijeci, OOUR Znanstveno-nastavne djelatnosti u Puli

Predškolski odgoj

2

odgajatelj predškolske djece

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
RO Pedagoški fakultet u Rijeci, OOUR Znanstveno-nastavne djelatnosti u Puli

Razredna nastava

2

nastavnik razredne nastave

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja

bacc. paed.

Klasa: 602-04/11-01/1
Urbroj: RZ-01-11-74
Osijek, 12. srpnja 2011.

Predsjednica Rektorskog zbor Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola

prof. dr. sc. Gordana Kralik, v. r dr. sc. Marko Jelić, v. r.